೧. ಡಾ. ರಾಜಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಬಿ.ಆರ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ – ೫೭೭ ೪೫೧

೨. ಡಾ. ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ – ೫೮೩ ೨೭೬

೩. ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲಬರ್ಗಾ- ೫೮೫ ೧೦೫

೪. ಪ್ರೊ. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ,  ೧೭೨, ಐಸಾಕ್ ರಸ್ತೆ, ಟೀಚರ‍್ಸ್ ಕಾಲನಿ, ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೭೨

೫. ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎಸ್. ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ೩೩/೧, ೮ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು

೬. ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು, ಸಂಖ್ಯೆ ೩, ಎಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಚಿನ್ಮಯ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ಮೈಸೂರು-೫೭೦ ೦೨೩

೭. ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಕಾಲೇಜು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ- ೫೮೩ ೧೩೧, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

೮. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕನಪುರ, ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್. ಸಂಸ್ಥೆ, ಉಚ್ಚಾಲಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಎದುರು ಬೀದಿ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

೯. ಡಾ. ಎಂ.ಉಷಾ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩ ೨೭೬

೧೦. ಶ್ರೀ ವಿ.ಬಿ. ತಾರಕೇಶ್ವರ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩ ೨೭೬

೧೧. ಡಾ. ಪದ್ಮಾಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಜೈನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ೫೭೦ ೦೦೬

೧೨. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ಜಿ.ಬಿ., ಸಂಶೋಧನ ಸಹಾಯಕ, ಎಸ್.ಎ.ಕೆ.ವಿ.ಸಿ., ನಂ. ೬೩, ೧೩ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦ ೦೧೧

೧೩. ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ,ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩ ೨೭೬