ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಎ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಶಶಿಧರ್, ಕೆ.ಸಿ., ೧೯೯೫. ಹನಿ ನೀರಾವರಿವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೃಷಿಗೆ ದಾರಿ, ಕೃಷಿ ಕಿರಣ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಿಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಕುಮುದಿನಿ, ಸಿ.ಕೆ., ೧೯೮೭.  ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ (ಅನುವಾದ), ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೯೫. ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು.

ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್‌.ಎಂ. ಮತ್ತು ಅಡಿಗ ಶಶಿಧರ ೧೯೯೭. ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೀಕ್ಷಿತ, ಎಲ್‌.ಎ. ಮತ್ತು ಹೆಗಡೆ, ಕೆ.ಎಮ್‌., ೨೦೦೧. ಅಡಿಕೆ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸಪ್ತಪದಿ, ಭತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಾಯ್ವೇಟ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಶಿರಸಿ.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಎಂ. ಎನ್‌. ಮತ್ತು ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜೆ.ಎಚ್‌. ೧೯೯೫, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ.

ಹಿತ್ತಲಮನಿ, ವೀ.ಚ. ೧೯೭೦. ಗೊಬ್ಬರ, ಚತುರ್ಥ ಮುದ್ರಣ, ಶರಾವತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಧಾರವಾಡ.

Alagawadi, A.R., Sheelavantar, M.N., patil, R.B. and patil, S.V. 1992. India should take the best Advantage of Biofertillizers. Some Aspects of Agriculture and Rural Development, institute for studies on Agriculture and Rural Development, Dharwad.

Black, C.A. 1968. Soil – Plant Relationships, John Wiley and sons Inc. New York. Second Ed.

Brady, N.C 1995 The Nature and properties of Soils. prentic Hall of India Private Ltd. New Delhi. 10th edition.

Dastane, N.G. 1972. A Practical Manual for water Use Research in Agriculture, Navabharata Prakasdan, pune.

Doneen, L.D. and Westcot, D.W. 1988. Irrigation practices and water Management, F.A.O. of U.N., Oxford and IBH Pubishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi.

Fried, M. and Broeshart, H. 1967. The Soil – Plant System in relation to Inorganic Nutriction. Academic press, New York.

Israelsen, O.W. and Hansen, V.E. 1962. Irrigation Principles and Practices. John Wiley and Sons Inc. New York. 3rd Edition.

Michael, A.M. 1978. Reprint 1993. Irrigation, Theory and Practices. Vikas Publishing House, Pvt. Ltd. New Delhi.

Mishra. R.D and Ahmed, M. 1987. Manual on Irrigation Agronomy. Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. 3rd Printing.

Patil, S.V. 1999. Strategies for Agricaltural and Rural Development in Some Areas. University of Agricultural Sciences, Bangalore.

Raina. J. L. 1994. Dryland farming in India, Constraints and Challenges, Pointer Publishers, Jaipur.

Russel, E.W. 1961. Soil Conditions and Plant Growth, Longmans Green and Co. Ltd., London 9th Edition.

Singh, Raj vir, Editor 1991. Drainage and Salinity Control, Himanshu Publications,  New Delhi.

Singh, T. and Dixit, S.K. 1998. Use of Bio – Fertilizers for Higher Crop Yields, Directorate of extension, Minster of Agriculture, Govt of India, Co. New Delhi.

Sivappan, R.K. 1987. Sprinkler Irrigation, Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi.

Subba, Rao, N.S. 1986. Soil Micro- Organisms and Plant Growth,  Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. 2nd Edition.

Subba, Rao, N.S. 1993. Biofertilizers in Agricalture and Forestry, Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. 3rd Edition.

Thorne, D.W. and Peterson, H.B. 1954. Irrigated Soils, The Blakiston Company, Inc., New York,  2nd Edition.

Tisdale, S.L. Nelson, W.L. and Beaton, J.D. 1990. Soil fertility and Fertility and Fertilizers, Maxwell Macmilan International Editions,  Macmilan Publishing co., New York.

Troeh, F.R. and Thompson, L.M. 1993. Soil and Soil Fertility, Oxford University press,  New York, 5th Edition.

Vaidya, V.G. 1971. Suphala – Trombay’s Complex Fertilizer. Issued by the Fertilizer corportion of India, Bombay.

Yawalkar, K.S. Agarwal, J.P. and Bokade, S. 1977. Manures and Fertilizers. Agri- Horticultural Publishing House, Nagpur, 4th Edition.