ಅಂಡಮಾನ್ ೧೮೭

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ೫೫೯

ಅಂತರ್ದೇಶಿಯ ವಲಸೆ ಕಾಯ್ದೆ ೨೨

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ರವ್ಯನಿಧಿ ೪೫೬, ೪೬೫, ೪೭೪

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿ.ಆರ್. ೮೪, ೮೫, ೧೦೯,೧೫೪, ೧೬೩,೩೨೫, ೩೪೩,೪೭೪

ಅಕಾಲಿಗಳು ೫೮೨, ೬೦೩, ೬೩೮, ೬೪೩, ೪೬೪

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ೬೪

ಅಕಾನಿ ಮುಖರ್ಜಿ ೧೯೭

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಜಗಂ ೧೩೫

ಆಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿ ೫೫೦

ಅಚ್ಯುತ ಪಟವಧನ ೮೭, ೮೮

ಅಜಿತ್‌ಸಿಂಗ್ ೫೦,೫೨,೮೧

ಅಜೇಯ್ ಘೋಷ್ ೬೨೦, ೬೨೨

ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸರಣ ನಿಷೇದ ಒಪ್ಪಂದ ೩೮೦, ೩೮೫, ೬೬೩

ಅಣ್ಣಾದೊರೆ ೧೩೩, ೧೩೪, ೧೫೭, ೪೧೧, ೪೧೪, ೬೩೪, ೬೩೫

ಅತ್ವಾಲ್ ಎ.ಎಸ್. ೫೮೨,

ಅದ್ವಾನಿ ಎಲ್.ಕೆ. ೬೫೬, ೬೫೯, ೬೬೨, ೬೬೮, ೬೬೯, ೬೭೦, ೬೭೧, ೬೭೨

ಅಧೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೫೪೨

ಅನಕ್ಷರತೆ ೫೪೭, ೫೪೮

ಅನಿಲ್‌ಸೀಲ್ ೧೨, ೧೩,

ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿ ೫೧, ೧೮೦

ಅನ್ಹಿಲೇಶನ್ ತತ್ವ ೬೩೩

ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ೮೩

ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ೨೧೯

ಅಭಿನವ ಭಾರತ ೧೮೦, ೧೮೩

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೪೬೨

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶ ೪೬೧

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ೪೩೫-೪೫೪

ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ೬೫೪

ಅಮೃತಲಿಂಗಂ ೫೮೪

ಅಮೃತಸರ ೫೮೨

ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್ ೩೧೮, ೪೩೭, ೪೫೩, ೪೫೮

ಅಮೆರಿಕ ೬೩, ೬೬, ೮೧, ೧೦೩, ೨೧೯, ೨೯೮, ೩೦೦, ೩೦೨, ೩೭೭, ೩೮೬, ೪೩೨, ೪೫೨, ೪೫೯, ೪೬೨, ೪೮೩, ೫೧೮, ೫೨೦, ೫೨೮, ೫೩೮, ೫೮೮, ೬೦೯, ೬೧೧, ೬೩೭, ೬೪೨, ೬೪೪, ೬೭೩, ೬೭೪, ೬೭೫, ೬೮೦

ಅಮೆರಿಕನ್ ಗುಲಾಮರು ೨೭

ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ೪೭೮

ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ೨೯೬

ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ೪೨, ೪೭, ೫೦, ೫೧, ೫೪, ೫೫, ೬೬, ೮೧

ಅರುಂಡೇಲ್ ೬೮

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ೫೫೯

ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ೩೮೨

ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ೩೯೨

ಅಲಿಪ್ತನೀತಿ ೩೦೫, ೩೭೭, ೬೦೧,

ಅಲಿಪುರ ೨೧೪

ಅವಾಮಿ ಪಕ್ಷ ೨೯೮

ಅಶ್ವಿನಿಕುಮಾರ್ ದತ್ತ ೪೨, ೪೭, ೪೯, ೫೦

ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ೬೧೪, ೬೧೫, ೬೧೯, ೬೫೭

ಅಸಫ್ ಅಲಿ ೨೦೩

ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ೭೦, ೧೫೪, ೧೯೭, ೨೧೪, ೨೯೧

ಅಸ್ಫೃಶ್ಯತೆ ೬೮, ೭೯, ೮೦, ೮೫, ೧೧೯, ೧೨೫, ೧೪೧, ೧೫೨, ೧೬೦, ೧೬೧, ೩೨೬, ೩೨೭, ೩೩೩, ೩೩೪, ೩೫೩, ೬೦೨, ೬೦೩, ೬೦೫, ೬೪೪

ಅಸ್ಸಾಂ ೪೫೦, ೩೮೯, ೫೫೯, ೬೪೮

ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟ ೫೯೭

ಅಸ್ಸಾಮಿ ೩೯೦, ೪೨೮

ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆ ೫೭೯, ೬೪೯

ಅಸಮದಾಬಾದ್ ೧೪೪, ೧೯೫

ಅಹಿಂಸೆ೮, ೨೧೪, ೨೮೬, ೨೯೧

ಅಹಿಂಸೆ ಮಾರ್ಗ ೧೦

 

ಆಂದ್ರ ೨೪೧, ೨೪೪, ೨೪೬, ೨೫೮, ೨೭೦

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ೩೫೦, ೩೯೧, ೩೯೪, ೩೯೮, ೪೧೩, ೪೧೯, ೫೧೪, ೫೫೯, ೫೯೨, ೬೧೯, ೬೩೪

ಆಂಧ್ರ ಮಹಾಸಭೆ ೨೬೦, ೨೬೧, ೨೬೨, ೨೬೪, ೨೬೬, ೨೬೭, ೨೬೯, ೨೯೦

ಆಂದ್ರ ರಾಜಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ೪೨೨

ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ೫೯೨

ಆಘಾಖಾನ್ ೫೬, ೨೯೩

ಆತ್ಮಗೌರವ ಚಳವಳಿ ೧೩೧, ೧೩೨

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ೧೯೭

ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದಳ ೫೮೬

ಆಚಾರ್ಯ ನರೇಂದ್ರದೇವ ೬೧೪, ೬೧೫, ೬೧೮

ಅಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ೯೧, ೨೨೨

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ ೩೦೦, ೩೭೬, ೪೫೬, ೪೫೮

ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್ ಗೊತ್ತುವಳಿ ೬೩೮

ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ೫೮೨

ಆಫ್ರಿಕಾ ೩೫೧, ೩೭೬,೩೮೨, ೩೮೩, ೩೮೪, ೪೬೮, ೫೨೨, ೫೨೬, ೫೨೮, ೫೩೬, ೬೦೮.

ಆಫ್ರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿ ೫೩೭

ಆರಿಫ್ ಮೊಹ್ಮದ್‌ಖಾನ್ ೬೫೫

ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ೪೩, ೫೯, ೧೪೧, ೨೬೧, ೨೭೮, ೨೭೯, ೨೮೩

ಆಲವಿ ಹಂಸ ೫೩೫

ಆಲಿಘರ್ ೫೮, ೭೭

ಆಲಿಘರ್ ಕಾಲೇಜ್ ೨೭೯

ಆಲಿಘರ‍್ವಾದ ೨೮೦

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ೨೪೬

ಆಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ೬೪೯

ಆಲ್ ಟ್ರಾವಂಕೂರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ೧೬೧

ಆಲೂರ ವೆಂಕಟರಾಯ ೪೨೯, ೪೩೦, ೪೩೨

ಆವಡಿ ಸಮಾಜವಾದ ೬೨೫,

ಅವ್ಡಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ೬೧೦

ಆಸ್ಕರ್ ಲ್ಯಾಂಜ್ ೪೫೨

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ೪೬೨

ಆರ್.ಎಸ್. ಸರಕಾರಿಯ ಆಯೋಗ ೩೬೬, ೩೭೧

ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ೩೪೭

ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್ ೬೬, ೬೭, ೭೦, ೭೫, ೭೭, ೪೧೭

ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ೪೪

ಆಡಂಸ್ಮಿತ್ ೫೨೬

 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ೨೯೨

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಫೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್‌ (ಶಾಂತಿಪಡೆ) ೫೮೫

ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ೨೧೬

ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ೧೬, ೨೨

ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ೬೦೦-೬೮೫

ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ/ಐ.ಎನ್.ಎ. ೨೧೫, ೨೧೬-೨೧೯, ೨೫೮

ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ೭, ೧೦, ೧೫, ೧೭, ೨೧, ೨೩, ೩೮, ೩೯, ೪೧, ೪೨, ೪೯, ೫೩, ೫೪, ೫೫, ೬೬, ೭೧, ೭೬,೭೭, ೭೮, ೭೯, ೮೨, ೮೫, ೮೬, ೯೦, ೯೪, ೯೭, ೯೮, ೯೯, ೧೦೧, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೦೫, ೧೦೬, ೧೦೯,೧೧೦, ೧೨೬, ೧೨೭, ೧೩೫, ೧೯೧, ೧೯೫, ೨೦೩, ೨೧೪, ೨೧೮, ೨೧೯, ೨೨೦, ೨೨೪, ೨೨೬, ೨೨೭, ೨೩೩, ೨೩೪, ೨೩೫, ೨೩೬, ೨೩೭, ೨೩೯, ೨೪೨, ೨೪೩, ೨೫೭, ೨೬ಜ೦, ೨೬೧, ೨೬೩, ೨೬೬, ೨೭೦, ೨೭೯, ೨೮೦, ೨೮೧, ೨೮೨, ೨೮೫, ೨೮೬, ೨೮೭, ೨೯೧, ೨೯೨, ೨೯೩, ೩೧೫, ೩೨೦, ೩೯೦, ೩೯೧, ೩೯೨, ೩೯೮, ೩೯೯, ೪೧೦, ೪೧೫, ೪೧೭, ೪೨೦, ೪೩೧, ೬೦೦-೬೮೫

ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿರರ್ ೨೨

ಇಂಡಿಯನ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ೧೮೨, ೧೮೬. ೧೮೭

ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ೬೩, ೧೯೭

ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ೬೨, ೬೩, ೬೪, ೧೮೦

ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ೨೧೮, ೨೨೦

ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಕದನ ೨೯೬

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ೨೯೬, ೩೨೧, ೩೭೯, ೩೮೧, ೩೮೩, ೩೮೫, ೪೯೪, ೫೭೫, ೫೮೨, ೬೦೬, ೬೦೭, ೬೧೨, ೬೧೩, ೬೨೬, ೬೩೯, ೬೪ಜ೦, ೬೪೨, ೬೫೫, ೬೫೭, ೬೬೪, ೬೬೮, ೬೭೮, ೬೭೯, ೬೮೨. ೬೮೪. ೬೮೫

ಇಕ್ಬಾಲ್ ೯೦, ೨೮೬, ೨೯೩

ಇಟಲಿ ೧೮೦, ೫೮೩

ಇತಿಹಾಸ ಚಕ್ರ ೬೨೦

ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೪

ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ೧೪

ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ೬೪೩, ೬೪೪

ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ೨೭೬

ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ವಾಲರ‍್ಸ್ಟ್ಯನ್ ೫೨೭, ೫೨೯, ೫೩೦

ಇರಾಕ್ ೩೮೬

ಇರಾಕಿ ಯೋಧರು ೫೮೮

ಇರಾನ್ ೩೮೬

ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಸೂದೆ ೧೭

ಇರ್ವಿನ್ ೮೨, ೮೪

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮೂಲಭೂತವಾದ ೧೯೮

ಇಸ್ರೇಲ್ ೩೮೬, ೬೭೩.

 

ಈವಾನ್ಸ್ ೫೩೭

ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ೫, ೧೪೪, ೧೯೫

ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ೬೪೬

ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿ ೨, ೩೩

ಈಳಂ ೫೮೬

ಈಳವರು ೧೩೭, ೧೩೮, ೧೪೦, ೧೪೩, ೧೪೧, ೧೪೬, ೧೬೦, ೪೦೧

 

ಉಗಾಂಡ ೫೩೫

ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ೬೦

ಉತ್ಕಲ ೩೯೧

ಉತ್ಕಲ ಐಕ್ಯ ಪರಿಷತ್ ೩೮೯

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ೪೨೮

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ೧೯೬, ೨೩೭, ೨೩೯, ೨೪೪, ೬೪೮, ೬೬೧

ಉತ್ತರಾಂಚಲ ಹೋರಾಟ ೫೯೧, ೫೯೩

ಉದಾರವಾದಿ ೪೩೬, ೪೩೭

ಉದಾರವಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೪೩೫-೪೫೪

ಉದಾರವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ೩೪೮

ಉದಾರೀಕರಣ ೩೦೬, ೩೮೬

ಉಪನಿಷತ್ತು ೧೪೬

ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ೮೨, ೩೩೦

ಉರ್ದು ೨೭೦, ೪೨೭, ೪೨೮

ಉಲ್ಟಾ ಸಂಘಟನೆ ೫೯೭

 

ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ೨, ೬೦೧

 

ಎಂಬ್ರೊಸ್ ಪಿಂಟೋ ೧೭೬

ಎ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಎಂ.ಕೆ.೬೬೧, ೬೮೪

ಎ.ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ೬೬೨

ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ೨೬

ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎ. ೨೦೦

ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್.೬೫೧

ಎನ್.ಡಿ.ಎ.೫೧೪

ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್.೬೪೮-೬೫೧

ಎಡ್ವರ್ಡ್, ಎಂಟು ೪೪

ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈದ ೫೬೪

ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ ೬೧೨, ೬೪೦, ೬೪೨, ೬೭೮, ೬೮೩, ೬೮೪, ೬೮೫

ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ೧೦೧-೧೦೩, ೨೫೭, ೨೬೧, ೬೭೩

 

ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಡಿಕ್ ೩೪೧

ಏಕೀಕರಣ ೧

ಏಕೀಕರಣ ಪೂರ್ವ ೫೯೫

ಏಷ್ಯ ೩೫೧, ೩೭೮, ೩೮೨, ೩೮೩, ೩೮೪, ೪೫೧, ೫೨೦, ೫೨೨, ೫೨೬, ೫೨೮, ೫೨೯, ೫೩೭, ೬೦೮

 

ಐ.ಎನ್.ಐ. ೯, ೧೦೫

ಐ.ಎಮ್.ಎಫ್. ೫೩೮

ಐಕ್ಯ ಕೇರಳ ಚಲವಳಿ ೨೭೦, ೨೯೮-೪೦೬

ಐಡೆಂಟಿಟಿ ೨೪೭, ೨೭೫, ೨೭೮, ೨೮೦, ೨೮೭, ೫೬೧

ಐರಿಷ್ ಹೋರಾಟ ೪೨, ೪೭, ೫೧

ಐರ್‌ಲೆಂಡ್ ೬೭, ೧೮೦

ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ೫೩೧

 

ಒಕ್ಕಲಿಗ ೧೬೪, ೧೬೫, ೧೬೭, ೧೭೦

ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪತ್ರಿಕೆ ೧೬೭

ಒರಿಯಾ ೩೮೯, ೩೯೦, ೪೧೮

ಒರಿಸ್ಸಾ ೧೯೬, ೩೮೯, ೫೯೪

 

ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ೬೩೭

ಓರಿಯಂಟಲಿಸಂ ೫೬೪

 

ಔದ್ಯೋಗಿಕರಣ ೬

ಔಧ ೨೩೨

ಔರಂಗಜೇಬ್ ೨೮೩

 

ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಬಿ.ವಿ ೪೩೪

ಕನ್ನಡ ೨೫೮, ೨೬೯, ೩೯೨, ೩೯೪, ೩೯೫, ೪೦೮

ಕನ್ನಡಿಗರು ೪೨೬

ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ೫೯೫

ಕನ್ನಡ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ೫೯೫

ಕನ್ವೇರಿ ೧೮೧

ಕಬೀರ್ ೩೨೫

ಕಮಲಾ ನೆಹರೂ ೮೩

ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಫಾಧ್ಯಾಯ ೮೮, ೩೧೯

ಕಮಿಂಟರ್ನ್ ೨೨೬, ೨೨೯, ೨೩೦, ೨೩೪

ಕಮ್ಮಾ ೧೬೩

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ೧೯೫, ೨೧೮, ೨೧೯, ೨೨೧, ೨೩೫, ೨೩೬, ೨೩೯, ೨೬೦, ೨೬೩, ೨೬೭, ೨೬೮, ೨೬೯, ೪೦೧, ೪೦೬

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ನ ಎರಡನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ೨೨೫,

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಳವಳಿ ೧೬೩, ೨೨೫, ೨೨೬, ೨೨೮, ೨೩೦, ೨೭೨, ೪೦೪, ೬೨೦-೬೨೮

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ೮೭, ೮೮, ೧೦೯, ೧೧೦, ೧೩೪, ೨೩೦, ೨೩೩, ೨೪೧, ೨೬೨, ೨೬೬, ೨೬೯, ೨೮೭, ೩೫೧, ೪೦೨, ೪೨೨, ೪೨೪, ೪೩೩, ೫೮೧, ೬೦೭, ೬೦೮

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್) ೨೭೨, ೫೯೫, ೬೪೩, ೨೫೩, ೬೮೪

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ (ಸಿ.ಪಿ.ಐ) ೨೨೭, ೨೨೮, ೨೩೩, ೨೩೪, ೨೩೮, ೨೪೦, ೨೪೩, ೨೪೬, ೨೪೮, ೨೪೯, ೨೭೨, ೬೩೧, ೬೩೨

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ೫೯೩, ೬೦೩, ೬೦೪, ೬೦೫, ೬೦೮, ೬೧೦, ೬೧೮, ೬೨೦-೬೩೩, ೬೩೭, ೬೩೯, ೬೪೧, ೬೪೮, ೬೫೧, ೬೭೦

ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಅವಾಡ್ ೨೮೪

ಕರಾಚಿ ೨೨೦

ಕರುಣಾನಿಧಿ ಎಂ. ೧೩೩, ೧೩೬, ೪೧೧, ೫೮೬, ೬೩೫

ಕರ್ಜನ್ ೪೩, ೪೪, ೬೩, ೮೧, ೩೯೦

ಕರ್ಜನ್‌ವೈಲಿ ೫೨, ೫೩, ೧೯೬

ಕರ್ನಾಟಕ ೩೯೧, ೩೯೨, ೩೯೪, ೩೯೫, ೩೯೮, ೪೨೮, ೫೧೦, ೫೯೩, ೬೩೪,೬೫೫, ೬೬೧

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ೨೭೦, ೪೨೬-೪೩೪

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ೫೯೩, ೫೯೫

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೋಜ್ಜೀವಿನಿ ಸಭಾ ೪೨೯

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ೩೮೯

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ರಂಗ ೫೯೫

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ೫೯೪

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಭೆ ೩೯೦

ಕರ್ನೂಲು ೨೩೯

ಕಲ್ಕತ್ತಾ ೪, ೧೬, ೨೨, ೯೪, ೧೮೦, ೨೮೮, ೨೧೯, ೨೨೭

ಕಲಕತ್ತಾ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ೬೨೮, ೬೭೧

ಕಸ್ತೂರ್‌ಬಾ ಗಾಂಧಿ ೬೪೨

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ೫೭೬, ೫೮೬, ೫೮೦, ೫೮೧

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐ) ೪೯೨, ೫೦೪, ೫೭೧, ೫೭೩, ೫೯೨, ೫೯೩, ೫೯೪

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಓ) ೬೪೩

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ (ಪಿ.ಎಫ್.ಡಿ) ೬೪೩

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ೫೬೮

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ.) ೮೮, ೨೩೫, ೨೪೦, ೨೮೭

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಾದಿ ೪೨೧

ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ಆಯೋಗ ೧೭೭

ಕಾಕೋರಿ ದರೋಡೆ ೨೦೦,೨೦೪

ಕಾನುಸನ್ಯಲ್ ೬೩೧, ೬೩೨

ಕಾನೂನುಭಂಘ ಚಳವಳಿ ೮೨, ೮೩, ೩೩೦

ಕಾನ್ಯಿರಾಮ ೩೫೪, ೬೪೭

ಕಾನ್ಪುರ ಪಿತೂರಿ ೮೭, ೨೨೭

ಕಾಪುರೆಡ್ಡಿ ೧೬೩

ಕಾಬೂಲ್ ೬೩

ಕಾಮ್‌ರಾಜ್ ಕೆ. ೪೧೩, ೬೧೨,-೬೨೦

ಕಾಮ್‌ರಾಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ೬೧೪

ಕಾಮ್‌ರಾಜ್ ನಾಡರ್ ೧೩೪

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ೩೮೩

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ೬೬೫

ಕಾರ್ಡೊಸೊ ೫೩೭

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ೨೨೯

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಪಕ್ಷ (ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ.ಪಿ) ೨೨೭, ೨೨೮, ೨೨೯, ೨೩೦, ೨೩೧, ೨೩೨, ೨೩೩

ಕಾಫೋರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ೫೧೦

ಕಾಲ್ ೪೨

ಕಾಶ್ಮೀರ ೯೪, ೩೫೦, ೩೮೧, ೫೭೫, ೫೭೭, ೬೩೬, ೬೪೬

ಕಾಸರಗೋಡು ೪೩೩

ಕಾಸಿಂ ರಜವೀ ೨೬೪

ಕಿಟಲ್ ೪೨೮

ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ೬೭೧

ಕಿಸಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ೨೪೪

ಕಿಸಾನ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾಪಾರ್ಟಿ ೬೧೩

ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ (ಎ.ಐ.ಕೆ.ಎಸ್.) ೨೨೮, ೨೩೫, ೨೩೬, ೨೩೭, ೨೩೮, ೨೩೯, ೨೪೦, ೨೪೧, ೨೪೨, ೨೪೩, ೨೪೪, ೨೪೬, ೨೪೭, ೨೪೮

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ಸ್ ೬೭೨

ಕುನ್ವರ್‌ಸಿಂಗ್ ೧೮೫

ಕುಡಲೂರು ೪೦೯

ಕುಮ್ಮಟದುರ್ಗ ೬೩೩

ಕುಮಾರರಾಮ ೬೩೩

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ೬೫೪

ಕೂರ್ಗ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ.) ೫೯೬

ಕೂರ್ಗ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ೫೯೩

ಕೃಪಾಲನಿ ೮೯, ೩೪೩, ೬೧೩, ೬೪೩

ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ೬೫೭

ಕೃಷಿಕಾರ್ ಲೋಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ೪೨೪

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ೧೬೬

ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಆ.ನ.೪೩೨, ೪೩೪

ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ೩೬೩

ಕೃಷ್ಣಾ ಪತ್ರಿಕೆ ೪೧೬

ಕೆನಡಾ ೪೬೨

ಕೆಳಸ್ತರದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ೧೩

ಕೇತೀಶ್ವರನ್ ೫೮೪

ಕೇನ್ಸ್ ೫೧೭

ಕೇರಳ ೧೬೩, ೨೬೧, ೩೯೨, ೩೯೬, ೫೧೦, ೬೧೯, ೬೨೩, ೬೨೫, ೬೨೬, ೬೩೪

ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರಸ್ ೬೨೭

ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೪೦೦

ಕೇಶವಪಿಳ್ಳೆ ೬೩೪

ಕೇಶವರಾಜ್ ಜೇಧೆ ೧೫೩

ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ ೫

ಕೇಸರಿ ೪೨

ಕೇಳಪ್ಪನ್ ೪೦೩, ೪೦೪

ಕೇಳ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ೪೩೨

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ೪೫೫, ೫೨೫,

ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಂಗ ೪೯೮

ಕೈಗಾರೀಕರಣ ೫೦೬, ೫೨೨, ೫೨೪, ೫೩೧, ೫೩೪

ಕೊಚ್ಚಿನ್ ೩೯೯, ೪೦೦೦ ೪೦೨, ೪೦೩, ೪೦೪, ೪೦೫

ಕೊಡಗು ೪೨೮, ೫೯೩,-೫೯೮

ಕೊಡಗು ಪ್ರಜಾವೇದಿಕೆ ೫೯೫

ಕೊಡಗು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ೫೯೧

ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಛಾ (ಕೆ.ಆರ್. ಎಂ.ಎಂ.)

೫೯೪,೫೯೬

ಕೊಡಗು ಶಾಸನಸಭೆ ೫೯೪

ಕೊಡವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ೫೯೪

ಕೊಡವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ೫೯೬

ಕೊಮಾಂಗ್‌ತಾರು ೬೪

ಕೊಯಮತ್ತೂರು ೩೯೩, ೪೦೯, ೪೧೩

ಕೊರಿಯಾ ಯುದ್ಧ ೩೮೪

ಕೊಲೊಂಬೊ ೫೮೬

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ೪೧೩

ಕೋಮುಗಲಭೆ ೧೯೧

ಕೋಮು ಭಾವನೆ ೨೭೮

ಕೋಮು ರಾಜಕೀಯ ೩೮, ೩೫೧-೩೫೩

ಕೋಮುವಾಧ ೫೭, ೬೧, ೯೩, ೯೪, ೯೯, ೧೦೬, ೧೦೮, ೧೯೦, ೨೭೫, ೨೮೧, ೨೮೮, ೩೧೮, ೩೨೯, ೩೩೧, ೩೪೯, ೩೫೮, ೫೧೫, ೫೫೪-೫೫೭

ಕೋಮುವಾದಿ ೫೮೦, ೫೮೧

ಕೋಲ್‌ಬ್ರೂಕ್ ೫

ಕೋರ್ಟ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್ ೫೯೦

ಕ್ರಾಂತಿ ೧೭, ೨೨೫, ೨೩೮

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ೮, ೩೮,೫೧,೫೨, ೬೩, ೬೫, ೮೧, ೧೨೮,೧೩೫, ೧೩೯, ೧೮೦, ೧೮೧, ೧೮೨, ೧೮೩, ೧೮೪,೧೮೫, ೧೯೧, ೨೮೩, ೫೩೬, ೬೭೭

ಕ್ರಾಂತಿರಂಗ ೬೫೩

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷ ೨೨೯, ೨೩೪

ಕ್ರಾಂತಿವಾದ ೭

ಕ್ರಾಂತಿ ಹೋರಾಟ ೧೭೯, ೧೯೪-೨೨೨

ಕುಂಜ್ರೊ ೩೯೫, ೪೦೬, ೪೩೩

ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ೪೩೪

ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾನಗರಿ ಉಪಗ್ರಹ ೫೨೭

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜನ ಆಯೋಗ ೪೮೪

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ೧೨, ೧೩

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತಿಹಾಸ ೫೬೬

ಕ್ಯಾನ್‌ಬೆರಾ ಪಂಗಡ ೧೨

ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ೧೦೫-೧೦೮

ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ೨೮೬, ೨೯೪, ೩೬೨

ಕ್ಯಾಂಡಿ ೫೮೬

ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ೮೯, ೧೦೩, ೧೦೪, ೧೦೬, ೨೮೬, ೩೬೨

ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಡಾಬಿನ್ ೧೨

ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಬೇಕರ್ ೧೩

ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀ ೧೦೩

ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸ್‌ದತ್ ೨೩೧

ಕ್ಲೈವ್, ರಾಬರ್ಟ್‌ ೨೯

ಕ್ರೈಸ್ತರು ೧೪೦, ೧೪೯, ೧೫೯

ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ೮೯, ೨೮೭, ೩೩೦, ೩೬೨

ಕ್ಯೂಬಾ ೪೮೩