ಡಾ. ಜಾಜಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ,
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗಂಗಾವತಿ

ಡಾ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬

ಡಾ. ಅ. ಸುಂದರ,
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

ಡಾ. ರಾಮದಾಸರೆಡ್ಡಿ,
ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಎಸ್,
ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾಥಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬

ಟಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮರಿಕುಂಟೆ,
ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಡಾ. ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಸ್ನಾತಕೋತರ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಡಾ. ಡಿ. ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,
ಹೊಸ ದಡಗೂರು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕು

ಬಿ. ಎಸ್. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಸ್. ಜೆ. ಎಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ