ನಂ. ೨೨೨, ೧ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
ಬಾಪೂಜಿ ಲೇಔಟ್, ಬೋಗಾದಿ,
ಮೈಸೂರು-೫೭೦ ೦೦೬
ದೂರವಾಣಿ : ೦೮೨೧-೨೫೯೮೬೮೭ (ಮನೆ)
ಮೊಬೈಲ್ : ೯೯೮೦೨ ೯೦೦೦೮

(ಚಿತ್ರ ೩)

ಅರವತ್ತೊಂದರ ಹರೆಯದ ಪ್ರೊ. ಹಿ.ಶಿ. ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಂಗನಾಥಪುರದವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೈeನಿಕ-ವೈಚಾರಿಕ ಆಯಾಮ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದವರು.

ಮಲಯಾಳಂ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ, ಬಡಗ ಜನಾಂಗದ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾನಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು.

ಸ್ವತಃ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊ. ಹಿ.ಶಿ. ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಅವರು ಜಾನಪದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅನುಭಾವ ಪಡೆದವರು.

ಹದಿನೈದು ಜಾನಪದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೃತಿಗಳು, ಮೂರು ವೈಚಾರಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬೆಳಕು ತೋರಿದವರು.

ಇಂತಹ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.