Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಂಪುಟ – ಲೀಲಾವತೀ ಪ್ರಬಂಧಂ, ಅರ್ಧನೇಮಿ ಪುರಾಣಂ

ಕೃತಿ:ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಂಪುಟ
ಲೇಖಕರು ಕಾದಂಬರಿ – ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ – ವಚನ, ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ