1. Bunge, Mario, ‘‘The Scientists Skepticism’’, The Skeptical Inquirer, Vol.16, No.4, 1992

2. Durkheim, Emile, ‘‘The Elementary Forms of the Religious life’’, London: George Allen & unwin Ltd., 1968

3. Eliade, Mircea, ‘‘Patterns in Comparative Religion’’, Newyork : The world Publishing Company, 1963

4. Piggot, Sturat, editor, ‘‘The Dawn of Civilization, Newyork : McGraw Hill Book Company, 1961

5. Young, Lousie B. editor, ‘‘The Evolution of Man’’, Newyork: Oxford University Press, 1970

6. Larue, Gerald A., ‘‘Ancient Myth and Modern Life, Long Beach, California Center Line Press, 1988

7. Burn A.R., ‘‘Persia and the Greeks’’, Newyark: Minerva Press, 1962

8. Frankfort, Henri : ‘‘The Intellectual Adventure of Ancient Man’’, Chicago: The university of Chicago press 1946

9. Cottrell, Leonard, ‘‘The Anvil of Civilization, Newyork : The New American Library, 1957

10. Daniel, Glyn, ‘‘The First Civilizations’’, Newyork: Thomas Y.Crowell Company, 1968

11. Hadas, Moses and Marton Smith, ‘‘Heroes and Gods’’, Newyork: Harper Harper and Row, 1965

12. Copelston, Frederick S.J., ‘‘A History of Philosophy’’, Maryland: The Newman Press, 1946

13. Gunignebert, Charles, ‘‘Ancient, Medieval and Modern Christianity’’, Newyork: University Books, 1961

14. Richardson, Cyril Charles, ‘‘The Church Through the Centuries’’, Newyork, Charles Seriber’s sons, 1950

15. Christopher, John B., ‘‘The Islamic Tradition’’, Newyork : Harper and Row, 1972

16. Rahman, Fazlur, ‘‘Islam’’, Newyork : Rinehart and Winston, 1966

17. Ajniat, Surendra C.I., ‘‘Status of Women in Hindu Scriptures’’, Free thought, Nov-December, 1975

18. Bharati, Agehananda, ‘‘Hinduism and unbelief’’, Newyork: Prometheus Books, 1985

19. Kosambi D.D., ‘‘Ancient India: A History of its culture and civilization’’, Ohio: The World Publishing Company, 1969

20. Janarthanam A.P., ‘‘The Periyar Memorial Souvenir’’, Madras: Aroon Printers, 1974

21. Rao, G.Ramachandra (Gora), ‘‘Untouchability-Problem and Solution’’, Vijayawada: The Atheist, 1975

22. Mahathera, Narada, ‘‘Buddhism in Nutshell’’, Hawaii: First Chinese Buddhist Association, 1969

23. ಸೋಮನಾಥಾನಂದ, ‘‘ಉಪನಿಷತ್ ಭಾವಧಾರೆ’’, ಮೈಸೂರು: ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ, ೧೯೯೬

24. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೆ., ‘‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರಿಚಯ’’, ಭಾಗಮಂಡಲ: ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೯೯೫

25. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಎನ್.ಜಿ., ‘‘ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ’’ ಬೆಳಗಾವಿ: ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೫

26. ಚಕ್ರಕೋಡಿ ಈಶ್ವರಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಅನು), ‘‘ಮನುಸ್ಮೃತಿ’’, ಧಾರವಾಡ: ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ೧೯೬೭,

27. ‘‘ದಿವ್ಯ ಕುರಾನ್’’, ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೯೮೧

28. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿ.ಆರ್., ‘‘ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು’’, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ೧೯೯೪

29. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಿ. (ಅನು), ‘‘ದರ್ಶನ’’, ಬೆಂಗಳೂರು: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೯೯೫

30. ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ‘‘ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆ, ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ’’, ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೧೯೭೭

31. ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಚ್.ಎನ್., ‘‘ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ’’, ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ೧೯೬೫

32. ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ (ಸಂ), ‘‘ಧರ್ಮ’’, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೨೦೦೦

33. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ (ಸಂ), ‘‘ಯುಗಯಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’’, ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

34. ಡಾ.ಆರ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ (ಸಂ), ‘‘ವಿಶೇಷಾನುಭವಷಟ್‌ಸ್ಥಲ’’, ಧಾರವಾಡ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

35. ಪ್ರೊ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿ.ವಿ., ‘‘ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ’’, ಬೆಂಗಳೂರು: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೈಟ್ ಲಿ., ೨೦೦೧

36. ರಾಮಮೂರ್ತಿಪೋಲಂಕಿ,‘‘ಸೀತಾಯಣ’’, ಬೆಂಗಳೂರು

37. ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ‘‘ಲೋಕಾಯತ’’, ಬೆಂಗಳೂರು: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೈಟ್ ಲಿ., ೧೯೯೫

38. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ (ಸಂ), ‘‘ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಾಹಿತ್ಯ’’, ಧಾರವಾಡ: ಸಂಕ್ರಮಣ ಪ್ರಕಾಶನ

39. ‘‘ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್’’, ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೯೯೩

40. ಪಿಂಟೊ, ‘‘ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ (ಭಾ) ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ’’, ಬೆಂಗಳೂರು

41. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬರಗೂರು, ‘‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ’’, ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುನಾದ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೯೮೯

42. ‘‘ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ’’, ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

43. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಎ.ಎನ್., ‘‘ದೇವರು’’, ಮೈಸೂರು ಡಿ.ವಿ.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು, ೨೦೦೫