1. Ash craft, Bill., et, al. ed. Postcolonial Studies, London, Routledge, 1995
 2. Baba Homi, Ed., Nation and Narration, London, Routledge, 1993
 3. Chakrabarty, Dipesh, Habitations of Modernity, Delhi, permanentblack, 2002
 4. Chaturvedi, Vinayak, Mapping Subaltern Studies and the postcolonial, New York. Verso.. 2000
 5. Childs, Peter., and Patrick Williams. An Introduction to PostColonial Theory, London, Prentice Hall, Europe. 1997
 6. Chinweizu., et.al. Toward the Decolonization of African Literature, London, KPI, 1980
 7. Colm Hogan, Patrick, Colonialism and Cultural Identity Albany, State University of New York Press, 2000
 8. Fanon, Frantz, Trans., Constance Farrington, The Wretched of the Earth, New York, Grove Press, Inc. 1968
 9. Illaih, Kancha, Why I am not a Hindu, Calcutta Samaya, 2009
 10. Gandhi, Leela, Postcolonial Theory-A Critical Introduction, New Delhi, Oxford India, 1998
 11. King, Bruce, Ed., New National and Postcolonial Literatures-An Introduction, New York, Clarendon Press Oxford, 1996
 12. Lambert, Peter., and Philipp Schofield., Ed. Making History, London, Routledge, 2004
 13. Ludden, David.,ed. Reading Subaltern Studies, Delhi, Permanent black, 2001
 14. Nandy, Ashis, The Intimate Enemy, New Delhi, Oxford India, 2006
 15. Panikkar, K.N., Colonialism, Culture, and Resistance New Delhi, Oxford India Paperbacks, 2007
 16. Parel, J, Anthony.,ed. Gandhi-Hind Swaraj And Other Writings, New Delhi, Cambridge University Press, 2009
 17. Parry, Benita, Postcolonial Studies, London, Routledge, 2004
 18. Subaltern Studies series, Oxford India Paperbacks
 19. Wa Thiog’o’, Ngugi, Decolonising the Mind, London, James Currey, 1987
 20. Wa Thiog’o’, Ngugi, Moving the Centre, London, James Currey, 1993
 21. Wa Thiog’o’, Ngugi, Writers In Politics, London, Heinemann, 1981
 22. Young, J.c., Robert, Postcolonialism-An Historical Introduction, USA, Blackwell, 2001

 

ಪರಾಮರ್ಶನಪುಸ್ತಕಗಳು

೧. ನಾರಾಯಣ ಕೆ.ವಿ., ೨೦೦೯, ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು ಅರ್ಧಶತಮಾನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

೨. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ.ಪಿ., ೨೦೦೬, ದಲಿತರು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

೩. ಶಂಕರಭಟ್, ಡಿ.ಎನ್., ೨೦೦೬, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

೪. ನಾರಾಯಣ, ಕೆ.ವಿ., ಸಂ. ೨೦೦೯, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ-೧, ಭಾಷೆ, ಹಂಪಿ

೫. ಹುಳಿಯಾರ್, ನಟರಾಜ್., ಸಂ. ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ, ಹಂಪಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೨೦೦೮

೬. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಯು.ಆ‌‌ರ್., ಪ್ರಜ್ಞೆ-ಪರಿಸರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ೨೦೦೪

೭. ಹುಳಿಯಾರ್ ನಟರಾಜ್, ೨೦೦೪, ಆ‌ಫ್ರಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ

೮. ತರೀಕೆರೆ, ರಹಮತ್, ೨೦೦೯, ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು

೯. ಚಲಪತಿ ಆರ್., ೨೦೧೦, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ, ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೦. ರಮಚಂದ್ರನ್ ಸಿ.ಎನ್., ೨೦೦೩, ಎಡ್ವರ್ಡಸೈದ್, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

೧೧. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಎನ್., ಅನು. ೨೦೧೦, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಪ್ರವೇಶಿಕೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

೧೨. ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ ಹಸನ್, ೨೦೦೯, ಕಿಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆ, ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬಳ್ಳಾರಿ