Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ತರೀಕೆರೆ ಪಾಳೆಯಗಾರ ಸರ್ಜಪ್ಪನಾಯಕನ ಕಥನ ಕಾವ್ಯ

ಕೃತಿ:ತರೀಕೆರೆ ಪಾಳೆಯಗಾರ ಸರ್ಜಪ್ಪನಾಯಕನ ಕಥನ ಕಾವ್ಯ
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ