ಏಳುಕೊಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಮ್ಮಾ ಮಾಯ ಕಾರ್ತಿ ಜಗದಂಬಾ ||  ಉಧೋ ಉಧೋ  || ಪ ||

ಕೃತ ಯುಗದಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿದಿ |
ಕಾಶ್ಮೀರ ಅರಸನ ಮಗಳಾದಿ |
ಜಮದಗ್ನಿ ಮುನಿ ಗಂಡನ್ನಾಗಿ ಪರಶುರಾಮನ್ಹಡದಿ ||  ಉಧೋ ಉಧೋ||೧||

ಕಾರ್ತಿವಿರ‍್ಯಾರ್ಜುನನ ಗರ್ವ ಮುರದಿ |
ಕೈರಟ್ಟಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಚ್ಚಿಸಿದಿ |
ಸಿಡಿ ಮುಳ್ಳ ನಡು ಬೆನ್ನಾಗ ಚುಚ್ಚಿ ಸಿಡಿ ಹೊಡದಿ  || ಉಧೋ ಉಧೋ||೨||

ಪಂಜ್ಹಿಡಿಸಿ ಮಾರಿ ಸುಡಸಿದಿ |
ಅಂಜಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತೂ ಮಂದಿ |
ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಕಾಮಧೇನು ರಾಮನಿಂದ ತರಿಸಿದಿ  || ಉಧೋ ಉಧೋ||೩||

ಸೊಕ್ಕಿನವರ ದಿಕ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿದಿ |
ಯಕ್ಕಯ್ಯ ಜೋಗಯ್ಯನ್ಹತ್ತರ ಹಿಡಿತಂದಿ |
ಕವಡಿ ಸರಾ ಹಾಕಿಸಿ ಬಂಡಾರ ಕೊಡಿಸಿ ತಿಂಡಿ ಕಳದಿ || ಉಧೋ ಉಧೋ||೪||

ಬೇವಿನ ಉಡಿಗಿ ಉಡಿಸಿ ಆಕ್ಷಣದಿ |
ಹಡ್ಡಲಗಿ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡಿಸಿದಿ |
ಕನ್ನಡದೇವಿ ರೇಣುಕಾತಾಯಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಉಧೋ ಉಧೋ  ||೫||

ಹುಣ್ಣವಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜಾತ್ರಿಗರದಿ |
ಕಣವಿ ಜೋಗಳ ಬಾವಿ ಜನ ಸಂದಿಗೊಂದಿ |
ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತರವೂರಂತ ಹುಲಕುಂದ ಭೀಮೇಶ ಅಂದ ||
ಉಧೋ ಉಧೋ  ||೬||

ರಚನೆ : ಹುಲಕುಂದ ಭೀಮಕವಿ
ಕೃತಿ : ಸರ್ವೋದಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು