೧. ಬಲದೇವರಾಜ್ ನಯಾರ್ ಮತ್ತು ಪೌಲ್ ಟಿ.ವಿ., ೨೦೦೩. ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಆರ್ಡರ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್.

೨. ಬಂಧೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಜೆ., ೧೯೮೪. ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

೩. ಬಿಮಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ೧೯೮೨. ಆರ್‌ಜಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ.

೪. ಮಿಶ್ರಾ ಕೆ.ಪಿ.(ಸಂ.), ೧೯೭೮ ಸ್ಟಡೀಸ್‌ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

೫. ರಾಬರ್ಟ್‌ಕಾರ್ಬ ಜೆ., ೨೦೦೬. ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಇಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್, ಓಹಿಯೋ: ಥಾಮಸ್‌ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್.