ತಂದೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪಗೌಡರೊಡನೆ ಬಾಲಕ ಕುವೆಂಪು

ತಂದೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪಗೌಡರೊಡನೆ ಬಾಲಕ ಕುವೆಂಪು

 

ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕುವೆಂಪು

ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕುವೆಂಪು

ಉದಯ ರವಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಉದಯ

ಉದಯ ರವಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಉದಯ

ಕನ್ನಡದ ವರಕವಿ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರೊಡನೆ

ಕನ್ನಡದ ವರಕವಿ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರೊಡನೆ

ಕಲಾವಿದ ಆರೆಸ್ಸೆನ್ ಕಂಡ ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ

ಕಲಾವಿದ ಆರೆಸ್ಸೆನ್ ಕಂಡ ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ

ಉದಯರವಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ವಿನೋಬಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಉದಯರವಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ವಿನೋಬಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಛಾನ್ಸ್‌ಲರ್  ಕುವೆಂಪು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಛಾನ್ಸ್‌ಲರ್ ಕುವೆಂಪು

ಉದಯರವಿಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ದಂಪತಿಗಳು

ಉದಯರವಿಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ದಂಪತಿಗಳು

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕುವೆಂಪು

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕುವೆಂಪು

ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯಸ್ರೋತದ ಮೂಲಸ್ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕುವೆಂಪು

ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯಸ್ರೋತದ ಮೂಲಸ್ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕುವೆಂಪು

ಮೈಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಳಿಯುವ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಕುವೆಂಪು

ಮೈಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಳಿಯುವ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಕುವೆಂಪು

ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗು ನೀ ಅನಿಕೇತನ !

ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗು ನೀ ಅನಿಕೇತನ !