ಡಾ. ಗದ್ದಗಿಮಠ ಅವರು ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ Dept. of Horticulture ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ಗುಂಗಾ ಎಂಬ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಕುಂದೆವಾಲಿ ಪೈಲವಾನ್‌`Body Builder’ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.