ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ ೧೮೫

ಮಂಡಲ ಆಯೋಗ ೧೭೭

ಮಂಡಲ್‌ ಚಳವಳಿ ೬೭೧

ಮಂಡಲ್‌ ರಾಜಕೀಯ ೬೫೪

ಮಂಡಲ್‌ ವರದಿ ೬೫೬

ಮಂಡ್ಯ ೪೨೮

ಮಂದಗಾಮಿ ೭, ೫೩-೫೫, ೫೭, ೬೦, ೬೧, ೬೬, ೬೭, ೬೯, ೭೦, ೭೪

ಮಂದಗಾಮಿ ಯುಗ ೩೯, ೪೨, ೧೮೦

ಮಜುಮ್‌ದಾರ್ ಆರ್.ಸಿ. ೧೯

ಮಜ್ಲಿಸ್‌ ಎ ಇತ್ತಿಹಾದ್‌ ಮುಸಲ್ಮೀನ್‌ ೨೬೦

ಮದನಮೋಹನ್‌ ಮಾಳವೀಯಾ ೮೩, ೨೮೪, ೫೬೯

ಮದನ್‌ ಲಾಲ್‌ ಧೀಂಗ್ರಾ ೫೨, ೮೧, ೧೮೦, ೧೮೧, ೧೯೬

ಮದ್ರಾಸ್‌ ೪, ೧೫, ೧೫೫, ೧೬೭, ೨೪೦

ಮದ್ರಾಸ್‌ ದ್ರವಿಡಿಯನ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ೧೫೫

ಮದ್ರಾಸ್‌ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್‌ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ೬೩೪

ಮದ್ರಾಸ್‌ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ೧೨೬, ೬೩೪

ಮದ್ರಾಸ್‌ ಮಹಾಸಭೆ ೩೮೯, ೪೧೫

ಮದ್ರಾಸ್‌ ರಾಜ್ಯ ೧೨೩, ೨೧೮, ೪೧೮, ೪೨೪, ೬೦೨

ಮದ್ರಾಸ್‌ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ೪೦೮

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ೫೯೪

ಮಧುರೈ ೪೦೯

ಮಧುರೈ ಸಮ್ಮೇಳನ ೬೨೪

ಮಧುಲಿಮಯೆ ೬೪೧

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ೬೪೮

ಮನಮೋಹನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ೩೮೬, ೪೭೩, ೪೭೮, ೪೮೦, ೪೯೭, ೫೧೬, ೫೮೩, ೬೮೪

ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ೧೨೯

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ೬೩೦

ಮರಾಠ ೧೧೩, ೧೧೪, ೧೮೪

ಮರಾಠವಾಡ ೨೫೮

ಮರಾಠಿ ೨೫೮, ೨೫೯, ೩೯೨, ೩೯೪, ೪೨೭, ೪೨೮, ೪೨೯

ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ೬೫೧

ಮಲಬಾರ್ ೪೦೦, ೪೦೨, ೪೦೫

ಮಲಯ ೨೧೬

ಮಲಯಾಳಮ್‌ ೩೯೯, ೪೦೧, ೪೨೮

ಮಲಯಾಳಿ ೩೯೨, ೩೯೪, ೩೯೮, ೪೦೫, ೪೦೮

ಮಲೆಯಾಳಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ೧೫೯

ಮಲೆಯಾಳಿ ವರ್ತಕರು ೫೯೪

ಮಲೆಯಾಳಿ ಸಭಾ ೧೫೯

ಮಲ್ಕಲಿ ೬೭೩

ಮಸಲೋನಿ ೬೭೩

ಮಹಮ್ಮದಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ ೧೬೭

ಮಹಮದ್‌ ಖಾನ್‌ ಜುನೇಜೋ ೨೯೭

ಮಹಮದ್‌ ಜಿಯಾ ಉಲ್‌ ಹಕ್‌ ೨೯೭, ೨೯೮

ಮಹರ್ ೧೯೯, ೧೫೩, ೩೨೫

ಮಹಾತ್ಮ ಪುಲೆ ೩೨೫

ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಸಾದ್‌ ೬೧೯

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ೧೮೦, ೨೦೦, ೩೯೨, ೩೯೪, ೬೩೧, ೬೫೫

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ೬೫೦

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ೫೭೧

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರಲಿಯರ್ ೨೬೧

ಮಹಾಲನೋಬಿಸ್‌ ಪ್ರಶಾಂತಚಂದ್ರ ೩೪೭, ೪೪೨, ೪೪೩

ಮಹಿಂದ ರಾಜಪಕ್ಸ ೫೮೬, ೫೮೯, ೫೯೦

ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿ ೫೭೪

ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್‌ ಫೋರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ೭೫, ೧೨೫, ೧೨೬, ೧೯೭, ೪೧೨, ೪೧೭

ಮಾಂಟೆಗೋ ರೂಲ್‌ ಲೀಗ್‌ ೭೦

ಮಾ ಭೂಮಿ ೨೬೪

ಮಾಧವರಾವ್‌ ೧೬೬

ಮಾನವ ಗುರಾಣಿ ೫೮೭

ಮಾಪಿಳ್ಳೆ ೭೭, ೪೦೦

ಮಾಯಾವತಿ ೩೫೪, ೬೪೭

ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ೫೧, ೬೪, ೨೦೪, ೨೦೬, ೨೦೭, ೨೨೪, ೨೨೭, ೩೪೧, ೫೨೪, ೫೨೯, ೬೨೦

ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದ ೨೩೦, ೨೩೫, ೨೪೦, ೨೪೨, ೨೪೬, ೫೨೪, ೫೨೫, ೫೩೨, ೬೪೮

ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್‌ ೧೧, ೧೨, ೬೪, ೨೨೫, ೫೨೪, ೫೨೮, ೫೩೭

ಮಾಕ್ಸಿರ್ಸ್ಟ್-ಲೆನಿನಿಸ್ಟ್‌ ೫೯೫

ಮಾಲೆಷನ್‌ ೧೮೩

ಮಾವಿಲ್‌ ಅರು ೫೮೭

ಮಾವೀಲಿನಾಡು ೪೦೫

ಮಾವೋ ೬೩೧

ಮಾರ್ಷಲ್‌, ಆಲ್‌ಫ್ರೆಡ್‌ ೨೬

ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಲಾ ೭೫

ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾರಾಸಿಂಗ್‌ ೫೮೧

ಮಾರ್ಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ೧೮೬

ಮಿಂಟೋ ೫೪

ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ೫೬, ೭೦, ೨೮೨

ಮಿಜೋರಾಂ ೫೭೭, ೫೭೯, ೫೮೦

ಮಿಜೋರಾಂ ಹೋರಾಟಗಳು ೫೭೮, ೫೯೭

ಮಿಜೋರಾಂ ಬಂಡುಕೋರರು ೫೭೯

ಮಿಜೋರಾಂ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿ ೫೭೯

ಮಿಜೋರಾಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಫ್ರಂಟ್‌/ಎಂ.ಎನ್‌.ಎಫ್‌. ೫೭೯

ಮಿತ್ತಮೇಳ ೧೮೦

ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಕಂದರ್ ೨೯೬

ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ೧೭೦, ೪೩೨

ಮಿಜೋ ೫೫೯

ಮಿಲ್‌, ಜಾನ್‌ ಸ್ಟೂವರ್ಟ್ ೨೬

ಮಿಲಿಟರಿ ಪಿತೂರಿ ೧೯೬

ಮಿಲಟರಿಬಲ ೬೭೩, ೬೭೪

ಮಿಲಿಬ್ಯಾಂಡ್‌ ೫೩೨

ಮಿಲ್ಲರ್ ವರದಿ ೧೭೦

ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ೧೬೮

ಮಿಶನರಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ೫೭೮

ಮಿಶನರಿ/ಪಾದ್ರಿ ೪೦೮

ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೩೪೬, ೪೩೬, ೪೮೫

ಮಿಶ್ರಾ ಆಯೋಗ ೩೯೪

ಮಿಷನರಿ ೫

ಮೀನಾಕ್ಷಿಪುರಂ ಮತಾಂತರ ಘಟನೆ ೬೬೮

ಮೀರತ್‌ ೨೨೭, ೨೨೯, ೨೩೦, ೨೩೩

ಮೀರತ್‌ ಜೈಲ್‌ ಪ್ರಕರಣ ೨೩೪

ಮೀರತ್‌ ಪಿತೂರಿ ೨೩೯

ಮುಂಬಯಿ ೪, ೨೨೭, ೨೨೮, ೨೫೮, ೨೭೭, ೬೫೦

ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ೪೫೦

ಮುಖರ್ಜಿ ಆರ್.ಕೆ. ೧೧

ಮುಜಾಫರ್ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ೨೩೯

ಮುನ್ಯಿ ಕೆ.ಎಂ. ೨೬೬, ೩೬೩

ಮುಷರಫ್‌ ಪರ್ವೇಜ್‌ ೨೯೯, ೩೦೦, ೩೦೧, ೩೦೩, ೬೬೫

ಮುಸ್ಲಿಮ್‌ ಲೀಗ್‌ ೧೦, ೬೦, ೬೧, ೬೬, ೭೫, ೮೨-೮೪, ೮೬, ೯೦, ೯೨, ೯೪, ೯೯, ೧೦೦, ೧೦೩, ೧೦೬, ೧೦೭, ೧೩೦, ೧೯೦, ೨೧೯, ೨೫೭, ೨೬೬, ೨೮೨, ೨೮೪, ೨೮೫, ೨೮೬, ೨೮೭, ೨೯೧, ೩೦೧

ಮೂರನೆಯ ಜಗತ್ತು ೬೧೩

ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ೫೯೨, ೫೯೪

ಮೆಕಾಲೆ ೪

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ೫೩೩

ಮೆಹಬೂಬ್‌ ಉಲ್‌ ಹಕ್‌ ೪೩೭

ಮೆಹ್ತಾ, ಫೀರೋಜ್‌ ೪೧

ಮೇಡಂ ಕಾಮಾ ೫೨, ೬೪, ೮೧, ೧೮೦

ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ೩೫೫

ಮೈಕಲ್‌ ಕೆಲಂಕಿ ೪೫೨

ಮೈಕಲ್‌ ಗೋರ್ಬಚೇವ್‌ ೪೩೬

ಮೈನರ್ ವೀನರ್ ೧೮೨

ಮೈಮೆನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ೨೨೮

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ೪೨೮

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ೧೬೪

ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ೧೬೪, ೧೬೫, ೩೯೪

ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ೨೬೦, ೩೯೬

ಮೊಗಲ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ೨, ೩, ೬೦, ೬೧, ೨೭೬, ೨೭೭, ೨೮೩

ಮೊಣ್ಣಯ್ಯ ಸಿ.ಬಿ.  ೪೩೪

ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಸಿ.ಎನ್‌. ೧೫೫

ಮೊರಾರ್ಜಿದೇಸಾಯಿ ೬೧೪೩, ೬೪೩, ೬೪೫

ಮೋಹನ್‌ಧಾರಿಯಾ ೬೫೭

ಮೋಹನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ೯೧, ೨೧೫

ಮೌಂಟ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವರದಿ ೩೯೧

ಮೌಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟನ್‌ ೯೩, ೧೦೭, ೨೮೮

ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್‌ಪ್ಲಾನ್‌ ೬೧೪

ಮೌಲನಾ ಆಜಾದ್‌ ೩೪೩

ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ೩೩೨

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮುಲ್ಲರ್ ೫

ಮ್ಯಾಜಿನಿ ೧೮೩

 

ಯಂಗ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ೧೭, ೬೯, ೮೩

ಯಂಗ್‌ಟರ್ಕ್ ೬೫೭

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ೬೫೪

ಯಹೂದಿ ೬೭೩

ಯಾಹ್ಯಾಖಾನ್‌ ೨೯೬, ೨೯೭

ಯುಗಾಂತರ ೧೯೬

ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಫ್ರಂಟ್‌ ೨೩೪, ೨೪೬, ೬೬೦, ೬೬೧

ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಪೀಪಲ್‌ ಅಲಯನ್ಸ್‌ ೬೩೬, ೬೪೭, ೬೮೩, ೬೮೪

ಯುರೋಪ್‌ ೬೩೬, ೬೪೭, ೬೮೩, ೬೮೪

ಯುರೋಪ್‌ ೫೨೫, ೫೨೬, ೫೨೮, ೫೩೭, ೫೬೩, ೬೦೧

ಯುರೋಪಿಯನ್‌ ಒಕ್ಕೂಟ ೧೯೬, ೩೮೬, ೪೩೯

ಯೂಜಿನ್‌ ಇರ್ಷಿಕ್‌ ೧೨, ೧೫೭, ೧೬೭, ೧೭೫

ಯೂನಿಯನ್‌ ಶಾಪ್‌ ೬೧೮

ಯೋಗೇಶ್ವರನ್‌ ೫೮೪

 

ರಂಗಾ ಎನ್‌.ಜಿ. ೨೪೦, ೨೪೪

ರಂಜಾನ್‌ ಸಾಬ್‌ ೪೩೨

ರಂಜಿತ ಸಾವು ೫೩೧

ರಜನಿಪಾಮೆದತ್‌ ೬೨೮

ರಜಪೂತ್‌ ೨೩೭

ರಜಾಕಾರರು ೨೬೪, ೨೬೫, ೨೬೭, ೨೬೯

ರಣಜಿತ್‌ ಗುಹಾ ೧೩

ರಣಧಿವೆ ಬಿ.ಟಿ. ೬೧೯, ೬೨೧, ೬೨೨

ರತ್ನಗಿರಿ ಸೆರೆಮನೆ ೧೮೭

ರಥಯಾತ್ರೆ ೬೫೬, ೬೫೯

ರಮೇಶ್‌ಚಂದ್ರ ೬, ೨೬, ೩೧

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ೪೨

ರಹಸ್ಯ ಸಂಘ ೪೨, ೮೦, ೧೮೩

ರಷ್ಯಾ ೫೧, ೧೦೯, ೧೮೧, ೨೦೬, ೨೨೫, ೨೨೮, ೨೨೯, ೨೩೦, ೨೩೪, ೨೯೮, ೩೭೭, ೩೮೬, ೪೩೬, ೪೮೩, ೪೮೬, ೬೧೧, ೬೨೨, ೬೭೩

ರಸ್ಸೆಲ್‌ ಡೈರಿ ೧೮೩

ರಾಣಾಪ್ರತಾಪ ೧೧, ೬೦

ರಾಜಕುಮಾರ್ ೬೫೧

ರಾಜಗುರು ೮೧, ೧೯೮, ೨೦೦, ೨೦೪

ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ೭೬, ೮೩, ೧೦೩, ೪೧೦, ೪೧೩

ರಾಜಧನ ೬೧೬

ರಾಜನಾರಾಯಣ ಬೋಸ್‌ ೪೧

ರಾಜಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ೩೯, ೫೮

ರಾಜಹರಿಸಿಂಗ್‌ ೬೩೬

ರಾಜಾರಾಮ್‌ ಮೋಹನ್‌ರಾಯ್‌ ೫, ೧೬, ೨೮೧

ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ೩೭೯, ೫೮೫, ೬೩೯, ೬೫೧, ೬೫೪, ೬೫೮, ೬೬೩, ೬೬೪, ೬೬೯

ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ೮೯, ೨೮೭, ೩೪೩, ೩೪೪

ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನಾ ಆಯೋಗ ೬೫೦

ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ೩೯೫. ೪೦೫, ೪೧೩, ೪೧೪

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ೬೧೬

ರಾನಡೆ ೬, ೩೪೬, ೪೪೧, ೪೫೩

ರಾಬರ್ಟ್ ತಂಗರಾಜನ್‌ ೫೮೪

ರಾಬರ್ಟ್ ಹಾರ್ ಗ್ರೇವ್‌ ೧೭೫

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್‌ ೧೪೧

ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ ಎಂ.ಜಿ. ೪೧೧, ೫೮೫

ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ ಎಂ.ಬಿ. ೬೩೫

ರಾಮಪ್ರಸಾದ್‌ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ೮೧, ೧೯೯

ರಾಮಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ೮೮, ೧೯೭, ೩೪೩, ೬೧೪, ೬೧೯, ೬೨೦, ೬೪೨

ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್‌ ೬೦೮

ರಾಮಲಿಂಗಮ್‌ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಟಿ.ಎ. ೬೩೪

ರಾಮವಿಲಾಸ್‌ ಪಾಸ್ಟಾನ್‌ ೬೪೮

ರಾಮಶರಣದಾಸ ೨೧೩

ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ೪೦೨

ರಾಮಾಯಣ ೧೩೧

ರಾಯಚೂರು ೨೫೯, ೪೨೮

ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿ ೬೬೧

ರಾಯತ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ೨೩೨

ರಾಯಲ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ನೌಕಾದಳ ೧೦೫, ೨೨೦-೨೨೨

ರಾಯಲಸೀಮೆ ೪೧೭

ರಾಯ್‌ ಎಂ.ಎನ್‌. ೧೧, ೬೪, ೨೨೫, ೨೨೬, ೬೪೨

ರಾವ್‌ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎ. ೧೭೪

ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಚಳವಳಿಗಳು ೧೦, ೧೮, ೫೭, ೬೧, ೭೧, ೭೨-೯೫, ೨೨೫, ೨೮೪

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತಕರು ೨೬

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ ೬೪೮

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ೬೧೯

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮೋಚನ ಹೋರಾಟ ೬೦೦

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ೨, ೪, ೧೩, ೧೪, ೨೭೫, ೩೨೮, ೩೩೧, ೪೩೨

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ೫೬೧-೫೭೩

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯರಂಗ ೬೨೪, ೬೨೬

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ೭, ೨೧, ೪೬, ೬೨, ೫೩೪

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಮುಸ್ಲಿಂರು ೨೮೩

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ೧೮೯, ೧೯೦, ೬೪೫, ೬೬೪, ೬೬೭, ೬೭೧

ರಾಸ್‌ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್‌ ೫೨, ೫೫, ೬೪, ೯೧, ೧೯೬, ೨೧೫, ೨೧೬

ರಿಕಾರ್ಡೊ ೫೨೭

ರಿಸಿಫ್ಯ್ರಾಂಕ್‌ ೫೨೭

ರಿಪ್ಪನ್‌ ೨೦

ರೆಡ್ಡಿ ೧೫೮

ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ.ಆರ್. ೧೬೭, ೧೬೯

ರೆಹಮಾನ್‌ ಮುಜಿಬೂರ್ ೨೯೬

ರೇಗನ್‌ ೬೭೨, ೬೭೩

ರೇಲ್‌ರೋಡ್‌ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್‌ ೬೨೮

ರೈತ ಚಳವಳಿ ೫೭೪

ರೈತದಂಗೆ ೧೦

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾಂಟೆಶನ್‌ ೨೮

ರೈಸ್‌ ಬಿ.ಎಲ್‌. ೪೨೮

ರೈಸ್‌ ಹಾಮ್ಸ್‌ ಜಿ.ಬಿ. ೧೮೩

ರೊಢೋಲ್ಫೊ ೧೭೪

ರೋಮ್‌ ೯೧

ರೋಮಿಲಾ ಥಾಪರ್ ೨೭೬

ರೌಲ್‌ ಪ್ರೆಬಿಶ್ಚ ೫೨೪

ರೌಲತ್‌ ಕಾಯ್ದೆ ೭೪, ೯೭, ೨೮೪

ರ‍್ಯಾಡ್‌ ಕ್ಲಿಫ್‌ ಆಯೋಗ ೯೩

 

ಲಂಡನ್‌ ೩೭೦

ಲಕ್ನೋ ಒಪ್ಪಂದ ೬೫, ೭೧, ೨೪೨

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಕದೀರ್ ಗಮರ್ ೫೮೪

ಲಲಿತ ನಟರಾಜ ೧೭೬

ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ೬೧೪

ಲಾಲ ಜಗತ್‌ ನಾರಾಯಣ್‌ ೫೮೨

ಲಾಲ ಹರದಯಾಳ್‌ ೫೨, ೮೧, ೧೮೦, ೧೬೯

ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್‌ ರಾಯ್‌ ೭, ೧೭, ೧೯, ೪೩, ೪೭, ೫೦, ೫೫, ೬೬, ೭೭, ೮೭, ೧೭೯, ೨೦೨, ೨೮೪

ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್‌ಯಾದವ್‌ ೬೪೮

ಲಾಲ್ಡೆಂಗ ೫೭೯, ೫೮೦

ಲಾಹೋರ್ ೧೯೯, ೨೦೦, ೨೦೨, ೨೦೩, ೨೦೪, ೬೬೫

ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನ ೨೮೬, ೨೯೩

ಲಿಂಗಾಯಿತರು ೧೬೪, ೧೬೫

ಲಿನ್‌ ಲಿತ್‌ ಗೋ ೮೯, ೧೦೧, ೧೦೪, ೧೦೫

ಲಿಬರ್ಟಿ ೫೨

ಲಿಬರೇಶನ್‌ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್‌ ಕೂರ್ಗ್ (ಲೀವಾಕ್‌) ೫೯೪, ೫೯೫, ೫೯೬

ಲಿಬರೇಷನ್‌ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಫ್‌ ತಮಿಳ್‌ ಈಳಂ (ಎಲ್‌.ಟಿ.ಟಿ.ಈ) ೫೮೨, ೫೮೩, ೫೮೪, ೫೮೫, ೫೮೬, ೫೮೭, ೫೮೮, ೫೯೦, ೫೯೫, ೫೯೬, ೬೫೧

ಲೀಲ್ಹಾ ದುಷ್ಕೀನ್‌ ೧೭೬

ಲೂಯಿಸ್‌ ನೇಮಿಯರ್ ೧೩

ಲೆನಿನ್‌ ೨೨೬, ೨೨೭, ೨೩೦, ೨೪೮, ೫೨೪

ಲೆನಿನ್‌ ದಿನೋತ್ಸವ ೨೦೪

ಲೆನಿನ್‌ ವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ೬೬೦

ಲೆಫ್ಟ್‌ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್‌ ಫ್ರೆಂಟ್‌ ೬೨೫

ಲೆಯ್‌ ೫೩೭

ಲೇಬರ್ ಸರ್ಕಾರ ೫೫

ಲೊಂಗೊವಾಲ್‌ ೬೩೮, ೬೩೯

ಲೋಕದಳ ೬೫೫

ಲೋಗನಾಥನ್‌ ೫೮೪

ಲೋ.ಡಿ.ಎ ೧೨

ಲೋಹಿಯಾವಾದ ೬೧೫, ೬೪೮

ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ ಅಮೆರಿಕ ೩೫೧, ೩೮೪, ೩೮೬, ೪೪೧, ೪೬೮, ೫೨೪, ೫೨೬, ೫೨೭, ೫೩೬, ೫೫೧