೧. ತಾರಾಚಂದ್ (ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ) ಜಿ. ಎಸ್‌. ದೀಕ್ಷಿತ್‌, ೧೯೯೨. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ (ಸಂಪುಟ ಎರಡು), ಧಾರವಾಡ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

೨. ಬಿಪಿನ್‌ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು, ೧೮೮೮. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ೧೮೫೧೧೯೪೭, ನವದೆಹಲಿ : ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಬುಕ್ಸ್‌.

೩. ಶಂಕರನಾರಾಯಣರಾವ್ ಪಿ. ಎನ್‌., ೧೯೯೧. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಸಾವಿರ ತೊರೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌.

೪. ಸುಮಿತ್‌ ಸರ್ಕಾರ್‌, ೧೯೮೩. ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೮೮೫೧೯೪೭, ಮದ್ರಾಸ್‌: ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲನ್‌.