೧. ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಕೆ.ಎನ್., ೨೦೦೭, ಕಲೋನಿಯಲಿಸಂ, ಕಲ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನವದೆಹಲಿ; ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

೨. ಬಿಪನ್‌ ಚಂದ್ರ, ೧೯೮೪, ಕಮ್ಯುನಲಿಸಂ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೆಹಲಿ: ವಿಕಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್‌.

೩. ಬಿಪನ್‌ ಚಂದ್ರ, ೧೯೮೮. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಪೆಂಗ್ಲಿನ್ ಬುಕ್ಸ್.

೪. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಎನ್.ಪಿ., ೧೯೯೧. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಸಾವಿರ ತೊರೆಗಳು; ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

೫. ಶೇಖರ್‌ ಬಂದೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ೨೦೦೪, ಫ್ರಂ ಪ್ಲಾಸಿ ಟು ಪಾರ್ಟಿಶನ್, ನವದೆಹಲಿ: ಓರಿಯಂಟ್ ಲಾಂಗ್‌ಮನ್.

೬. ಸುಮಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್, ೧೯೮೩, ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ೧೮೮೫-೧೯೪೭, ಮದ್ರಾಸ್: ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್.