೧. ಅನಿಲ್‌ ಸೀಲ್‌, ೧೯೮೨ (೧೯೬೮). ದಿ ಎರ್ಮನ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲೀಸಂ, ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಆಂಡ್‌ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್‌ ಇನ್‌ ದಿ ನೈಂಟೀಂನ್ತ್‌ ಸೆಂಚುರಿ, ದೆಹಲಿ: ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌.

೨. ಬಿಪಿನ್‌ ಚಂದ್ರ, ಅಮಲೇಶ್‌ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಬರುಂದೆ, ೧೯೮೫. ಫ್ರೀಡಂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್‌, ನವದೆಹಲಿ.

೩. ಬಿಪಿನ್‌ ಚಂದ್ರ, ಮೃದುಲಾ ಮುಖರ್ಜಿ, ಆದಿತ್ಯ ಮುಖರ್ಜಿ, ಸುಚೇತನ ಮಹಾಜನ್‌, ಕೆ. ಎನ್‌. ಪಣಿಕ್ಕರ್‌, ೧೯೮೭. ಇಂಡಿಯನ್‌ ಸ್ಟ್ರಗಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್‌೧೮೫೭-೧೯೪೭, ನವದೆಹಲಿ.

೪. ಸುಮಿತ್‌ ಸರ್ಕಾರ್‌, ೧೯೯೫ (೧೯೮೩). ಮಾಡರ್ನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ನವದೆಹಲಿ.