ಗ್ರಂಥಗಳು

ಅ. ಸ್ವತಂತ್ರ

೧. ಹಂಪೆಯ ಹರಿಹರ : ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು : ೧೯೩೯

೨. ಶಬ್ದವಿಹಾರ : ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ಮೈಸೂರು : ೧೯೫೬

೩. ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ : ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೪

೪. ಪೀಠಿಕೆಗಳು-ಲೇಖನಗಳು, (ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ಗ್ರಂಥ): ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ೪, ೧೯೭೧

ಆ. ಸಂಪಾದಿತ

೧. ಗೋವಿನ ಹಾಡು : ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ಮೈಸೂರು : ೧೯೬೦

೨. ಪಂಪರಾಮಾಯಣ ಸಂಗ್ರಹ : ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು : ೧೯೩೯

೩. ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ : ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಶೋಧನಾಲಯ, ಮೈಸೂರು : ೧೯೫೦

೪. ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು : ೧೯೪೯

೫. ಸುಕುಮಾರಚರಿತಂ : ಟಿ. ಎಸ್‌. ಶಾಮರಾವ್‌ಅವರೊಡನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ೧೯೫೪

೬. ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ : ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ಮೈಸೂರು : ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ : ೧೯೬೪

೭. ಸಕಲವೈದ್ಯಸಂಹಿತ ಸಾರಾರ್ಣವಂ : ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಶೋಧನಾಲಯ, ಮೈಸೂರು : ೧೯೩೯

೮. ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ : ಪ್ರೊ. ಟಿ. ಎಸ್‌. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರೊಡನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ೧೯೪೧

೯. ಸಿದ್ಧರಾಮಚರಿತೆಯ ಸಂಗ್ರಹ : ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ಮೈಸೂರು

ಇ. ಲೇಖನಗಳು

೧.ಅಗ್ಗಳದೇವ : ಪ್ರ. ಕ, ೩೫-೪

೨. ಅಗ್ರಹಾರ : ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ೧೯೪೬

೩. ಅಭಿನವಪಂಪನ ಕಾಲವಿಚಾರ : ಪ್ರ. ಕ. ೧೬-೩

೪. ಆದಿದೇವ (ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿ) : ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ೧೦-೪

೫. ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ : ತರಂಗರಂಗ ೧೯೪೩

೬. ಕಣ್ಣೊ ಕುರುಡೊ : (‘ಮುತ್ತು ಹವಳ’ ಎಂಬ ಸಂಕಲನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ)

೭. ಕರ್ಣಪಾರ್ಯನ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣದ ವಿಮರ್ಶೆ: ಪ್ರ. ಕ. ೨೩-೨

೮. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಘಂಟುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ : ಸಂಭಾವನೆ : ೧೯೪೧

೯. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಬಗು : ಉಪನ್ಯಾಸ : ಕ. ನು. ೧೬-೨

೧೦. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನೆ : ಕ. ಸಾ. ಪ. ಪ. ೧೩-೨ (೧೯೨೮)

೧೧. ಕವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ : (ಎಂ. ಆರ್‌. ಶ್ರೀ ಅವರೊಡನೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ) ಪ್ರ. ಕ. ೧೫-೩

೧೨. ಕಾರೋಹಣದ ಪೞಿ : ಪ್ರ. ಕ. ೪೨-೩

೧೩. ಕಾಳಸೆ ಕಾಳಸ ಕಳಾಸ : ಕ. ನು. ೧೯೪೭

೧೪. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣ : ಪ್ರ. ಕ. ೩೮-೧ (೧೯೫೮)

೧೫. ಕೆಲವರು ವಚನಕಾರರು : ಪ್ರ. ಕ. ೧೯-೧

೧೬. ಕೆಲವರು ವಚನಕಾರರು : ಪ್ರ. ಕ. ೧೯-೪

೧೭. ಕೆಲವು ರಗಳೆಯ ಕವಿಗಳು : ಪ್ರ. ಕ. ೧೭-೪

೧೮. ಗಜಾಂಕುಶ : ಪ್ರ. ಕ. ೧೪-೨

೧೯. ಗುಯ್ಯಲ್‌ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ : ಪ್ರ. ಕ. ೪೫-೪

೨೦. ಚೆನ್ನವೀರೇಶ್ವರ (ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿ) : ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ೬-೧೨

೨೧. ಚೌಂಡರಸನ ಕಾಲವಿಚಾರ : ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ೮-೧೧

೨೨. ಜಟಾಸಿಂಹನಂದಿಯ ವರಾಂಗಚರಿತ್ರೆ : ಕ. ಸಾ. ಪ.ಪ. ೨೫-೨ (೧೯೪೫)

೨೩. ಜನ್ನನೂ ವಾದಿರಾಜನೂ : ಕ. ಸಾ. ಪ. ಪ. ೧೫-೪

೨೪. ಜಿನದತ್ತರಾಯ ಚರಿತೆ : ಬಾಗಿನ : ೧೯೫೪

೨೫. ಡಂಗ ಹಾಕು ಎಂದರೇನು? : ಜೀವನ ೧೯೫೨

೨೬. ತುರುಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣನ ವಚನಗಳು: ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ : ೧೯೪೯

೨೭. ತೋಮರ ರಗಳೆ : ಪ್ರ. ಕ. ೩೪-೧

೨೮. ದೇವಾಂಗ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಪುರಾಣ : ದೇವರ ದಾಸಿಮಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ : ೧೯೫೩

೨೯. ಧವಳವೆಂಬ ಹಾಡಿನ ಸ್ವರೂಪ : ಪಂಜೆಯವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ : ೧೯೫೨

೩೦. ನಲವತ್ತೊಂದನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ : ೧೯೬೦

೩೧. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಂಗರಸ : ಕ.ಸಾ. ಪ.ಪ. ೧೮-೧

೩೨. ಪಕ್ಷಿ>ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಮಾನ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ : ಪ್ರ.ಕ. ೪೪-೨

೩೩. ಪೞಂಗಾಸು : ಪ್ರ.ಕ. ೪೨-೨

೩೪. ಪಂಪ : (ಭಾಷಣ): ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ೧೨

೩೫. ಪೊನ್ನನ ಭುವನೈಕ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ : ಪ್ರ. ಕ. ೧೫-೨

೩೬. ಪೊನ್ನನೂ ಕಾಳಿದಾಸನೂ : ಪ್ರ. ಕ. ೧೨-೨

೩೭. ಪೊರಸು – ಒಂದು ವಿಚಾರ : ಪ್ರ. ಕ. ೨೭-೩

೩೮. ಬರಡಗೆ : ಪ್ರ. ಕ. ೪೨-೧

೩೯. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕೆಲವು ವಚನಗಳ ಪಾಠ : ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ : ೧೧-೭

೪೦. ಭಗವತಿಯೇಱುವೇೞ್ವ ತೆಱದಿಂದ ಕಥೆಯಾಯ್ತಿವರೇಱು : ಪ್ರ. ಕ. ೪೪-೨

೪೧. ಭಾಷಾ ವಿಹಾರ ೧ : ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ೧೫

೪೨. ಭಾಷಾ ವಿಹಾರ ೨ : ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ೧೫

೪೩. ಮದನಾವತಾರ : ಪ್ರ. ಕ. ೩೮-೪

೪೪. ಮೇಕು ಇದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ : ಪ್ರ. ಕ. ೪೫-೧

೪೫. ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಭೂಶೋಧನೆ : (ಅನುವಾದ ಲೇಖನ) ಪ್ರ. ಕ. ೧೬-೪

೪೬. ರನ್ನ ಕವಿಯ ಸಹಸ್ರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ : (ಭಾಷಣ): ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ೧೨-೬

೪೭. ರಪಣ-ರವಣ. ಅಭಿವಂದನೆ : ೧೯೫೬

೪೮. ರುದ್ರಭಟ್ಟ : ಪ್ರ. ಕ. ೩೨-೪

೪೯. ರೆವರೆಂಡ್‌ಎಫ್‌. ಕಿಟ್ಟಲ್‌: ಪ್ರ. ಕ. ೪೦-೩

೫೦. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಕಾಲವಿಚಾರ : ಪ್ರ. ಕ. ೧೩-೧

೫೧. ಲಾಳ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎತ್ತು : ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ೧೧

೫೨. ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾರಾಧನೆ : ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ೮-೧೧

೫೩. ರೇವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ : ಕ.ಸಾ.ಪ.ಪ. ೧೬-೨ (೧೯೩೧)

೫೪. ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು : ಕ. ಸಾ. ಪ.ಪ. ೨೫

೫೫. ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯೆಂಬ ಹಳಗನ್ನಡ ಗದ್ಯ ಗ್ರಂಥ : (ಮೂಲ : ಡಾ. ಎ. ಎನ್‌. ಉಪಾಧ್ಯೆ) : ಪ್ರ. ಕ. ೨೪-೨

೫೬. ವರಾಂಗಚರಿತೆ (ಅನುವಾದ): ಕ. ಸಾ. ಪ.ಪ. ೨೫-೨ (೧೯೪೩)

೫೭. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಪ್ರ.ಕ. ೨೨-೪

೫೮. ವ್ಯಾಸಂಗದ ಹವ್ಯಾಸ : ಪ್ರ. ಕ. ೩೩-೨

೫೯. ಶಿವಸಿದ್ಧರಾಮ (ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿ) : ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ೯-೮

೬೦. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸ್ವರೂಪ : ಪ.ಕ. ೩೦-೨

೬೧. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ (ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿ) : ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ೯-೪

೬೨. ಸಿದ್ಧರಾಮನ ವೀರಶೈವತ್ವ (ಪುನರಾವಲೋಕನ) : ಪ್ರ.ಕ. ೪೫-೩

೬೩. ಸೋವಿಯಟ್‌ರಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಂಗಭೂಮಿ : ಜಯಕರ್ನಾಟಕ (೧೯೬೪)

೬೪. ಮೂರು ಷಟ್ಪದಿಗಳು : ಪೀಠಿಕೆಗಳು ಲೇಖನಗಳು (೧೯೭೧)

೬೫. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದರಚನೆ : ಪೀಠಿಕೆಗಳು ಲೇಖನಗಳು (೧೯೭೧)

೬೬. ಬಾದುಬೆ : ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ೧೫

೬೭. ತ್ರಾಸು : ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ೧೫

೬೮. ‘ಗದಾಯುದ್ಧ’ದ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥವಿಚಾರ : ಕನ್ನಡ ನುಡಿ (೧೯೬೭)

೬೯. ತಕ್ಕೂರ್ಮೆ ಅರ್ಥವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ : ದೇವಗಂಗೆ (೧೯೬೮)

೭೦. “ಈಱಿಲ್‌” ಎಂದರೇನು? : ಪ್ರ. ಕ. ೪೪-೩

೭೧. ಪದಗಳ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು : ಕೈಲಾಸ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌೧೯೬೩)

೭೨. ‘ಅರ್ಧನೇಮಿ’ಯ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಪ್ರ. ಕ. (೧೯೬೭)

೭೩. ಭಾಷಾವಿಹಾರ (ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ): ಕನ್ನಡನುಡಿ ೧೫

೭೪. “ಭಗವತಿಯೇಱು” ಸಾಹಿತ್ಯನಂದನ (೧೯೬೨)

೭೫. ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ : ಕನ್ನಡನುಡಿ ೩-೪೪

೭೬. ದೇವೀಚಂದ್ರನಗುಪ್ತ ನಾಟಕ : ಪ್ರ. ಕ. ೧೮-೨೨

೭೭. ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ : ತರಂಗರಂಗ ೧೯

೭೮. ‘ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ’ದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು : ಪೀಠಿಕೆಗಳು ಲೇಖನಗಳು (೧೯೭೧)

೭೯. ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ : ಪೀಠಿಕೆಗಳು ಲೇಖನಗಳು (೧೯೭೧)

೮೦. ಜಕ್ಕಣಾಚಾರ್ಯ : ಪ್ರ. ಕ. ೧೮-೩

೮೧. ನಿಘಂಟು ರಚನೆ : ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ೧೯-೪

೮೨. ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು : ಪ್ರ. ಕ. ೨೧-೪

೮೩. ಪುರಾಣಗಳ ಕಾಲ : ಪ್ರ. ಕ. ೨೧-೪

ಈ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ

1. The Genealogy of Arikesarin II Jcurnal of Andhra Historical Society, Vol.7

2. Kannada Literature under Vijayanagar-Vijayanagara Six centenary Volume

3. Old Kannada Literature : A brief Survey, Karnataka Darshana

4. The Talangere Inscription of Jayasimha (in collaboration with N. L. N. Rao)EI-Vol.29

5. Social and religious Life in Karnataka under the Satavahanas : Karnataka Through the Ages.

6. Four Etymos from old Kannada-(Emeneau Presentation Volume)

7. Empires of Karnataka-Lecture delivered on the occasion of the Golden Jubliee of the Historical Association Maharaja’s College, Mysore (To be published)

ಉ. ವಿಮರ್ಶೆ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ

೧. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ (ಲೇ,) ರಂ. ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ : ಪ್ರ.ಕ. ೧೯-೨,೩

೨. ಕನ್ಯಾಬಲಿ (ಸೂಳೆಯ ಸಂಸಾರ) : (ಲೇ.) ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

೩. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹುಟ್ಟು : (ಲೇ.) ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ : ಪ್ರ. ಕ. ೧೯-೨-೩

೪. ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ : (ಸಂ.) ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದು ಮಾಧವನ : ಪ್ರ. ಕ. ೨೦-೧

೫. ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕನ್ನಡ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲ ಲೇ. ಶಂಬಾ ಜೋಶಿ ಪ್ರ. ಕ. ೧೬-೨

೬. ಗಂಡುಗೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಹನಿಗಳು : (ಲೇ.) ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ : ಕ.ಸಾ.ಪ.ಪ. ೨೦-೧

೭. ಗುಣವರ್ಮನ ಪುಷ್ಪದಂತ ಪುರಾಣ : (ಸಂ.)ಎ. ವೆಂಕಟರಾವ್‌, ಪಂಡಿತ ಎಚ್‌. ಶೇಷಯ್ಯಂಗಾರ್‌: ಪ್ರ. ಕ. ೧೬-೧

೮. ಕರ್ಣಪಾರ್ಯನ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣಂ : (ಸಂ.) ಎ. ವೆಂಕಟರಾವ್‌, ಪಂಡಿತ ಎಚ್‌. ಶೇಷಯ್ಯಂಗಾರ್‌: ಪ್ರ.ಕ. ೨೩-೨

೯. ಜೀವನಯಾತ್ರೆ : (ಲೇ.) ಅ. ನ. ಕೃ. : ಪ್ರ. ಕ. ೧೭-೧

೧೦.ಪ್ರಭುದೇವರ ಪುರಾಣ : (ಸಂ.) ಬುದ್ಧಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪುರಾಣಿಕ : ಪ್ರ. ಕ. ೨೨-೧

೧೧. ಕುಮುದೇಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಪರಿಷ್ಕರಣ ವಿಚಾರ : (ಸಂ.) ಕೆ. ಜಿ. ಕುಂದಣಗಾರ : ಕ.ಸಾ.ಪ.ಪ. ೨೨೪-೩ (೧೯೩೯)

೧೨. ಪ್ರೇಮಾಹುತಿ : (ಲೇ.) ಟಿ. ವಿ. ರಾವು

೧೩. ತಿಳಿಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ : (ಲೇ.) ಆರ್‌. ಎನ್‌. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ

೧೪. ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ : (ಲೇ.) ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ : ಪ್ರ.ಕ. ೨೪-೧

೧೫. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ : (ಲೇ.) ಕೆ. ಜಿ. ಕುಂದಣಗಾರ : ಪ್ರ. ಕ. ೨೧-೧

೧೬. ವೀಣಾನಾದ : (ಲೇ.) ಕೃ. ಹ. ಕುಲಕರ್ಣಿ : ಪ್ರ. ಕ. ೧೭-೧

೧೭. ವೈದ್ಯರಾಜ : (ಲೇ.) ಶ್ರೀರಂಗ : ಪ್ರ. ಕ. ೧೪-೨

೧೮. ಹಾವು : (ಲೇ.) ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

ಊ. ಮುನ್ನುಡಿಗಳು

೧. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನ ಸಾಹಿತ್ಯ : (ಲೇ.) ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ : ೧೯೪೭

೨. ತೂಗುದೀವಿಗೆ : (ಕವನ ಸಂಕಲನ) : ಟಿ. ಕೇಶವಭಟ್ಟ : ೧೯೬೩

೩. ಬಸವತ್ತೋತ್ರಗೀತೆ (ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿ) : (ಸಂ.)ಶಿವಬಸವಸ್ವಾಮಿಗಳು : ೧೯೫೪

೪. ವ್ಯವಹಾರ ಕನ್ನಡ : (ಲೇ.)ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ : ೧೯೫೬

೫. ಶಿಲಾಲತೆ (ಕವನ ಸಂಕಲನ): (ಲೇ.) ಕೆ. ಎಸ್‌. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ : ೧೯೫೮

೬. ಶಿವದಾಸ ಗೀತಾಂಜಲಿ (ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿ) : (ಸಂ.)ಎಲ್‌. ಬಸವರಾಜು : ೧೯೬೩ (ಮುನ್ನುಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿದೆ)

೭. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : (ಲೇ.) ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಯಾಚಾರ್ಯ : ೧೯೫೭

೮. ಶರಣ ಚರಿತ ಮಾನಸಂ (ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿ): (ಸಂ.) ಎಚ್‌. ದೇವೀರಪ್ಪ : ೧೯೬೮

೯. ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು : (ಲೇ.) ಟಿ. ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ

೧೦. ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ : (ಲೇ.) ಹಂಪಾ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ

೧೧. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನಾ ಪರಿಚಯ (ಅನುವಾದ ಕೃತಿ): (ಅನು.) ಎನ್‌. ಎಸ್‌. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ : ೧೯೬೮