೧. ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್, ೨೦೦೭. “ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್‌, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ ೬೦,” ದಿ ಹಿಂದೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ.

೨. ಪ್ರೈಲೀ ಎಂ.ವಿ., ಆನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಡು ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೆಹಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

೩. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್, ದೆಹಲಿ: ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಪಬ್ಲಿಶರ್ಸ್.