೧. ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಸಂ: ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು-೧೮ ಆರನೇ ಮುದ್ರಣ ೧೯೯೯.

೨. ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು (ಸಂ) : ಎಸ್.ಕೆ. ಕರೀಂಖಾನ್ ದಿವ್ಯಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-೭೯.

೩. ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ : ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈ.ವಿ.ವಿ. ಮೈಸೂರು ೧೯೮೫

೪. ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ (ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನ) : ಸಂ. ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವದೆಹಲಿ ೧೯೭೮

೫. ಸಾವಿರದ ಸಿರಿಬೆಳಗು : ಸಂ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪೆ ೨೦೦೫

೬. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಲಾವಣಿಗಳು : ಸಂ. ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈ.ವಿ.ವಿ. ೧೯೭೩

೭. ಮಳೆ : ಒಂದು ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ : ಡಾ. ಎಸ್.ಪಿ. ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಸುಂದರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮೊದಲನೇ ತಿರುವು ಸಪ್ತಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ-೫೮೦ ೦೦೧ ೧೯೯೪

೮. ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಕಥನಕಾವ್ಯಗಳು : ಸಂ. ಡಾ. ಕೆ.ಎಂ. ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ ೨೦೦೦

೯. ಚಂದುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಬತ್ತು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ : ಬಿ. ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯ ಕಂಬಾಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು-೧೮ ೧೯೮೨.

೧೦. ಸೋಬಾನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪದಗಳು : ಸಂ. ಎಚ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ-೧೮, ೧೯೭೨

೧೧. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂ. ಮೈಲಹಳ್ಳಿ ರೇವಣ್ಣ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ನಂ. ೫೫೯, ೯ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೩

೧೨. ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೇವು : ಸಂ. ಕರಾಕೃ. ಪ್ರ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಮೈಸೂರು-೫ ೧೯೬೬

೧೩. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳು : ಸಂ. ಡಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯ, ದಿನಕರ ಪ್ರಕಾಶನ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೬

೧೪. ಜನಪದ ಖಂಡ ಕಾವ್ಯಗಳು : ಜೀ.ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು-೬, ೧೯೭೯

೧೫. ಜನಪದ ಗೀತೆ : ಎಸ್.ಕೆ. ಕರೀಂಖಾನ್ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶನ ತಿಪಟೂರು ೧೯೬೫.

೧೬. ಕೆಂಬಟ್ಟಿ ಹೊಲೆಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ : ಎಂ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೃಪತುಂಗರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-೧, ೧೯೯೩

೧೭. ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ : ಡಾ. ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜಶೇಖರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು-೧೮ ೨೦೦೩.

೧೮. ಜಾನಪದ ಚಿಂತನ : ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೆಂಗಳೂರು-೫೦, ೧೯೮೦.

೧೯. ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತ : ಸಂ. ಡಾ. ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೊನ್ನಾರು ಜನಪದ ಗಾಯಕರು, ೨೪, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವಸತಿ ೯ನೇ ತಿರುವು ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು-೬, ೨೦೦೪

೨೦. ಸೋಬಾನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳೆಮ್ಮ : ಎಚ್.ಎಂ. ರಾಧ, ತಳಗವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ ೨೨, “ವಿಜಯಶ್ರೀ’ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಮೈಸೂರು-೯ ೨೦೦೩.

೨೧. ಜನಪದ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ : ಎನ್.ಎಸ್. ದೇವಿಕಾಗೌಡ ತಳಗವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ ೨೨, “ವಿಜಯಶ್ರೀ’ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಮೈಸೂರು-೯ ೨೦೦೩.

೨೨. ಮಲೆನಾಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ವೈ.ಸಿ. ಭಾನುಮತಿ, ಕೇಶವ ಪ್ರಕಾಶನ : ಮೈಸೂರು-೨೩, ೧೯೯೪.

೨೩. ಜಾನಪದ-೧, (ಸಂ. ೧, ಸಂಚಿಕೆ ೧) : ಪ್ರ.ಸಂ. ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಮಾ.ಗಂ ಮೈಸೂರು-೬ ಜನವರಿ ೧೯೬೯.

೨೪. ಜಾನಪದ ೬ (ಸಂ. ೩, ಸಂಚಿಕೆ ೨) : ಪ್ರ.ಸಂ. ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ ಕ.ಜಾ. ಪರಿಷತ್ತು ಮಾ.ಗಂ. ಮೈಸೂರು-೬ ೧೯೭೧.

೨೫. ಹೆಳವರ ಕಾವ್ಯಗಳು (ಸಂ) : ಡಾ. ಜೀ.ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು-೬, ೧೯೭೪.

೨೬. ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ (ಸಂಪುಟ ೧), ಗೀತೆಗಳು (ಸಂ), ಮತಿಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೫, ೧ನೇ ರಸ್ತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಡಾವಣೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-೧೯, ೧೯೭೫

೨೭. ದೊಂಬಿದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು : ಜೀ.ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನ ಮೈಸೂರು-೬ ೧೯೭೪.

೨೮. ಜನಪದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಗೀತೆಗಳು (ಸಂ) : ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವದೆಹಲಿ ೧೯೯೮.

೨೯. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು (ಸಂ) : ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈ.ವಿ.ವಿ. ಮೈಸೂರು ೧೯೭೮.

೩೦. ಹೆಳವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳು : ಎಚ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನ, ಪ್ರಕಾಶನ ೮, ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರು-೨೦, ೧೯೮೨.

೩೧. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು – ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ನಾರಣಾಪುರ ಕಿರಣ ಕಿಶೋರ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೨೬೧, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ೩ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. – ೫೬೩ ೧೨೨.