ನಂದಾ ಬಿ.ಆರ್. ೪೧, ೩೦೫

ನಂದಿನಿ ಸತ್‌ಪಥಿ ೬೪೩

ನಂಬೂದಿರಿಪಾದ್ ೪೦೪, ೪೦೫, ೪೦೬, ೬೨೦, ೬೨೫೬೨೬, ೬೬೩

ನಂಬೂದಿರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೧೩೭, ೧೩೮, ೧೪೨

ನಕ್ಸಲ್‌ಬರಿ ೬೩೧, ೬೩೨

ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿ ೬೩೨, ೬೫೨

ನಕ್ಸಲೀಯ ೨೭೨

ನಕ್ಸ್‌ಲೈಟ್ ೬೩೧

ನಟರಾಜ್ ವಿ.ಕೆ. ೧೭೬

ನಟೇಶ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ೧೨೩

ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪಿ.ವಿ. ೩೮೧, ೩೮೬, ೬೫೮, ೬೫೯, ೬೭೧, ೬೭೨

ನರೇಂದ್ರ ದೇವಾ ೮೭, ೮೮

ನವಜವಾನ್ ಭಾರತ ಸಭಾ ೨೦೦

ನವರತ್ನ ೬೨೯

ನವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ೬೧೦

ನವವಸಾಹತುಶಾಹಿ ೬೭೩, ೬೭೪

ನವಾಜ ಶರೀಫ್ ೨೯೯, ೩೦೩

ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಲೀಗ್ ೧೬೧

ನಾಗಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ೫೭೯

ನಾಗಾ ಬಂಡುಕೋರರು ೫೭೯

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋರಾಟಗಳು ೫೭೮, ೫೯೭

ನಾಜಿಸ್ಟ್ ೧೯೦

ನಾಜೀವಾದಿ ೬೭೩

ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮೀನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ೬೦೨

ನಾನ್‌ಸಾಹೇಬ್ ೧೮೪, ೧೮೫, ೨೭೭

ನಾನೇಕೆ ನಾಸ್ತಿಕ ೨೦೬

ನಾಯರ್ ೧೫೯

ನಾಯರ್ ಟಿ.ಎಂ. ೬೦೨

ನಾಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ೧೬೨

ನಾಯರ್ ಸಮಾಜಮ್ ೧೬೩

ನಾಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ೧೬೨

ನಾಯ್ಡು ೧೫೮

ನಾಯ್ಡು ಎಮ್.ಬಿ. ೩೩೯

ನಾರಾಯಣಗಂಜಿ ೬೨೮

ನಾರಾಯಣ ಗುರು ೧೩೭, ೧೮೪, ೧೯೫, ೪೦೧

ನಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನ ಯೋಗಮ್ ೧೬೦

ನಾರಾಯಣ್ ಎಂ.ಕೆ. ೫೮೮

ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ.ಆರ್. ೬೮೧, ೬೮೨

ನಾರ್ಮನ್ ಡೊರೊತಿ ೫೦೫

ನಾಸಿಕ್ ೧೫೪, ೧೮೧

ನಿಂಬ್ಕರ್ ಆರ್.ಎಸ್. ೨೩೧

ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ೧೦೯, ೧೭೨

ನಿಜಾಮ ೨೫೮, ೨೫೯,೨೬೦, ೨೬೧, ೨೬೨, ೨೬೪, ೨೬೫, ೨೬೬, ೬೨೨, ೬೫೧

ನಿವೇದಿತಾ ೪೨

ನೀಲಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿ೧೧

ನೀಲಂ ತರುಚಲ್ವಂ ೫೮೪

ನೀಲಂ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ೪೨೨, ೪೨೪,

ನೀರೋ ೨೦೯

ನೆಲ್ಸ್‌ನ್ ಮಂಡೇಲಾ ೩೭೮

ನೆಲ್ಲೂರು ೨೦೯

ನೆಹರೂ. ಜವಾಹರ‍್ಲಾಲ್ ೬೯,೭೭,೭೮,೮೨,೮೩,೮೬, ೮೭, ೮೮,೮೯,೯೨. ೯೪. ೧೦೦. ೧೦೮. ೨೧೨. ೨೧೮. ೨೧೯. ೨೩೩. ೨೩೪. ೨೩೬. ೨೮೭,೨೮೮, ೩೦೫-೩೨೪, ೩೩೮. ೩೪೩. ೩೪೬.-೩೪೮. ೩೬೨, ೩೭೬,೩೭೭, ೩೭೯, ೩೮೦, ೩೮೧, ೩೯೨, ೩೯೩, ೪೦೫-೪೪೬, ೪೭೪, ೫೬೮, ೫೮೦,೬೦೪-೬೦೮, ೬೧೦, ೬೧೨-೬೨೦, ೬೨೨, ೬೨೪, ೬೩೭, ೬೪೧, ೬೪೨, ೬೪೩, ೬೪೭, ೬೫೦, ೬೭೦

ನೆಹರೂ ಮಹಾಲನೊಬಿಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ೪೪೨-೪೪೬

ನೆಹರೂ. ಮೋತಿಲಾಲ್ ೭೫, ೭೬, ೭೯, ೮೨, ೩೬೧, ೩೯೧

ನೆಹರೂ ವರದಿ ೪೧೮

ನೆಹರೂ ಸಮಿತಿ ೩೯೧, ೪೩೧

ನೈಜೀರಿಯಾ ೭೦

ನೋಮ್ ಚಾಮಸ್ಕಿ ೬೮೨

ನೌಕಾ ಸೈನಿಕ ಬಂಡಾಯ ೨೫೮

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ.) ೬೫೧

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ೧೯೯

ನ್ಯಾಷನಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ೫೪೮

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್ (ಎನ್.ಡಿ.ಎ.) ೬೩೬, ೬೪೭, ೬೫೨, ೬೫೬, ೬೫೭, ೬೬೧, ೬೬೨, ೬೭೨, ೬೭೮, ೬೮೩, ೬೮೪

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ೬೨೫

ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ೪೬೨

 

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ೩೧೨, ೪೮೫

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ೩೨೦, ೩೫೬, ೩೫೭

ಪಂಜಾಬ್ ೧೦೮, ೧೯೭, ೧೯೬, ೨೧೮, ೨೨೯, ೨೪೪, ೨೪೬, ೨೭೯, ೨೮೮, ೩೫೦, ೪೭೬, ೫೭೭, ೫೮೦, ೬೩೪, ೬೩೯, ೬೪೬, ೬೪೮

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೪೩,

ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ೫೮೨

ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷಿಕರು ೫೮೧

ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಕೆ.ಎನ್. ೨೭೬, ೨೭೯

ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಎ.ಎಂ. ೩೯೫, ೪೦೬, ೪೩೩, ೫೩೦

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ೮೬, ೩೯೩, ೪೧೨, ೪೨೦

ಪಟ್ಟಿ ತ್ಯಾಗರಾಯ ಚೆಟ್ಟಿ ೬೦೨

ಪಟೇಲ್ ಜೆ.ಎಚ್. ೬೦೭, ೬೫೩

ಪದ್ಮನಾಭ ೫೮೪

ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಕೆ. ೫೯೦

ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ೩೮೬

ಪರಯ ೧೪೧

ಪರಿಷ್ಕರಣವಾದ ೬೩೦

ಪರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರ್ ೧೦೩

ಪರ್ಶಿಯಾ ೧೪೯, ೩೭೬

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ೫೯೭, ೬೧೯, ೬೨೩, ೬೨೫, ೬೨೭, ೬೩೧, ೬೩೨, ೬೪೯,

ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ೬೦೧

ಪಾಂಚಜನ್ಯ ೬೬೪

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ೯೪, ೧೦೦, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೦೬, ೧೦೮, ೧೯೮, ೨೯೪, ೨೯೫, ೨೯೬, ೨೯೭, ೨೯೮, ೩೦೧, ೩೦೨, ೩೪೩, ೩೮೦, ೩೯೨, ೪೬೩, ೫೩೫, ೫೭೫, ೫೭೮, ೫೭೯, ೫೮೨, ೫೮೫, ೬೦೦, ೬೦೨, ೬೩೬, ೬೩೭, ೬೪೦, ೬೮೯, ೬೬೩, ೬೬೪, ೬೬೫, ೬೬೬, ೬೭೫, ೬೭೬, ೬೮೩

ಪಾಟೀಲ್ ಎಸ್.ಕೆ. ೬೧೪

ಪಾಲಂಪುರ ೬೬೮

ಪಾಲಘಾಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ೬೨೪

ಪಾಲಿಟ್‌ಬ್ಯೂರೋ ೬೨೯, ೬೩೦, ೫೫೩, ೬೬೦

ಪಾಣಿನಿ ಎಂ.ಎಸ್. ೧೭೬

ಪಾಥ್ ಚಟಜಿ ೨೭೬, ೫೩೨

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ೨, ೫, ೬, ೯೮, ೧೦೨

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೬೦೦, ೬೮೫,೬೬೯

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಹೋರಾಟ ೬೩೦, ೬೩೧,

ಪಾಮ್ ದತ್ ೧೧,೧೮

ಪಾಲ್‌ಬರಾನ್ ೫೨೪

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ಯೇನ್ ೪೫೬

ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ೧೬೮

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ೬೩, ೯೧

ಪ್ಯಾಲಿಸ್ತೆನ್ ೬೭೩

ಪ್ರೇಮದಾಸ ೫೮೬

ಪಿತೂರಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ೫೨

ಪೀಪಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ೧೭೨, ೧೭೩

ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾರ್ ೨೪೧

ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ೩೩೫

ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಕ್ಷ ೨೯೭, ೩೦೧

ಪುಜಿಹಾರಾ ೨೧೫

ಪುನ್ನ ಪ್ರವಯಲಾರ್ ೨೫೮, ೨೬೧, ೪೦೨

ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ದಾಸ್ ಟಂಡನ್ ೬೧೩

ಪುಲಿಕೇಶಿ ೬೪೬

ಪುಲಯ ೧೩೮, ೧೪೧

ಪುಲಂಟ್ಯಾಸ್೫೩೨

ಪೂಣಚ್ಚ ಸಿ.ಎಂ ೫೯೩, ೫೯೪

ಪೂನಾ ೧೧೯, ೧೨೦, ೧೫೪

ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದ ೩೨೭

ಪೂನಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭಾ ೧೬

ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ೯೮

ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯ ೨೧೬, ೪೬೮

ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ೬೦೧

ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ೬೨೮

ಪೃಥ್ವಿ ರಾಜ ೧೧

ಪರಿಯಾರ್, ಇ.ವಿ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರ್ ೧೨೭, ೧೨೯, ೧೩೩,೧೫೬, ೧೫೭, ೧೯೫, ೩೫೪, ೩೯೦, ೪೧೦, ೪೧೨, ೪೧೪, ೬೩೪-೬೩೫

ಪೇಶ್ವೆ ಆಡಳಿತ ೧೧೩

ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ೨೭೦, ೩೯೪, ೪೩೨

ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ೯೪, ೨೬೭, ೨೭೦, ೫೭೫

ಪೋಕ್ರಾನ್ ೬೬೩, ೬೮೨, ೬೮೪

ಪ್ರಕಾಶಂ ಟಿ. ೬೧೯

ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ.ಪಿ. ೬೫೩

ಪ್ರಜಾಪಕ್ಷ ೧೭೨

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ೬೦೧, ೬೦೨,೬೦೩

ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯಂ ೬೫೨

ಪ್ರಜಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ೧೭೨

ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ ೬೨೪

ಪ್ರಜಾಸೋಸಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ೬೧೪-೬೨೦

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋರಾಟ ೫೯೭

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾರ್ಟಿ ೫೯೩

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ೪೦೮, ೪೧೩, ೫೭೭

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ೫೯೫, ೫೯೬

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ೬೪೯

ಪ್ರತಯೇಕ ಸಿಖ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ೫೮೨

ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆ ೬೦೭

ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧ ೬೧, ೬೨, ೬೫

ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ೬೭೭

ಪ್ರಫುಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಹಂತ ೬೪೯

ಪ್ರಭಾಕರನ್, ವೇಲುಪಿಳ್ಳೈ ೫೮೨, ೫೮೫, ೫೮೭, ೫೮೮

ಪ್ರಭಾವತಿದೇವಿ ೬೪೨

ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ೪೪

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ೬೦೦-೬೮೫

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ೩೫೦

ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಸ್ ೭೬

ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್ ೨೧೫

 

ಫಜಲ್ ಆಲಿ ೩೯೫, ೪೦೬, ೪೩೩, ೬೫೦

ಫರೂಕ್ ಅಬ್ಧುಲ್ಲಾ ೬೩೭

ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜು ೧೫೩

ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ ೮೭, ೨೧೫, ೨೧೭

ಫಾಸಿಸಂ ೬೩೭, ೬೭೪

ಫಾಸಿಸ್ಟ್ ೧೦೧, ೧೯೦, ೨೧೭, ೨೮೫, ೩೧೮

ಫಿಜೋ ಎ.ಝೆಡ್ ೫೭೯

ಫಿರೋಜ್ ಷಹ ಮೇಹ್ತಾ ೫೪, ೫೫, ೬೭

ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ೨೧೬

ಪುರ್ಟಾಡೋ ೫೩೪

ಫೈಜ್ ಪುರ ೨೪೨

ಫೈರ್ ದಂಗೆ ೧೯೪

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ೬೨, ೧೮೬, ೪೮೩, ೫೩೦, ೫೩೮, ೬೮೦

ಪ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತ್ರಿ ೧, ೬೭೩

ಫ್ಯ್ರಾಂಕ್ ಎ.ಜಿ. ೫೨೪, ೫೨೭, ೫೨೮, ೫೨೯, ೫೩೨, ೫೩೩

ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ ೧೮೧

ಫ್ರೆಂಚ್ ೪೨, ೬೮, ೨೧೮

 

ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ೪೧

ಬಂಕಿಮ್ ಮುಖರ್ಜಿ ೨೩೯

ಬಂಗ ಭಾಷಾ ಪ್ರಕಾಶಿಕ ಸಭಾ ೧೬

ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಸ್. ೬೫೩

ಬಂಬಾಲಿಬಾಬು ೬೪೯

ಬಂಗಾಳ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ೫೦

ಬಂಗಾಳ ೧೫, ೧೬, ೩೩, ೧೦೮, ೧೮೦, ೧೯೬, ೧೯೭, ೨೨೯, ೨೭೭, ೨೮೮, ೨೩೯, ೨೪೪, ೨೪೬, ೨೫೮,, ೨೮೯, ೪೨೮, ೫೭೫

ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ೪೩, ೪೫, ೪೬, ೫೩, ೧೮೧, ೪೨೯

ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ೧೧, ೬೦೧, ೬೦೨, ೬೦೪, ೬೧೦, ೬೧೧, ೬೧೨, ೬೧೫, ೬೨೨, ೬೨೪, ೬೨೫, ೬೩೨, ೬೭೪, ೬೭೭, ೬೮೦

ಬಸವಪುನ್ನಯ್ಯ ೬೨೦

ಬದ್ರುದ್ದೀನ್‌ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ೫೮, ೫೯

ಬಯ್ಯನರಸಿಂಹಶರ್ಮ ೪೧೭

ಬರ್ದೋಲಿ ೭೮

ಬಹುಗುಣ ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌. ೬೪೩

ಬಹುಜನ್‌ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ

ಬರ್ಮಾ ೩೭೬, ೫೭೯

ಬಲದೇವರಾಜ್‌ ನಾಯರ್ ೫೮೧

ಬರ್ಲಿನ್‌ ೬೩, ೯೧

ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ೧೦೮

ಬಹದೂರ್ ಷಾ ೨, ೩

ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾ ಜಫರ್ ೧೮೫

ಬಹಿಷ್ಕೃತ್‌ ಭಾರತ ೩೨೬, ೩೩೫

ಬಹಿಷ್ಕಾರ ೫೪

ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ೪೫೧, ೫೩೬

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ೩೯೪, ೩೯೫, ೪೨೮, ೪೩೨, ೬೬೧

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ೨೯೬, ೨೯೭, ೩೮೫, ೫೩೫, ೫೩೫, ೬೪೦

ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ೬೪೦

ಬಾಂಬೆ ೧೫

ಬಾಂಬೆ ನೌಕ ಮುಷ್ಕರ ೨೧೭

ಬಾಗ್ಚಿಪಾಲ್‌ ಎ.ಕೆ. ೫೩೧

ಬಾರ್ಡೊಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ೨೩೧

ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ೬೫೯, ೬೬೦, ೬೬೮

ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ೮೩, ೩೬೨

ಬಾಲಸಿಂಗಂ ೫೮೬

ಬಾಳಠಾಕ್ರೆ ೬೫೦

ಬಿಜಾಪುರ ೩೨೮

ಬಿಜೋಯ್‌ ಕುಮಾರ್ ೧೯೯

ಬಿಜೋಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ೧೯೭

ಬಿನ್‌ಲಾಡೆನ್‌ವಾದಿಗಳು ೬೩೩

ಬಿಪನ್‌ ಚಂದ್ರ ೧೨, ೪೫ , ೫೫, ೫೯, ೬೮, ೨೦೬, ೨೭೫, ೫೫೬

ಬಿಪನ್‌ ಚಂದ್ರಪಾಲ್‌ ೭, ೪೭, ೫೦, ೧೭೯

ಬಿರ್ಲಾ ೬೭೧

ಬಿಹಾರ್ ಪ್ರೋವಿನ್ಸಿಯಲ್‌ ಕಿಸಾನ್‌ ಸಭಾ ೨೩೬, ೨೩೭, ೨೩೮

ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯ ೫೯೨

ಬಿಹಾರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ೫೯೨

ಬಿಹಾರ ೨೦೦, ೨೩೭, ೨೩೯, ೨೪೪, ೩೮೯, ೪೧೬, ೪೨೮, ೫೫೯, ೬೧೯, ೬೪೦, ೬೪೨, ೬೪೪, ೬೪೮

ಬಿಹಾರಿ ೩೯೦

ಬೀಕು ಪರೇಕ್‌ ೨೯೨

ಬೀದರ್ ೨೫೮, ೪೨೮

ಬುಖಾರಿನ್‌ ೫೨೪

ಬುದ್ಧ ೫೮೬

ಬೂರ್ಜ್ವಾ ೧೧, ೨೭೫, ೧೧೦ , ೨೨೫, ೨೩೫, ೫೩೩, ೫೩೬, ೫೩೯, ೫೪೦

ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಫೈನಾನ್ಫಿಯಲ್‌ ರೀ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ ೪೮೦

ಬ್ರೂಮ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ೧೨

ಬೆಂಗಳೂರು ೪೩೦

ಬೆಂಥಹಾಮ್‌ ೪೪೦

ಬೆಕಲ್‌ ಸಮ್ಮೇಳನ ೬೧೫

ಬೆಕರ್ ಯೋಜನೆ ೪೭೧

ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ೪೩೨

ಬೆನ್‌ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ೨೩೦

ಬೆನಜಿರ್ ಭುಟ್ಟೋ ೨೯೮, ೩೦೦

ಬೆನಿಡಿಕ್ಟ್‌ ಅಂಡರ್ ಸನ್‌ ೫೬೨, ೫೬೭

ಬೆನೆಗಲ್‌ ರಾಮರಾಯ ೪೨೯, ೪೩೨

ಬೆಳಗಾಂ ೪೨೮

ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಪಿ.ಐ. ೫೯೩, ೫೯೪

ಬೊಲ್ಷೆವಿಕ್‌ ೨೨೪, ೨೨೫

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ೧೪೦,  ೧೪೩, ೧೪೮, ೩೨೭, ೩೩೫

ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ೫೮೯

ಬೌದ್ಧ ಮತೀಯರು/ಧರ್ಮ ೫೮೩, ೫೮೪

ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ೧೪೧, ೨೭೯

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೪೮೦

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿ ೬೦೨

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಜಿ ಕಸಬ್‌ ೧೧೪

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಚಳವಳಿ ೧೪೮-೧೭೭

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ವರ್ಗ ೧೨೪, ೧೨೫, ೧೨೬, ೧೩೪,  ೩೯೦, ೪೦೯

ಬ್ರಿಜ್‌ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಸಾದ್‌ ೬೪೨

ಬ್ರಿಟನ್‌ ೧೯೬, ೨೩೦, ೪೮೩, ೫೩೮, ೬೭೩

ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ಹಠಾವ್ ೬೦೪

ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ೨೫೭, ೨೬೦, ೬೦೪, ೬೦೯, ೬೪೫, ೬೭೭

ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆ ೯೮

ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ೧೬

ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ೧೦

ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ಈಸ್ಟ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ೧೮೨, ೪೦೮, ೪೨೮

ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ೫೯೫

ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ವಸಾಹತು ೫೮೪

ಬ್ರಿಟಿಶ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ೨, ೪, ೫, ೬, ೯, ೧೯, ೬೪, ೮೭, ೯೮, ೧೯೫, ೨೦೨, ೨೧೭, ೨೨೫, ೨೦೩

ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ೩೮೨, ೫೩೩, ೫೩೪

ಬ್ಲಾವಟಸ್ಕಿ ೨೦

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಸಿ. ೪೧

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಥಂಡರ್ ಅಪರೇಶನ್‌ ೫೮೩

ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಸ್‌.ಆರ್. ೬೫೩

ಬೋಡೊ ೬೪೯

ಬೋಫೋರ್ಸ್ ೬೫೪, ೬೫೬

ಭ್ಲೂಮ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ೧೨

 

ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ೮೧, ೧೮೬, ೧೯೪-೨೧೪, ೬೭೧

ಭಗವತಿ ಚರಣ್‌ ವೋಹ್ರಾ ೧೯೭

ಭಾರತ ೫೩೧

ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿ ವಿವಾದ ೬೨೫

ಭಾರತ ಮಾತ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ ೫೫

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೪೫೫೦೫೨೧

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ೧ , ೧೨

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ೩೭೨-೩೮೭, ೫೮೫

ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೪೮೩-೫೨೧

ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ್‌ ಪಕ್ಷ ೧೦೯

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ೩೧೮, ೫೭೨, ೬೫೨, ೬೫೪, ೬೫೭, ೬೬೧, ೬೬೨, ೬೬೩, ೬೬೫, ೬೬೬, ೬೬೭, ೬೬೮, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೨, ೬೭೮, ೬೭೯, ೬೮೪

ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ೫೭೧, ೫೭೨

ಭಾರತೀಯ ಲೋಕಸೇವಕ ಸಂಘ ೬೦೪

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ೩೩೬, ೩೪೩-೩೪೬, ೩೬೧-೩೭೫

ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ೯೩

ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ೧೦೯, ೨೭೦, ೩೮೮-೩೯೭, ೫೭೬

ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನಾ ಸಮಿತಿ ೫೯೨

ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆ ೫೯೨

ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆ ೫೯೩

ಭಿಂಡ್ರನ್‌ವಾಲೆ ೫೮೧, ೫೮೨, ೬೩೭

ಭೀಮರಾವ್‌, ಮುಂಡರಗಿ ೨೭೭

ಭುಟ್ಟೊ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ೨೯೭, ೩೮೦

ಭೂಪೇಶ್‌ಗುಪ್ತಾ ೬೨೮