೦೧. ಕಡೆ ತೋಟದ ಎಸ್. ಕೆ., ೧೯೮೩, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೋಗುತಿಯರು ಹಾಗೂ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

೦೨. ಕಮಲ ಹೆಮ್ಮಿಗ ೧೯೯೩, ಮಂಗಳ ಮಾಪೂರ, ಧಾರವಾಡ, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ.

೦೩. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಕೆ. ಜಿ., ೧೯೯೧, ಶ್ರೀರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ (ಸಂಶೋಧನೆ : ಸಂ. ಲಕ್ಷಣ್ ತೆಲಗಾವಿ). ಡಾ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೦೪. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಕೆ. ಜಿ., ೨೦೦೩, ಜಾನಪದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮರು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೦೫. ಗುರುರಾಜ ಭಟ್‌, ಶ್ರೀ ಹೊಸೂರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ, ಶ್ರೀ ಶಾರದ ಪವರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ.

೦೬. ಡಾ. ತಾರೀಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ೨೦೧೦, ಹೊಸೂರಮ್ಮ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೦೭. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಹಂಪ, ೧೯೮೫, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು.

೦೮. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ (ಸಂ) , ೧೯೭೪, ಚೌಡಿಕೆ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಮೈಸೂರು, ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶನ.

೦೯. ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ೧೯೮೧, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೋಗಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಐಬಿಹೆಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ.

೧೦. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ೧೯೯೯, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೧೧. ಭಗವತ್ ಶರಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ೧೯೮೬, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲಿ. ಅನು: ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್.

೧೨. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟಿ, ೧೯೯೪, ಮಲಿಯಮ್ಮ ನಿನ್ನಾಲ್ಕುದೋಉಧೋಹೊಸಪೇಟೆ, ಅಂಬಿಕಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್.

೧೩. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟಿ, ೧೯೯೬, ಮಾತಂಗಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೧೪. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟಿ, ೧೯೯೯, ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಕಾವ್ಯ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೧೫. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟಿ, ೨೦೦೮, ಮೌಖಿಕ ಕಥನ, ಹೆಚ್. ವಿ. ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ ಆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೬. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಡಿಗೇರ, ೧೯೮೭, ಎಲ್ಲಮನ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ (ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ-೧೧ (ಸಂ), ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ) ಧಾರವಾಡ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

೧೭. ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ, ತಿ. ನಂ. ೧೯೭೮, ಜಾನಪದ ವಿಚಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಂಸಧ್ವನಿ ಪ್ರಕಾಶನ.

೧೮. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ , ೧೯೯೭, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೂಲಭಾರತಿ ಪಕಾಶನ.

೧೯. ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ. ಎಸ್. (ಸಂ), ೧೯೭೭, ಜೋಗತಿ ಹಾಡು, ಧಾರವಾದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

೨೦. ಹಿರೇಮಠ ಎಸ್. ಎಸ್., ೧೯೯೩, ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಮತಾ ಪ್ರಕಾಶನ.