ಕೋಷ್ಟಕ ೧೭

ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು : ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ, ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ಆನೆಗೊಂದಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು : ಗಂಗಾವತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ : ಕೊಪ್ಪಳ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಅಧ್ಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
೧೭ ೧೯ ೫೧ ೪೩ ೯೪

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ

ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಹೆಂಚು ಡಾಬ ಮಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಶ್ರಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ವಂತಃ ನಿರ್ಮಿತ
 –  – ೦೧ ೧೭  –  – ೦೧ ೦೨ ೧೭

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಒಣ ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಕಲಾಂಗ ವೇತನ ವಿಧುರ ವಿಧವೆ
 – ೦೬  – ೨೧ ೦೨ ೧೨ ೧೭  –  –  –  – ೦೨

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿವರ

ತರಗತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧ ರಿಂದ ೪ ೦೨ ೦೩ ೦೫
೫ ರಿಂದ ೭ ೦೫ ೦೮ ೧೩
೮ ರಿಂದ ೧೦ ೦೩ ೦೮ ೧೧
ಪಿಯುಸಿ ೦೩ ೦೯ ೧೨
ಪದವಿ ೦೩ ೦೬ ೦೯
ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿ ೦೨ ೦೨
ಇತರೆ

 

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಅನರಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿವರ

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಶೇಕಾಡವಾರು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ
೧೬ ೦೬ ೧೫ ೨೭ ೭೦.೫% ೩೭%

 

ಕೈಗೊಂಡ ಕಸಬುಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕಸುಬುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧. ಮೂಲವೃತ್ತಿ
೨. ಕೃಷಿ ೦೨ ೦೭ ೦೯
೩. ಕೃಷಿಕೂಲಿ ೦೪ ೧೨ ೧೬
೪. ಕೃಷಿಯೇತರ ೦೨ ೦೨
೫. ವ್ಯಾಪಾರ
೬. ಸರ್ಕಾರಿ ೦೨ ೦೨
೭. ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ
೮. ಖಾಸಗಿ
ಇತರೆ

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಮನರಂಜನೆ

ವಾಹನ

ದೂರವಾಣಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನಳ

 

ಶೌಚಾಲಯ
ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್
೦೮ ೦೬ ೦೬ ೦೪ ೦೩ ೦೪ ೦೧

 

ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೦೧. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಥಳಕು ೦೩೮ ೦೦೬೨ ೦೦೮೪ ೦೧೪೬
೦೨. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಗಳೂರು ಬಿಳ್ಚೋಡು ೦೪೬ ೦೧೦೦ ೦೧೧೨ ೦೨೧೨
ಚನ್ನಗಿರಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ೦೯೪ ೧೮೫ ೨೧೮ ೦೪೦೩
ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಸವರಾಜಪುರ ೦೮೦ ೧೪೪ ೧೭೮ ೦೩೨೨
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಸವಳಂಗಿ ೦೧೪ ೦೨೩ ೦೩೨ ೦೦೫೫
೦೩. ಬಿಜಾಪುರ ಹಿಂಡಿ ಅಗರ್ ಖೇಡ್‌ ೦೮೪ ೦೯೫ ೧೭೦ ೦೨೬೫
೦೪. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೊಂದಿಚಟ್ನಳ್ಳಿ ೧೦೧ ೦೨೦೨ ೦೨೨೭ ೦೪೨೯
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ನಲ್ಲಿಸರ ಕಣದಲ ಕೊಪ್ಪಲ್‌ ೦೯೩ ೦೧೩೯ ೧೬೫ ೦೩೦೪
೦೫. ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಬಿ. ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ೦೭೯ ೦೧೪೮ ೦೧೯೬ ೦೩೪೪
ಹೆಚ್‌. ಡಿ. ಕೋಟೆ ಮಹದೇವನಗರ ೦೮೩ ೦೧೬೫ ೦೧೪೮ ೦೩೧೩
ಕೆ. ಆರ್. ನಗರ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ೦೧೦ ೦೦೧೪ ೦೦೧೮ ೦೦೩೨
೦೬. ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ೦೧೦ ೦೦೧೯ ೦೦೨೫ ೦೦೪೪
೦೭. ಮಂಡ್ಯ ಕೆ. ಆರ್. ಪೇಟ್‌ ಹೇಮಗಿರಿ ೦೦೮ ೦೦೧೨ ೦೦೧೫ ೦೦೨೭
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ೦೩೦ ೦೦೪೮ ೦೦೪೮ ೦೦೯೬
ಪಾಂಡವಪುರ ನಾರ್ತ್‌‌ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ೦೬೮ ೦೧೪೧ ೦೧೩೭ ೦೨೭೮
೦೮. ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಮಲ್ಲಪುರ ೦೪೨ ೦೧೨೯ ೦೧೧೮ ೦೨೪೭
ಗಂಗಾವತಿ ಆನೆಗೊಂದಿ ೦೧೯ ೦೦೪೩ ೦೦೫೧ ೦೦೯೪
        ೮೯೯ ೧೬೬೯ ೧೯೪೨ ೩೬೧೧

 

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಮನೆ ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಹೆಂಚು ಡಾಬ ಆರ್. ಸಿ. ಸಿ. ಆಶ್ರಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಂತಃ
. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ೦೩೮  –  – ೦೦೬ ೧೭ ೧೩ ೦೨ ೦೧೯ ೧೩
. ದಾವಣಗೆರೆ ೨೩೪  – ೨೧ ೧೩೮ ೦೧ ೦೪ ೧೮ ೦೯೧ ೫೧
. ಬಿಜಾಪುರ ೦೮೪  – ೨೨  – ೫೪ ೦೪  – ೦೬೦ ೦೪
. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ೧೯೪  – ೦೬ ೧೬೪  – ೦೪  – ೧೧೧ ೬೯
. ಮೈಸೂರು ೧೭೧ ೫೧ ೪೯ ೦೨೪ ೧೭ ೦೪ ೦೪ ೦೩೬ ೪೬
. ಹಾಸನ ೦೧೦ ೦೫  – ೦೫  –  –  – ೦೫  –
. ಮಂಡ್ಯ ೧೦೬ ೧೧ ೩೪ ೦೫೦  – ೦೭ ೦೪ ೦೫೧ ೧೧
. ಕೊಪ್ಪಳ ೦೬೧  – ೦೬ ೦೯ ೧೩ ೨೦ ೦೧ ೦೨೫ ೨೪

 

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿವರ ಶೇಕಡಾವಾರು
ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ
. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ೦೮೪ ೦೬೨ ೦೪೮ ೦೩೦ ೫೭% ೫೧%
. ದಾವಣಗೆರೆ ೫೪೦ ೪೫೨ ೧೮೧ ೦೮೪ ೩೩.೪% ೧೮.೫%
. ಬಿಜಾಪುರ ೧೭೦ ೦೯೫ ೦೫೬ ೦೦೫ ೩೨.೯% ೦೫.೨%
. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ೩೯೨ ೩೪೧ ೧೫೬ ೦೭೧ ೩೯.೭% ೨೦.೮%
. ಮೈಸೂರು ೩೬೨ ೩೨೭ ೧೩೮ ೧೦೦ ೪೨.೨% ೩೦.೫%
. ಹಾಸನ ೦೨೫ ೦೧೯ ೦೧೪ ೦೨೪ ೨೭% ೧೧.೯%
. ಮಂಡ್ಯ ೨೦೦ ೨೦೧ ೦೫೪ ೦೨೪ ೨೭% ೧೧.೯%
. ಕೊಪ್ಪಳ ೧೬೯ ೧೭೨ ೦೯೨ ೦೫೨ ೫೪.೪% ೩೦.೨%