೧. ಕಡಕೋಳ ಸಿ.ಬಿ, ಈರಣ್ಣ ಕೆ.ಪಿ. (ಸಂ.) ೧೯೮೫, ತಿಂಥಿಣಿ ಮೌನೇಶ್ವರರ ವಚನಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

೨. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ. ಎಂ. (ಸಂ.) ೧೯೮೫, ಶಿವಶರಣರ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಧಾರವಾಡ.

೩. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ. ಎಂ. (ಸಂ.) ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ-೧, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೪. ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ, ೧೯೮೫ ವಚನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು,(ಸಾಗರ.)

೫. ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಎಸ್. ಆರ್. (ಸಂ.) ೧೯೯೯, ನಾಗಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ತತ್ವಪದಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩ ೨೭೬.

೬. ಜವರಯ್ಯ ಮ.ನ. ೧೯೯೩, ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಶರಣರು ಮತ್ತು ಶರಣೆಯರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ನಂ. ಇ-೪೭ ಮೊದಲನೆ ಹಂತ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು.

೭. ಬಸವಂತ ಜಾದವ್ (ಸಂ.) ನೀನಾಸಂ ಮಾತುಕತೆ-೫೬, (ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮೇ, ಆಗಸ್ಟ್, ನವೆಂಬರ್) ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, (ಸಾಗರ).

೮. ಜೀವಣ್ಣ ಮಸಳಿ, ೧೯೯೭, ನಾಗವಂಶ ಅವಧೇಶ್ವರಿ, ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬಾಗಲಕೋಟ.

೯. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಜಿ. ೨೦೦೧, ಶಿಲ್ಪಾದರ್ಶ, ಸಂ-೧, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩ ೨೭೬.

೧೦. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಜಿ. (ಸಂ), ಆಚಾರ‍್ಯಾಭಿನಂದನೆ (ನನಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಕಟಿತ ಅಪೂರ್ಣ ಕೃತಿ).

೧೧. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್. ೧೯೮೩, ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ, ಡಿ.ವಿ.ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಂ, ಮೈಸುರು ೪.

೧೨. ನಾಗರಾಜ ಡಿ. ಆರ್. ೧೯೯೯, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೈವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು (ಸಾಗರ).

೧೩. ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ ಓ.ಎಲ್. ೧೯೯೭, ಇಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು (ಸಾಗರ).

೧೪. ನಾರಾಯಣ ಪಿ. ವಿ. ೧೯೮೨, ವಚನ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ೫೨೪, ಶ್ರೀ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಮೊದಲ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೫. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಜಿ. (ಸಂ.), ೧೯೮೯, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಲುವುಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೬. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಡಿ.ಎಲ್. ೧೯೭೧, ಪೀಠಿಕೆಗಳು, ಲೇಖನಗಳು, ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-೪.

೧೭. ಬಡಿಗೇರ ಪಿ.ಬಿ. ಸಂ. ೧೯೯೬, ದೀಪಾರಾಧನೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿರಸಂಗಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಶಿರಸಂಗಿ.

೧೮. ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ ೧೯೮೮, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೯. ಬಸವರಾಜ ಸೊಪ್ಪಿಮಠ ೧೯೯೮, ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ವಚನ ವಾಕ್ಯ, ಸಂ- ೧, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩ ೨೭೬.

೨೦. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಎಸ್. ೧೯೯೭, ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧನ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೨೧. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಎಸ್.(ಸಂ), ೧೯೯೩, ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ-೪, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು.

೨೨. ವೀರಣ್ಣ ಸಿ. ೧೯೮೬, ಹನ್ನೇರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಚಳುವಳಿ, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೨೩. ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ ೧೯೯೯, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩ ೨೭೬.

೨೪. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಎಮ್. ಆರ್. ೧೯೪೬, ವಚನ ಧರ್ಮಸಾರ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

೨೫. ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ. ಎಸ್. (ಸಂ.), ೧೯೭೮, ಸಕಲ ಪುರಾತನರ ವಚನಗಳು, ಸಂ-೩, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಢ.

೨೬. ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ. ಎಸ್. (ಸಂ.) ೧೯೭೮, ಸಕಲ ಪುರಾತನರ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

೨೭. ಹಿರೇಮಠ ಆರ್. ಸಿ. ೧೯೭೩, ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ವಚನಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

೨೮. ಹಿರೇಮಠ ಬಿ. ಆರ್. ೧೯೯೩, ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ-೩, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೨೯. ಹಿರೇಮಠ ಬಿ.ಆರ್. ೧೯೯೩, ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ-೪, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.