. ಡಾ.ಪಿ. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ- ೫೮೩ ೨೭೬

. ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಂ. ಶೇಕದಾರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ
ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜಾಪುರ

. ಡಾ. ಕೆ.ಪಿ. ಈರಣ್ಣ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿಭಾಗ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ- ೫೮೦೦೦೩

. ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ದೈವಜ್ಞ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ- ೫೮೩೨೭೬

. ಸೀತಾರಾಮ ಜಾಗಿರದಾರ
‘ಕಲ್ಪ’ ೪೦೬, ಬಿ-೧, ಮೇನ್‌೩, ಕ್ರಾಸ್‌೭
ಸರಸ್ವತೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು- ೫೭೦೦೦೯

. ಡಾ. ಶೀಲಾಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ
‘ಈಶ್ವರಶಿಲ್ಪ’ ವಿದ್ಯಾನಗರ
ಬಾದಾಮಿ- ೭೮೭೨೦೧

೭. S.D. Pasarakar
‘Usha Swapna’ 126 B, Markandeya Nagar
Solapur (Maharashtra State)

. ಡಾ. ವಿಠಲರಾವ್ಟಿ. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ – ೫೮೩೨೭೬

೯. Dr. G. Narasimhan
Professor of Tamil
Dept. of Telugu and Comparative Literature
Sri Krishnadevaraya University
Anantapur- 515 003 (A.P.)

೧೦. ಡಾ. ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ – ೫೮೩೨೭೬