-ಅಂದನೂರು ಶೋಭ (ಸಂ), ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಲ್ಲ ಎಳೆಗಾಯಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೮.

-ಐತಾಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಂಡ್ಮಿ (ಸಂ), ಕೈಲಿಯ ಕರೆದ ನೊರೆ ಹಾಲು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೦.

-ಐತಾಳ ಶಿವರಾಮ ಕೆ. (ಸಂ), ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೧.

-ಕ.ರಾಕೃ. (ಸಂ), ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಕತೆಗಳು, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೨.

-ಕ.ರಾಕೃ. (ಸಂ), ಅಣಜಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೪.

-ಕ.ರಾಕೃ. (ಸಂ), ಗುಡ್ಗಾಡಿನ ಹಾಡ್ಗತೆಗಳು, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೪.

-ಕ.ರಾಕೃ. (ಸಂ), ಸೂಸಿ ಹರಿದಾಳ ಶಿವಗಂಗೆ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೪.

-ಕಾಪಸೆ ರೇವಪ್ಪ (ಸಂ), ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ೧೯೭೦.

-ಕಾವ್ಯಜೀವಿ (ಸಂ), ಹಾಡೇಳ ತಂಗಿ ದನಿ ಎತ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೯.

-ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ (ಸಂ), ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಲಾವಣಿಗಳು, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೩.

-ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ (ಸಂ), ಬೇಕಾದ ಸಂಗಾತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೦.

-ಕೂಡಿಗೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಕೆ. (ಸಂ), ಅಂಟಿಗೆ ಪಂಟಿಗೆ ಪದಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೩.

-ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಎಸ್.ಎ. (ಸಂ),  ಬಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏಣಗಿ ಬಸಾಪುರದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾನಪದ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ ೧೯೯೨.

-ಕೆದ್ಲಾಯ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ಸಂ), ಹಾಡಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಬರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೩.

-ಕೇಶವ ಭಟ್ಟ (ಸಂ), ಹಾಡಿನ ಚೂಡಾಮಣಿ, ಚಿರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೧.

-ಕಂಬಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮತ್ತು ಬರಗೂರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ (ಸಂ), ಮುತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ತ್ವಾಟ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೧.

-ಕಂಬಾಳು ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯ ಬಿ. (ಸಂ), ಮಾತಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೩.

-ಖಾಡೆ ಜಿ.ಬಿ. (ಸಂ), ಕಾಡು ಹೂಗಳು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೩.

-ಖಂಡೋಬಾ ಪಿ.ಕೆ. (ಸಂ), ಜನಪದ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೬.

-ಗದ್ದಗಿಮಠ ಬಿ.ಎಸ್. (ಸಂ), ಜನತಾ ಗೀತೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ, ಧಾರವಾಡ ೧೯೫೬.

-ಗುಂಡಪ್ಪ ಎಲ್. (ಸಂ), ನಾಡಪದಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೪೭.

-ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಸಿ.ಟಿ. (ಸಂ), ಕೆರೆ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಕಾವ್ಯ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ೨೦೦೩.

-ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿ.ಎನ್. (ಸಂ), ಜಾನಪದ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು, ಶರತ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೯.

-ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀತಾಪುರ, (ಸಂ), ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಿನ ಜನಪದ ಕಥನಗೀತೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೪.

-ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಹೊರೆಯಾಲ (ಸಂ), ನಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಸರಕ ಒದುಗವ್ವ, ನುಡಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೪.

-ನಳಿನಿ ಎಂ.ಬಿ. (ಸಂ) ಕಾಡುಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೮೨.

-ನಾಗೇಗೌಡ ಎಚ್.ಎಲ್. (ಸಂ), ಸೋಬಾನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪದಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೨.

-ನಾಗೇಗೌಡ ಎಚ್.ಎಲ್. (ಸಂ), ಪದವವೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೬.

-ನಾಗೇಗೌಡ ಎಚ್.ಎಲ್. (ಸಂ), ದುಂಡಮಲ್ಲಿಗಿ ಹೂವ ಬುಟ್ಟೀಲಿ ಬಂದಾವ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೫.

-ನಾಯಕ ಡಿ.ಬಿ. (ಸಂ), ಬುಲಾಯಿ ಹಾಡುಗಳು, ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ೨೦೦೧.

-ನಾಯಕ ಎನ್.ಆರ್. (ಸಂ), ಪಾಠಾಂತರ ಕಥನ ಕವನಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೭.

-ನಾಯಕ ಎನ್.ಆರ್. (ಸಂ), ಕುಮಾರಪಂತರ ಕಥನ ಕವನಗಳು, ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೊನ್ನಾವರ ೨೦೦೪.

-ನೆಲ್ಲಿಸರ ಬಸವರಾಜ, (ಸಂ), ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಸಂಚಯ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೮೪.

-ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಜೀ.ಶಂ. (ಸಂ), ಜಾನಪದ ಖಂಡ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೮.

-ಪಾಂಡುರಂಗ ಡಿ.ಆರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೈರರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೮.

-ಬಸವರಾಜ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ (ಸಂ), ಇಜಿಯಣ್ಣನ ಹಾಡು, ಯುವಕ ಸಂಘ, ರಾಮನಗರ ೧೯೮೨.

-ಬಳ್ಳೆಗೆರೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ (ಸಂ), ಮದಗದ ಕೆಂಚಮ್ಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೪.

-ಭಟ್ ಎಲ್.ಜಿ. (ಸಂ), ಹಾಲಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೪.

-ಭಾನುಮತಿ ವೈ.ಸಿ. (ಸಂ), ಪುಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿತುಂಬ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್, ಮೈಸೂರು ೨೦೦೧.

-ಮತಿಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (ಸಂ), ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ (ಸಂ), ಗೀತೆಗಳು, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೫.

-ಮಹದೇವ ನಾಯಕ ಸ.ಚ. (ಸಂ), ಸಂಪಿಗೇ ಅರಳೀವೆ, ಕಾವ್ಯಾಲಯ, ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೧.

-ಮೈಲಹಳ್ಳಿ ರೇವಣ್ಣ (ಸಂ), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸುತ್ತಿನ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೮೪.

-ರಮೇಶ ಜಿ.ಕೆ. (ಸಂ), ನೀತ್ಯುಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿ ನಡೆಮುಂದೆ, ಚಕೋರ ಪ್ರಕಾಶನ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ೧೯೯೬.

-ರಾಜಪ್ಪ ಟಿ.ಎಸ್. (ಸಂ.) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೪.

-ರಾಜಪ್ಪ ಟಿ.ಎಸ್. (ಸಂ), ಕೆರೆಹೊನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಲಾವಣಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೪.

-ರಾಮಣ್ಣ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ (ಸಂ), ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೬.

-ರಾಮಣ್ಣ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ (ಸಂ), ಐದು ಜನಪದ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೬.

-ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್. ಮತ್ತು ನಟರಾಜ್ ಎಂ.ಬಿ. (ಸಂ), ಹಾಡಾಕೆ ಬೈಗುಂಟೆ ಬೆಳಗುಂಟೆ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೭.

-ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್. (ಸಂ), ಹಳ್ಳಿಯ ಪದಗಳು, ಸರಸ್ವತೀ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ, ಮಂಡ್ಯ ೧೯೪೦.

-ರಂಗಣ್ಣ ವಿ.ಎಸ್. (ಸಂ), ಕೋಲ್ ಕೋಲ್ ಕೂಡಿ ಬರಲಿ., ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೬.

-ಲಿಂಗಯ್ಯ ಡಿ. (ಸಂ) ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳು, ದಿನಕರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೬.

-ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕೆ.ವಿ. (ಸಂ), ಅವರು ನೀಡಿದ ದೀಪ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ೧೯೫೮.

-ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ.ಎಸ್. (ಸಂ), ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ (ಕೋಲುಪದ), ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ೧೯೭೬.

-ಹಕಾರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ, ಜಾನಪದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥನಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಾಂತ ನಿರೂಪಣೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೫.

-ಹನೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (ಸಂ), ಕತ್ತಾಲದಾರಿ ದೂರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೩.

-ಹನೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (ಸಂ), ಜನಪದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಗೀತೆಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೮.

-ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂಬಳಿಕೆ (ಸಂ), ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿನ ಲಾವಣಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೬.

-ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂಬಳಿಕೆ (ಸಂ), ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೮.

-ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂಬಳಿಕೆ (ಸಂ), ಕಿನ್ನರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೯.

-ಹೆಗಡೆ ಎಲ್.ಆರ್. (ಸಂ), ಸುವ್ವೀ ಸುವ್ವೀ ಸುವ್ವಾಲೆ, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ೧೯೭೧.

-ಹೆಗಡೆ ಎಲ್.ಆರ್. (ಸಂ), ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪದಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ೧೯೭೨.

-ಹೆಗಡೆ ಎಲ್.ಆರ್. (ಸಂ), ಗುಮ್ಮನ ಪದಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ೧೯೭೩.

-ಹೆಗಡೆ ಎಲ್.ಆರ್. (ಸಂ), ಕೆಲವು ಲಾವಣಿಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೩.

-ಹೆಗಡೆ ಎಲ್.ಆರ್. (ಸಂ), ಗುಮಟೆಯ ಪದಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೮.

-ಹೆಗಡೆ ಎಲ್.ಆರ್. (ಸಂ), ಮುಕರಿ ಪದಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೯.

-ಹೆಗಡೆ ಎಲ್.ಆರ್. (ಸಂ), ಮಾಚಿಯ ಕಥನಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೨.

-ಹೆಗಡೆ ಎಲ್.ಆರ್. (ಸಂ), ಲೋಕಗೀತೆ ಮಂಜರಿ-ಜಾನಪದ ಗೀತ ಸಂಕಲನ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ ೨೦೦೨.

-ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಜಗನ್ನಾಥ (ಸಂ), ಬುಲಾಯಿ ಹಾಡುಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೭.

-ಹೆಂಡಿ ಬಿ.ಬಿ. (ಪ್ರ.ಸಂ.) ಸುಂಕಾಪೂರ ಎಂ.ಎಸ್. (ಸಂ) ಆಯ್ದ ಜನಪದ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ೧೯೭೯.