೧. ಅಸ್ಗರ್‌ ಅಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌(ಸಂ.) ೧೯೮೮. ಕಮ್ಯೂನಲ್ ರೈತ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೆಹಲಿ: ಸಂಗಮ್‌ ಬುಕ್‌.

೨. ಮೇರ್ಟನ್‌ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಬೆಟ್‌, ೧೯೭೧. ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಹಾರ್‌ಕೋರ್ಟ್‌ ಬ್ರೇಸ್.

೩. ಮೋಹನ್‌ ಡಿ., ೧೯೮೦. ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೆಹಲಿ: ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ್‌.

೪. ರಾಮ್‌ ಅಹುಜಾ, ೧೯೯೩. ಕ್ರೈಮ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್‌, ಜೈಪುರ್‌: ರಾವತ್‌ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್‌.

೫. ರಾಮ್‌ ಅಹುಜಾ, ೧೯೯೬. ಸೋಷಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ, ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್‌.

೬. ವೀಣಾ ದಾಸ್‌(ಸಂ.)೧೯೯೦. ಮಿರರ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ವಾಯಿಲೆನ್ಸ್‌ ಕಮ್ಯೂನಿಟೀಸ್‌, ರೈತ್ಸ್‌ ಆಂಡ್‌ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್‌ ಇನ್‌ ಸೌತ್‌ ಏಷಿಯಾ, ದೆಹಲಿ: ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌.