ಪಾತ್ರಗಳು

ದೇವೇಂದ್ರ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವಾಮನ
ತಮಾಸುರ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ
ಮತ್ಸ್ಯ ಭಾರ್ಗವ
ಕೂರ್ಮ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ
ವರಾಹ ರಾವಣ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಂಡೋದರಿ
ಪ್ರಹಲ್ಲಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ನರಸಿಂಹ ಶಿಶುಪಾಲ