1. Holt John (1974) `Escape from Childhood’, Boston, Holt Associates

2. Holt John (2005) `The Underachieving School’, Bhopal, Ekalavya

3. Childrens’ Rights-Wikipedia
4. Kapur Malavika (1995) `Mental Health of Indian Childeren’, New Delhi, Sage Publications Pvt. Ltd.

5. Kapur Malavika (1997) `Mental Health in Indian Schools’, New Delhi, Sage Publications Pvt. Ltd.

೬. ರಾವ್‌ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ (೨೦೦೩) ‘ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು’, ಉಡುಪಿ, ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಡಾ|| ಟಿ. ಎಂ.ಎ. ಪೈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು

೭. ರಾವ್‌ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ (೨೦೦೭)‘ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಲವುಗಳು’, ಗದಗ, ಪ್ರದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನ

೮. ‘ಯೋಜನಾ’ ಮೇ, ೨೦೦೮-‘ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ’ ಸಂಚಿಕೆ ಸಮಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಟ ೧೫-೩೯

೯. ‘ಯೋಜನಾ’ ನವೆಂಬರ್, ೨೦೦೮ -‘ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು’ ಸಮಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪು.೨-೪೫

೧೦. ‘ಯೋಜನಾ’ ಫೆಬ್ರವರಿ, ೨೦೦೮ – ‘ಅನೈತಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ’, ಸಮಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪು. ೨-೪೦.