೧. ಧನಾಗರೆ ಡಿ.ಎನ್. “ಸೋಶಿಯಲ್ ಆರಿಜಿನ್ಸ್‌ ಆಫ್ ಪೆಸೆಂಟ್ ಇನ್‌ಸರೆಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ತೆಲಂಗಾಣ,” ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯುಶನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ನ್ಯೂ ಸೀರಿಸ್ ನಂ.೮, ೧೯೨೪.

೨. ಧನಾಗರೆ ಡಿ.ಎನ್. ೧೯೯೧, ಪೆಸೆಂಟ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೆಹಲಿ; ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್

೩. ದೇಸಾಯಿ ಎ.ಆರ್. (ಸಂ), ೧೯೭೯, ಪೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಬೆ; ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

೪. ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ, “ಫಾರ್‌ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಪೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್‌,” ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ನಂ. ೧೮೮, ೧೯೮೮.

೫. ಬಸವ ಪುನ್ನಯ್ಯ ಎಂ., ೧೯೭೩, ತೆಲಂಗಾಣ ಸಾಯುಧ ಪೋರಾಟಂ, ವಸ್ತವುಲು (ತೆಲುಗು) ವಿಜಯವಾಡ.

೬. ಬ್ಯಾರಿ ಪೆವಿಯಾರ್, ೧೯೮೧. ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್, ವಿಕಾಸ್‌ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್.

೭. ಮೋಹನ್‌ರಾಮ್, “ಪೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ಮ್‌ಡ್‌ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ೧೯೪೬-೫೧,” ಇಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ನಂ.೭, ೧೯೭೩.

೮. ರವಿನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ,೧೯ ೭೨, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ತೆಲಂಗಾಣ ರೆಮಿನಿಸೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿರಿಯನ್ಸಸ್, ಸಿ.ಪಿ.ಐ. (ಎಂ) ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್.

೯. ರಾವ್. ಡಿ.ವಿ., ೧೯೭೬, ತೆಲಂಗಾಣ ಆರ್ಮ್‌ಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾತ್‌ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ; ಪ್ರೊಲಟರಿಯನ್ ಪಾತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್.

೧೦. ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ, ೧೯೮೯, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟರಿ – ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಕಾಳಿ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್.

೧೧. ಸುಂದರಯ್ಯ ಪಿ., “ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಮ್‌ಡ್‌ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ೧೯೪೬-೫೧,” ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಸಂಪುಟ ೧,ನಂ. ೭, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೭೩.

೧೨. ಸುಂದರಯ್ಯ ಪಿ., ೧೯೭೬. ತೆಲಂಗಾಣ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಮ್‌ಡ್‌ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್‌ಲೆಸೆನ್ಸ್‌, ಸಿ.ಪಿ.ಐ. (ಎಂ) ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌.