ಅಕ್ಕ‑ತಂಗಿ ಬೆಟ್ಟ ೨

ಅಗ್ರಹಾರ ೧೯

ಅಚ್ಯುತಮಯ್ಯ ೪೬

ಅತ್ತಿಕುಪ್ಪೆ ೨೫

ಅನಂತಪುರ ೧೭೧

ಅನಾದಿ ಅಗ್ರಹಾರ ೪೦

ಅಪ್ಪರಸನ ಕಟ್ಟೆ ೧೪೧

ಅಬುಬಕರ್ ೧೫೯

ಅಮೃತರಾಶಿ ೧೫೨

ಅಲ್ಲಾಳದೇವ ೧೫೭

ಅಲ್ಲಾಳಪೆರುಮಾಳ ೪೬

ಆಂಗ್ಲೊ-ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ೫೦

ಆಂಡಾಳ್ ೪೪, ೯೩, ೧೫೭

ಆಂಧ್ರಪೂರ್ಣ  ೧೫೪

ಆತಕೂರ ಶಾಸನ ೨೩

ಆದಿಕದಂಬ ೨೨

ಆಯರಹಳ್ಳಿ ೬

ಆಳ್ವಾನ್ ಭಟ್ಟ ೧೫೨

ಆಳುಡೆಯಾನ್ ಭಟ್ಟನ್ ೧೩೫

ಆಳುಡೈಯಾರ್ ಭಟ್ಟ ೧೫೨

ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ೨೪

ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ೧೬೦

ಇಮ್ಮಡಿ ನರಸಿಂಹ ೪೦

ಇಮ್ಮಡಿ ನಾಗವರ್ಮ ೨೬

ಇಮ್ಮಡಿ ಬಲ್ಲಾಳ ೪೦

ಇಸ್ಲಾಂ ೧೫೯

ಇಳೈಯಾಳ್ವನ್ ೪೧

ಇಳೈಯಾಭೀರನ್ ಭಟ್ಟನ್ ೯೩

ಉತ್ತಮನಂಬಿ ೪೬, ೧೫೭

ಉತ್ತರಮೇರೂರು ೧೩೫

ಉದ್ದಂಡಿ ೧೬೪, ೧೬೯

ಉಪ್ಸಾರು ೧೯೦

ಉರುಸ್ ೧೯೦

ಓಲಗಶಾಲೆ ೭೬, ೬೨

ಕಂಚಿ ೧೫೭

ಕಂಡ್ರಕಟ್ಟೆ ೧೪೫

ಕಂಬಯ್ಯ ೨೩

ಕಂಭೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ೨೩

ಕಣ್ವ ಋಷಿ ೧೪೭

ಕಣ್ಣಾನೂರು ೪೭

ಕಣ್ಣೆಗಾಲ ೧೫೩

ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ೨೧, ೪೨

ಕರ್ನೂಲು ೧೭೧

ಕಮ್ಮೆ ಕುಲ ೨೪

ಕರಿಬಂಟ ೧೬೪

ಕರಿಬಂಟನ ಕತೆ ೧೬೯

ಕರಿಬಂಟನ ಕಾಳಗ ೩೮

ಕರಿರಾಜ ೧೬೯

ಕರಿರಾಯ ಚರಿತ್ರೆ ೧೭೧

ಕಳನಿ ೪೭

ಕಳ್ಳರಗುಡಿ ೪೫

ಕ್ರಮಿಕಂಟ ಚೋಳರಾಯ ೧೬೫

ಕೃಷ್ಣದೇವಾಲಯ ೯೭

ಕಾಂಚಿಪುರಂ ೪೬

ಕಾಡವ ಕುಲ ೧೮

ಕಾರಿಕುಡಿ ೪೪

ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ೨೬

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ೨

ಕಾಸರಗೋಡು ೪೨

ಕಾಳಾಮುಖ ೧೫೧

ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ೩೯

ಕಾಳಮ್ಮ ೧೭೬

ಕುಂತಿಬೆಟ್ಟ ೨

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ೨೦

ಕುರತ್ತಾಳ್ವಾರ್ ೧೧೬

ಕುರುವಂಕನಾಡು ೨೫

ಕುರುಂಕಟ್ಟೆ ೧೪೫

ಕುಲಶೇಖರ ೧೫೭

ಕುಲಶೇಖರದಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ೪೬

ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ೧೩೫

ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಚೋಳ ೧೧, ೪೨

ಕುವಳಾಲ ೨೨

ಕೂಡ್ಲೂರು ೧೩೫

ಕೂತ ಭಟ್ಟನ್ ೧೩೫

ಕೂತ್ತಬಟ್ಟರ್ ೧೫೨

ಕೂತ್ತಾಂಡಿ ದಂಡನಾಯಕ ೪೪

ಕೆಂಪಣ್ಣಗೌಡ ೧೭೧

ಕೆರೆತೊಣ್ಣೂರು ೩೭

ಕೇಶವ ದೀಕ್ಷಿತ ೪೪

ಕೈಲಾಸನಾಥ ಮುಡೆಯರ್ ೧೩೫

ಕೈಲಾಸೇಶ್ವರ ೯೩

ಕೈಲಾಸೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ೪೫

ಕೊಡಾಲ ೨೧

ಕೊಡೆಹಾಳ ೨೨

ಕೊಡೆಹಾಳ ಬಸದಿ ೪೩

ಕೊಪ್ಪ  ೩

ಕೊಮ್ಮರಾಜ ೨೪

ಕೊಳಾಂತನ ಬಾವಿ ೧೪೬

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ೧೫೩

ಕೋಡಾಲ ೨೨

ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ೨೨

ಗಂಗರು ೧೯

ಗಂಗವಾಡಿ ೧೩೫

ಗಂಗವಾಡಿಗೊಂಡ ೬೪

ಗಂಗಾಧರ ಪಿಳ್ಳೆ ೧೩೫

ಗಂಡಸಿ ೨೨

ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ೧೯

ಗವಿರಂಗಪ್ಪ ೧೭೫

ಗಾಣದ ತೆರಿಗೆ ೪೫

ಗಾರೆಗಚ್ಚು ೮೭

ಗಾರೆ ಶಿಲ್ಪ ೪೪

ಗಿಣ್ಣೂಟ ೧೭೫

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ೧೨

ಗೋಮಠ ೪೬

ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ೧೨೯

ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ೧೪೬

ಚಟ್ಟಂಗೆರೆ ೧೯, ೫೦, ೧೪೩

ಚಾಮರಾಜನಗರ ೩೯

ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ, ೧

ಚಿನಕುರಳಿ ೩೯

ಚಿನಕುರುಳಿ ೧೪೮

ಚಿನ್ನಹಗರಿ ನದಿ ೬

ಚೆರಪು ೪೭

ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ೪೨

ಚೊಕ್ಕಾಂಡಿ ಪಿಳ್ಳೆ ೪೪

ಚೊಕ್ಕಾಂಡೈ ಪೆರ್ಗಡೆ ೮೪

ಚೋಳ ೩೫

ಜಗದೇಕಮಲ್ಲದೇವ ೪೪

ಜುರಾ ೨೩

ಜೈನಧರ್ಮ ೧೨

ಜೈನಮತ ೪೨

ಜೈನರು ೪೩

ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ ೨

ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್ ೫೦

ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ೩

ತಲಕಾಡು ೧೫೩

ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ೬೪

ತಲಕಾವೇರಿ ೪೨

ತಪೋಧನ ೧೫೨

ತಪ್ತಮುದ್ರಾಂಕನ ೧೫೫

ತಳ್ಳಿಯ ೪೭

ತಳುವಕ್ಕುರೈನ್ದಾನ್ ಭಟ್ಟ ೧೫೨

ತಿರುನರೆಯೂರು ದಾಸ ೪೬, ೧೫೭

ತಿರುನಾಳ್ ೨೦, ೧೫೭

ತಿರುಪತಿ ೧೫೭

ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ೧೧೬

ತಿರುಮಲಸಾಗರ ೧೨, ೧೩, ೧೩೪

ತಿರುವರಂಗ ೧೫೭

ತಿರುವರಂಗದಾಸ ೪೧, ೪೫

ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ೨೦, ೧೫೭

ತಿರುವಾರಾಧನ ೧೫೭

ತಿರುವಿಡಿಯಾಟ ೪೭

ತಿಲ್ಲಕೂತ್ತವಿಣ್ನಗೌರ ೪೪

ತಿಲ್ಲೈಕೂತ್ತ ವಿಣ್ಣಗರ್ ೯೭

ತುವ್ವಳೇಶ್ವರ ೧೫೬

ತೆಂಗಿನಘಟ್ಟ ೪೪

ತೆರಕಣಾಂಬಿ ೧೬೫

ತೊಂಣೂರು ೧೮

ತೊಂಡನ್ ೧೭

ತೊಂಡನಾಡು ೧೩೫

ತೊಂಡನೂರ ನೀಲಿ ೪೯

ತೊಂಡನೂರು ೧೬

ತೊಂಡನೂರು ನಂಬಿ ೧೫೪

ತೊಂಡಮಂಡಲಾತ್ತಾನ್ ೩೯

ತೊಂಡಮಾರ ೧೦, ೧೯

ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿಯಾಳ್ವಾರ್ ೩೯

ತೊಂಡವಾಡಿ ೧೩೫

ತೊಂಡಾಚಾರಿ ೩೮

ತೊಂಡೆ ೩೯

ತೊಂಡೆಮಂಡಲ ೩೮

ತೊಣ್‌ಡನೂರಾನ ೧೮

ತೊಣ್ಣೂರು ಕೆರೆ ೫

ತೊಣ್ಣೂರು ರಾಕ್ಷಸಿ ೧೫

ತೊಣ್ಣೂರು ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೈಫಿಯತ್ತು ೧೬೪

ತೊಣ್ಡನೂರು ೧೮

ತೈಲೂರು ೪೫

ತ್ರೈಪುರುಷ ೨೦

ದರ್ಗ ೫೦, ೧೦೭

ಧರಣಿಮೋಹಿನಿ ೧೭೧

ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ೨೦

ದಾಸ ೧೫೭

ಧಾರಾಪುರ ೧೬೯

ದೇವರಾಜಪಟ್ಟಣ ೪೮

ದೇವಪಿಳ್ಳೆ ೪೫, ೧೩೫, ೧೫೨

ದೋರಸಮುದ್ರ ೪೦