೧. ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್, ೨೦೦೭ “ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್‌ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್‌, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ ೬೦,” ಹಿಂದೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ.

೨. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಟ್, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್, ೨೦೦೭ “ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟೀಸ್‌, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ ೬೦,” ಹಿಂದೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ.

೩. ಪೈಲೀ ಎಂ.ವಿ., ಆನ್‌ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೆಹಲಿ; ವಿಕಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್

೪. ಬಾರ್ಬಿರಾ ಹಾರಿಸ್ ವೈಟ್, ೨೦೦೪, ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಕಿಂಗ್; ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಂಡ್ ಇಕಾನಮಿ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌: ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

೫. ಬಿಪಿನ್‌ ಚಂದ್ರ, ಮೃದುಲಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಮುಖರ್ಜಿ, ೨೦೦೨. ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್: ೧೯೪೭-೨೦೦೦. ದೆಹಲಿ: ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬುಕ್ ಇಂಡಿಯಾ.

೬. ಸೋಮನಾಥ ಚಟರ್ಜಿ, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್, ೨೦೦೭, “ಸಿಕ್ಸ್‌ಡಿಕೇಡ್‌ಆಫ್‌ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ ೬೦,” ದಿ ಹಿಂದೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ .