೧. ಅತುಲ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಸಂ), ೨೦೦೨. ದಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬುಕ್ಸ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರೆಸ್.

೨. ಪಾಂಡಿಯನ್ ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್., ೨೦೦೭. ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣ್ ಆಂಡ್ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್, ರಾಣಿಖೆಟ್ : ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್.

೩. ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ, ೧೯೯೮. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್, ನವದೆಹಲಿ.

೪. ಬಿಪನ್ ಚಂದ್ರ, ಮೃದುಲಾ ಮುಖರ್ಜಿ, ಆದಿತ್ಯ ಮುಖರ್ಜಿ, ೨೦೦೨ (೧೯೯೯). ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ೧೯೪೭-೨೦೦೦, ನವದೆಹಲಿ : ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬುಕ್ಸ್.

೫.  ರಣಧಿವೆ ಬಿ.ಟಿ., “ಫಾರ್ಟಿ ಈಯರ‍್ಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ” ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್), ವಾಲ್ಯುಂ ೫, ೧೯೮೭.