೧. ರಜನಿ ಕೊಥಾರಿ, “ಇಸ್ಯುಸ್‌ಇನ್‌ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್‌ಡ್‌ಗವರ್ನೆನ್ಸ್,” ಲೇಖನ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಆಂಡ್ ಡೇವಿಡ್ ಅರ್ನನಾಲ್ಡ್‌(ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಏಶಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ : ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, ೧೯೯೬, ಪುಟ ೩೪ – ೪೧.

೨. ಡೇವಿಡ್ ವಾಶ್ ಬ್ರೂಕ್, “ದಿ ರೆಟೊರಿಕ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ,” ಲೇಖನ ಸುಗತ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಶ ಜಲಾಲ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ನೇಶನಲಿಸಂ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೯, ಪುಟ ೩೬ – ೪೯

೩. ತೋಮಸ್ ಪೆಂಥಮ್, “ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು ಆಂಡ್ ಮೊಡರ್ನಿಟಿ,” ಲೇಖನ ಉಪೇಂದ್ರ ಬಕ್ಷಿ ಆಂಡ್ ಬಿಕು ಪರೇಕ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ೧೯೯೫, ಪುಟ ೯೮ – ೧೨೧.

೪. ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ, ದಿ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಜಮ್ನಿಬಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫ್‌ರ್ಡ್‌ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೯

೫. ಜಿ.ಎಸ್. ಬಲ್ಲ ಆಂಡ್ ವೈ.ಕೆ.ಆಲಗ್, ಪರ್ಫೋಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್‌: ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ವೈಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ೧೯೭೯

೬. ಐ.ಜೆ. ಆಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸ್ವೇಗ್ನೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ಮಿಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌: ಆಕ್ಸ್‌ಫ್‌ರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೮೫

೭. ಬಲವಂತ್‌ರಾಯ್ ಮೆಹ್ತ, ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಆಫ್ ದಿ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್‌ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನೇಶನಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್‌ಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒನ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ : ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, ೧೯೫೯

೮. ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತ, ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್‌ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯುಶನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ : ಮಿನಿಷ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ೧೯೭೮ ಬ

೯. ದಂಟವಾಲ ಎಂ.ಎಲ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಬ್ಲೋಕ್‌ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಶನ್, ೧೯೭೮

೧೦. ಜಾರ್ಜ್ ಮೇಥ್ಯೂ,ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟುಡೆ; ಇಟ್ಸ್ನೇಶನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಶನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಕನ್‌ಸಪ್ಟ್‌ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ೧೯೮೬

೧೧. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್‌, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್: ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ೧೯೯೩

೧೨. ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸಯನ್ಸ್‌ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷದ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸಯನ್ಸ್‌ಸ್, ೧೯೯೧

೧೩. ಹೆನ್ರಿ ಮೆಡಿಕ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲಂಡನ್: ಲೋಂಗ್‌ಮೆನ್, ೧೯೭೦

೧೪. ಆರ್.ಪಿ.ಮಿಶ್ರ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಲೋಕಲ್ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ : ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, ೧೯೮೩

೧೫. ಪಿ.ಎನ್.ಶಂಕರನ್, “ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್: ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯುಶನಲ್ ಡೈಮೆನ್‌ಶನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಿಫೀಶಿಯನ್ಸ್‌ಸೀಸ್”, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಚಿಕೆ ೪೫, ಸಂಖ್ಯೆ ೯, ಜೂನ್ ೧೯೯೭, ಪುಟ ೫೧ – ೫೩

೧೬. ಒ.ಪಿ.ಬೊಹ್ರ “ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಡಿವೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ಆಂಡ್ ಫಂಕ್ಚನ್ಸ್ ಟು ಪಂಚಾಯತ್ಸ್” ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸಂಚಿಕೆ ೧೯, ಸಂ.೨. ಏಪ್ರಿಲ್ ಜೂನ್ ೨೦೦೦, ಪುಟ ೧೮೫ – ೯೭

೧೭. ಎಂ.ಎ. ವೂಮನ್ ಆಂಡ್ ಅಭಿಜಿತ್ ದತ್ತ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದಿಯರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್,ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸಯನ್ಸ್, ೧೯೯೫

೧೮. ಎಂ.ಎ. ವೂಮನ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರೋಮ್ಸ್ಟೇಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಶನ್ಸ್: ಸರ್ಚ್ಫಾರ್ಎ ನೊರ್ಮೆಟೀವ್ ಎಪ್ರೋಚ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸಯನ್ಸ್, ೧೯೯೫

೧೯. ರಜನಿ ಕೊಥಾರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಎಗೆಯಿನ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ : ಇನ್ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ : ಅಜಂತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ೧೯೮೮

೨೦. ಡಿ.ಎಲ್. ಸೇತ್ ಆಂಡ್ ಆಶಿಶ್ ನಂದಿ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್‌ಆಫ್‌ಡೆ ಮಾಕ್ರಸಿ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ೧೯೯೬

೨೧. ಅಲೆನ್‌ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಲಿಟೆನ್, ಪವರ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್: ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್‌, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೮೩

೨೨. ಜೂಪ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ವಿಟ್, ಪವರ್ಟಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಇನ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಸ್ಲಮ್ಸ್‌, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, ೧೯೯೬.

೨೩. ಡೆರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಪರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಹೇಂಡ್‌ಬುಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು : ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ೧೯೯೧

೨೪. ಡಿಪಾರ್ಟ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್‌ಬೆಂಡ್ರಿ ಆಂಡ್ ವೆಟರ್‌ನರಿ, ೧೬ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ: ವೆಟರ್‌ನರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ೧೯೯೮

೨೫. ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಛೇರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳ ದಾಖಲೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ: ಆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಜಿನೀಯರ್‌, ೧೯೬೮, ೧೯೮೮, ಮತ್ತು ೧೯೯೯

೨೬. ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ, “ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:, ಬಿ.ಷೇಕ್‌ಆಲಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ, (ಸಂಪಾದಿಸಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ ಕ್ರಿ.. ೧೩೩೬೧೭೬೦ಸಂಪುಟ ೩, ಹಂಪಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೧೯೯೭, ಪುಟ ೧೫೩ – ೧೯೯

೨೭. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ಕ್ರೋಢಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು, ಹೊಸಪೇಟೆ: ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ, ೧೯೭೧ – ೧೯೯೮

೨೮. ಜೆ.ಕೆ.ಲಿಸೆನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ವಿಮೆನ್, ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್: ಸರ್ವಯಿವಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಜಿ ಇನ್ ಏಶಿಯಾ,ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಮನೋಹರ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, ೧೯೮೯

೨೯. ಡಿಸೋಜ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿ ಪವರ್ಟಿ, ಇಕಲಾಜಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಮನೋಹರ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, ೧೯೭೯

೩೦. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ, “ಲೇಂಡ್ ರಿಫೋರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿತ್ ಆಫ್ ಸಕ್‌ಸಸ್”, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಸಂಚಿಕೆ ೨೪, ಸಂಖ್ಯೆ ೩೩, ಆಗೋಸ್ತ್‌೧೯೮೯, ಪುಟ ೧೮೯೬ – ೧೯೦೬

೩೧. ಎ.ಆರ್. ರಾಜಪುರೋಹಿತ್‌(ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಲೇಂಡ್ ರಿಫೋಮ್ಸ್ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಆಶಿಶ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ೧೯೮೪.

೩೨. ರುಡೊಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ರುಡೊಲ್ಪ್, ಇನ್ ಪರ್ಸುಟ್ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ: ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಟೇಟ್, ಚಿಕಾಗೊ: ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೮೭

೩೩. ಮರಿಯೊ ರುಟೇನ್, “ಸೋಶಿಯಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್‌ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಂತ್ರಪ್ರನರ್ಸ್: ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಿಹೇಯರ್ ಆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಆಫ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾಮರ್ಸ್ ಇನ್‌ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗುಜರಾತ್”, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಸಂಚಿಕೆ ೨೧, ಸಂಖ್ಯೆ ೧೩, ೧೯೮೬, ಪುಟ ೧೫ – ೨೩

೩೪. ರುದ್ರ ಎ, “ಬಿಗ್ ಫಾಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್: ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್‌’ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಸಂಚಿಕೆ ೪, ಸಂಖ್ಯೆ ೫೭, ೧೯೬೯ ಪುಟ ೨೧೩ – ೧೯

೩೫. ಪ್ರಸಾದ್.ಪಿ. “ರಿಯಕ್ಚನರಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯುಸರ್ಸ್: ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ,” ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಸಂಚಿಕೆ ೯, ಸಂಖ್ಯೆ ೩೨, ೩೩ ಆಂಡ್ ೩೪, ೧೯೭೪ ಪುಟ ೧೩೦೫ – ೮

೩೬. ಕೃಷ್ಣಭಾರಧ್ವಜ್‌, ಎಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ೧೯೯೪.

೩೭. ಪ್ರಣಾಬ್ ಬರ್ದಾನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್‌ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್: ಆಕ್ಸ್‌‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೮೪

೩೮. ಜಿ.ಎಸ್.ಬಲ್ಲ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ೧೯೯೪.

೩೯. ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಕ್ಸ್‌ಸೇಷನ್ ಇನ್‌ಕ್ವಯರಿ ಕಮಿಟಿ ೧೯೫೩ – ೧೯೫೪, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ೧೯೫೫.

೪೦. ವೆಂಕಟರಂಗಯ್ಯ ಆಂಡ್ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಮನಿಷಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ೧೯೬೭

೪೧. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಆರ್ಕ್ಸ್‌‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೭೧, ಪುಟ ೨೦ – ೨೧.

೪೨. ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವೆಲ್, ಎ ಫೊರ್‌ಗೊಟನ್ ಎಂಪಾಯರ್: ವಿಜಯನಗರ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಏಶಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ೧೯೮೦

೪೩. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಸೋರ್‌ಸಸ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಸೆಲ್ಲಿ: ಗ್ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ೧೯೮೬.

೪೪. ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, “ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂತ್ರ್‌ಪ್ರನರ್‌ಶಿಪ್ ಆಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್”, ಅನ್‌ ಪಬ್ಲಿಶ್‌ಡ್‌ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಥೀಸಿಸ್ ಸಬ್‌ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ೧೯೯೭

೪೫. ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, “ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ವಿಲೇಜ್‌”, ಲೇಖನ ಮೆಕಿಮ್‌ಮಾರಿಯೇಟ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚಿಕಾಗೊ: ಚಿಕಾಗೊ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ

೪೬. ರಾಮ್‌ರೆಡ್ಡಿ.ಜಿ. (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಪೇಟರ್ನ್ಸ್‌ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿ: ಮೆಕ್‌ಮಿಲನ್ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೭೭.

೪೭. ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಆಫ್‌ದಿ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ಆಂಡ್ ನೇಶನಲ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್‌ಸನ್‌ಸರ್ವಿಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೯೫೭.

೪೮. ಉಮಾಪತಿ. ಎಮ್. ಲೋಕಲ್ಸೆಲ್ಪ್ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ೧೯೮೮.

೪೯. ಅಬ್ದುಲ್‌ಆಜೀಜ್‌, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್: ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ೧೯೯೩

೫೦. ರಂಜೀತ್‌ಗುಹಾ, “ದಿ ಪ್ರೋಸ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್‌ಸರ್‌ಜನ್‌ಸಿ,” ಇನ್ ರಂಜೀತ್ ಗುಹಾ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ಸ್ಟಡೀಸ್ – ಸಂಚಿಕೆ ಎರಡು, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೮೩, ಪುಟ ೧ – ೪೩.

೫೧. ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್‌ಆಫ್‌ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷದ್ಸ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್‌ಸಮಿತಿಸ್, ಮಂಡಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ೧೯೮೩, ಬೆಂಗಳೂರು: ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ೧೯೮೭.

೫೨. ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಗಿರಿಜನ ನಾಡಿಗೆ ಪಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಗಿರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೯೯೧

೫೩. ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಮಹಾಜನ್, “ಕಲ್ಷರಲ್ ಎಂಬೋಡಿಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಟುವರರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್,” ಲೇಖನ ಉಪೇಂದ್ರ ಬಕ್ಷಿ ಆಂಡ್ ಬಿಕು ಪರೇಕ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ) ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ೧೯೯೫, ಪುಟ ೩೫೦ – ೩೬೯

೫೪. ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ,ಸ್ವದೇಶಿಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಹಂಪಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೧೯೯೯

೫೫. ಡಾ. ಪ್ರಭಾತ್ ದತ್ತ, “ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ರೂರಲ್ ಎಡ್‌ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ ಆಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯುರೊಕ್ರೆಸಿ: ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್,” ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಚಿಕೆ ೪೬, ಸಂಖ್ಯೆ ೭, ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೯೮, ಪುಟ ೪೯ – ೫೩.

೫೬. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಡ್‌ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ ಟುಡೆ ಅಂಡ್ ಟುಮಾರೊ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಅನ್‌ಮೋಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ೨೦೦೦

೫೭. ಅಬ್ದುಲ್‌ ಆಜೀಜ್‌ ಆಂಡ್ ಡೇವಿಡ್ ಅರ್‌ನಾಲ್ಡ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಗವರ್‌‌ನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಏಶಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್‌ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, ೧೯೯೬.

೫೮. ಯಂಗ್‌.ಕೆ. ಜಂಡರ್ ಆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್: ಎ ರೆಲೆಷನಲ್ ಎಪ್ರೋಚ್‌, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೮

೫೯. ಪೈರ್ ಪಿ. ಪೆಡಗೊಗಿ ಆಫ್ ದಿ ಒಪ್ರೆಸ್ಡ್, ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್: ಸೀಬರಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೭೩

೬೦. ಹೊಕ್ಸ್‌ವರ್ತ್ ಎಂ.ಇ., ಬಿಯೊಂಡ್ ಒಪ್ರೆಸನ್: ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಟಜಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಕಾಂಟಿನಮ್, ೧೯೯೦

೬೧. ಡಾ. ಸ್ನೇಹಲತಾ ಪಂಡಾ, “ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಾಧಿಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ,” ಯೋಜನಾ, ಸಂಪುಟ ೧೪, ನವೆಂಬರ್ ೧೯೯೮, ಪುಟ ೨ – ೧೦.

೬೨. ಮನು ಬಾಸ್ಕರ್, “ವಿಮೆನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ: ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌,” ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲೀ, ಸಂಚಿಕೆ ೩೨, ಸಂಖ್ಯೆ ೧೭, ಏಪ್ರೀಲ್ ೧೯೯೭, ಪುಟ ೧೩ – ೨೦.

೬೩. ಡಾ. ಮಹಿಪಾಲ್, “ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಹ್ಯುಮನ್ ರೈಟ್ಸ್,” ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೦೦, ಪುಟ ೩೬ – ೪೦೬೪.

೬೪. ಎಂ.ಎಸ್. ಜೋನ್ ಆಂಡ್ ಜೋಸ್ ಚಾತುಕುಲಮ್, “ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್‌ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್‌ಇನ್ ಕೇರಳ,” ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಚಿಕೆ ೪೭, ಸಂಖ್ಯೆ ೧೨, ಸೆಪ್ಪಂಬರ್‌೧೯೯೯, ಪುಟ ೨೦ – ೨೩

೬೫. ಟಿ.ಎಮ್. ತೊಮಸ್ ಐಸಾಕ್ ಆಂಡ್ ಕೆ.ಎನ್. ಹರಿಲಾಲ್, “ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಂಪವರ್‌ಮೆಂಟ್: ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕೇಂಪೆಯ್‌ನ್‌ಫಾರ್ ಡೆಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್‌ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇರಳ,” ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಸಂಚಿಕೆ ೩೨, ಸಂಖ್ಯೆ ೧ ಅಂಡ್ ೨, ಜನವರಿ ೧೯೯೭, ಪುಟ ೫೩ – ೫೮.

೬೬. ಎಸ್.ಪಿ.ರಂಗರಾವ್, “ಅಟೊನೊಮಿ – ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್,” ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಚಿಕೆ ೪೬, ಸಂಖ್ಯೆ ೭, ಏಪ್ರೀಲ್ ೧೯೯೮, ಪುಟ ೨೫ – ೩೩

೬೭. ಬಿ.ಎಸ್.ಭಾರ್ಗವ ಆಂಡ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸಮಲ್, “ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯುಶನಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಂ ಫಾರ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್‌ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್,” ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಚಿಕೆ ೪೬, ಸಂಖ್ಯೆ ೭, ಏಪ್ರೀಲ್ ೧೯೯೮, ಪುಟ ೩೫ – ೩೭.

೬೮. ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ, “ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ: ಲೆಸನ್ಸ್‌ಫ್ರೊಮ್‌ಕರ್ನಾಟಕ,” ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಚಿಕೆ ೪೮, ಸಂಖ್ಯೆ ೧, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, ೧೯೯೯, ಪುಟ ೫೫ – ೬೦

೬೯. ದೀಪಾಂಕರ್ ಗುಪ್ತ, ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಮೊಡರ್ನಿಟಿ: ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ವಿನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್, ಹಾರ್ಪರ್ ಕೊಲಿನ್ಸ್, ೨೦೦೦

೭೦. ಜೊಸ್‌ಸಿ.ರಾಫೆಲ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪೂನಾ: ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್, ೧೯೯೦.

೭೧. ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ, “ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್: ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರೋಮ್‌ಫೀಲ್ಡ್” ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಏಪ್ರೀಲ್, ೧೯೯೫

೭೨. ಬಿ.ಎಸ್. ಭಾರ್ಗವ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಸಿ.ರಾಫೆಲ್, “ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ: ಎ ಸ್ಟಡಿ ಎಟ್ ಮೈಕ್ರೊ ಲೆವೆಲ್,” ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸಂಚಿಕೆ ೧೩, ಏಪ್ರೀಲ್ – ಜೂನ್, ೧೯೯೪

೭೩. ಜಿ.ವಿ.ಜೋಷಿ, “ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಟರ್,” ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಏಪ್ರೀಲ್ ೧೯೯೫.

೭೪. ಬಿಕು ಪರೇಕ್‌, “ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಂಡ್ ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ”, ಲೇಖನ ಗುರ್‌ಪ್ರೀತ್ ಮಹಾಜನ್ (ಸಂಪಾದನೆ), ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೮.

೭೫. ಕಿಮ್ಲಿಕ, ಡಬ್ಲ್ಯು,ಲಿಬರಲಿಸಂ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೮೯

೭೬. ಆಂಡ್ರೆ ಬಿಟೆ, ದಿ ಐಡಿಯ ಆಫ್ ನೆಚುರಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಂಡ್ ಅದರ್ ಎಸ್ಸೆಯಸ್,ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೮೭

೭೭. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೨೦೦೦ – ೨೦೦೧: ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ, ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ೨೦೦೦

೭೮. ಎ.ಆರ್. ದೇಸಾಯಿ, ರೂರಲ್ ಸೋಶಿಯಲಾಜಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಬೆ: ಪೊಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೯೬೯

೭೯. ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಮಣಿ, ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್: ಸಿಟಿ, ಮೆಡ್ರಾಸ್: ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ೧೯೮೫

೮೦. ಎಸ್.ಎಮ್. ಮೈಕೇಲ್, ದಲಿತ್ಸ್ ಇನ್ ಮೊಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ವಿಸ್ತಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ೧೯೯೯

೮೧. ಮರಿಯೊ ರುಟೇನ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್: ಸೋಶಿಯಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲಿಸ್ಟ್ಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯ, ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೫

೮೨. ಟಿ.ಕೆ.ಉಮನ್, “ಮಿತ್ ಆಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೇರಿಯನ್‌ವಿಲೇಜ್,” ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಸಂಚಿಕೆ ೪, ಸಂಖ್ಯೆ ೨, ೧೯೬೬, ಪುಟ ೧೦೩ – ೭

೮೩. ಟಿ.ಕೆ. ಉಮನ್, ಏಲಿಯನ್ ಕನ್ಸಪ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ: ರೆಸ್ಪೊನ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ರಿಫ್ಯೋರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ೧೯೯೫

೮೪. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, “ಸೋಶಿಯಲ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್,” ಲೇಖನ, ಎ.ಆರ್. ದೇಸಾಯಿಯವರ ರೂರಲ್ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪುಟ ೫೭೦ – ೭೯

೮೫. ಸುಮಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೮

೮೬. ಎಂ.ವೈ. ಘೋರ್ಪಡೆ, “ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಆಶಯ ಭಾಷಣ,” ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೨೦೦೦.

೮೭. ಜೇಮ್ಸ್‌ಸ್ಕೋಟ್, ವೆಪನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್: ಎವ್ರಿಡೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಸೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಹೆವನ್: ಯೇಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೮

೮೮. ಡೊಗ್ಲಸ್‌ಹೇನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಸಂಪಾದಿಸಿದ), ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎವ್ರಿಡೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೧

೮೯. ದೀಪಾಂಕರ್ ಗುಪ್ತ, ರೈವಲ್ರಿ ಆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್: ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ನೋದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯುನವಿರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೭

೯೦. ರಾಬರ್ಟ್ ಬೊಕಾಕ್‌, ಹೆಚ್‌ಮಾನಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಎಲಿಸ್ ಹಾರ್‌ವುಡ್ ಲಿಮಿಟಿಡ್, ೧೯೮೬.