೧. ಡಾ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ
(ಸಂ.), ಪ್ರವಾಚಕರು,
ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೨. ಡಾ. ಹನುಮನಾಯಕ,
ಪ್ರವಾಚಕರು,
ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಕೋಣಾಜೆ,
ಮಂಗಳೂರು.

೩. ಡಾ. ಎಂ. ಕೆ. ದುರಗಪ್ಪ,
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,
ಇತಿಹಾಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕನಕಗಿರಿ,
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ.

೪. ಡಾ. ಓ ದೇವರಾಜ,
ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ,
ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೫. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ. ಕರಡೋಣಿ,
ಅಧ್ಯಾಪಕರು,
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು,
ಧಾರವಾಡ.

೬. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಕುಮಾರ ಚ. ನಾಯಕ,
ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೭. ಡಾ. ವೈ.ಎಫ್. ಸೈದಾಪುರ,
ಪ್ರವಾಚಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಡಾ. ಆರ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಧಾರವಾಡ.

೮. ಡಾ. ಎಸ್.ಎಂ. ಮುತ್ತಯ್ಯ,
ಅಧ್ಯಾಪಕರು,
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

೯. ಶ್ರೀ ಹೂಲೆಪ್ಪ ಸಂಡೂರು,
ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ,
ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೧೦. ಡಾ. ಟಿ. ಕೊತ್ಲಮ್ಮ,
ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ.

೧೧. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ,
ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಬೆಸ್ಟ್‌ಸ್ಕೂಲರ ಅಲ್ಲೀಪುರ,
ಬಳ್ಳಾರಿ.

೧೨. ಶ್ರೀ ಪಿ. ಕೊಟ್ರೇಶ್,
ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ,
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ.

೧೩. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ,
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,
ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ.

೧೪. ಡಾ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಜೆ. ಮಾಳಿಗಿ,
ಹಿರಿಯಶ್ರೇಣಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು,
ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಕಾಲೇಜು,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

೧೫. ಡಾ. ಜಿ. ಪ್ರಶಾಂತನಾಯಕ,
ಪ್ರವಾಚಕರು,
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಶಂಕರಘಟ್ಟ ೫೭೭ ೪೫೧.

೧೬. ಶ್ರೀ ಡಿ. ಓಬಯ್ಯ ದೇವರಹಟ್ಟಿ,
ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ,
ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

೧೭. ಡಾ. ಎಸ್. ಮಾರುತಿ,
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

೧೮. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ. ಕಿತ್ತೂರ,
ನಂ. ೩೫ ಸುಪ್ರಭಾತ,
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ ಸತ್ತಾಪುರ,
ಧಾರವಾಡ.

೧೯. ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಾಧವನವರ,
ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು,
ಕನ್ನಡ ಹೊಳೆ ಆಲೂರು,
ರೋಣಾ ತಾಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

೨೦. ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಉರ್ತಾಳ್,
ಅಧ್ಯಾಪಕರು,
ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪತರು ಜ್ಯುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,
ಕಿಟ್ಟದಾಳ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾ.