೧. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಶರ್ಮ, “ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಸ್‌ ರಿವೆಂಜ್‌ ಆಂಡ್‌ ರಿಟ್ಯಾಲಿಎಷನ್‌ ರಿಗಾಡಿಂಗ್‌ ಸಾವರ್ಕರ್ಸ್‌ ದಿ ವಾರ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ೧೮೫೭,” ಇಕಾನಿಕ್ಆಂಡ್ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಸಂಪುಟ ೪೨, ನಂಬರ್‌ ೧೯ ಮೇ ೧೨ ಮೇ ೧೮, ೨೦೦೭.

೨. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕೆ. ಎಸ್‌., ೨೦೦೯. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು; ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ.

೩. ಮಾರ್ಜಿಯ ಕಸಾಒಲಾರಿ, “ಹಿಂದುತ್ವಾಸ್‌ ಫಾರಿನ್ ಟೈ ಆಫ್‌ ಇನ್‌ ದ ೧೯೩೦ ಸ್‌,” ಇಕನಾಮಿಕ್ಆಂಡ್ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ವೀಕ್ಲಿ, ಸಂಪುಟ ೩೫, ನಂಬರ್‌ ೦೪, ನಂಬರ್‌ ಜನವರಿ ೨೨ ಜನವರಿ ೨೮, ೨೦೦೦.

೪. ರಾಘವನ್‌ ಟಿ. ಸಿ. ಎ., “ಆರಿಜಿನ್ಸ್‌ ಆಂಡ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಹಿಂದು ಮಹಾಸಭಾ ಐಡಿಯಾಲಜಿ,” ಇಕನಾಮಿಕ್ಆಂಡ್ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ವೀಕ್ಲಿ, ಸಂಪುಟ ೧೮, ನಂಬರ್‌ ೧೫, ಏಪ್ರಿಲ್‌೧೯೮೩.

೫. ರುಡಾಲ್ಫ್‌ ಹೆರಿಡಿಟ್‌, “ಗಾಂಧೀಸ್‌ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಆಂಡ್‌ ಸಾವರ್ಕರ್ಸ್‌ ಹಿಂದುತ್ವ” ಇಕನಾಮಿಕ್ಆಂಡ್ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ವೀಕ್ಲಿ, ಸಂಪುಟ ೪೪, ನಂಬರ್‌೨೯, ಜುಲೈ ೧೮, ಜುಲೈ ೨೯, ೨೦೦೯.

೬. ಶಂಕರನಾರಾಯಣರಾವ್‌ ಎಸ್‌.ಪಿ., ೧೯೯೯. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಸಾವಿರ ತೊರೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು; ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ.

೭. ಸಾವರ್ಕರ್‌ ವಿ.ಡಿ., ೨೦೦೮ (೧೯೦೯). ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ವಾರ್ಆಫ್ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್೧೮೫೭, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ ; ಅಭಿಷೇಕ್‌ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌.

೮. ಸುರೇಂದ್ರರಾವ್ ಬಿ., “ಹಿಸ್ಟರಿ ಯಾಸ್‌ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ: ಸರ್‌ ಸೈಯದ್‌ ಅಹಮದ್‌ಖಾನ್‌ ಆಂಡ್‌ ವಿ. ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್‌ ಆನ್‌ ೧೮೫೭” ಅಪ್ರಕಟಿತ ಲೇಖನ, ೨೦೦೯.