Categories
ಜಾನಪದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2016 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನಿಂಗಣ್ಣ ನಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತರಾದ ನೀಲಗಾರರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ನಿಂಗಣ್ಣ ನಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಲಗಾರರ ಪದವನ್ನು ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಗಾಯನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಿಪ್ಪಾಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಡುತ್ತ ಕಲಾಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಂಗಣ್ಣ ನಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಹೆಸರಾಂತ ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.