ಖಮ್ಮಂ ೨೬೫

ಖಲಿಸ್ತಾನ ಹೋರಾಟಗಳು ೫೭೮, ೫೮೦, ೫೮೩, ೬೩೮, ೬೩೯

ಖಾನ್ ಎಮ್.ಎಸ್.೨೨೧

ಖಾಸಗೀಕರಣ ೩೮೬, ೪೫೦

ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿ ೭೬, ೭೭, ೭೮, ೧೮೭, ೨೯೨

ಖಿಲಾಫತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ೨೮೩, ೨೮೪

ಖುದಿರಾಂ ಬೋಸ್ ೮೧

ಖೋಮೇನಿವಾದಿ ೬೩೩

 

ಗಣೇಶ ಸಾವರ್ಕರ್ ೧೮೬

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ೪೩, ೪೯, ೬೦, ೨೮೩,

ಗಡಾಫಿ ೬೭೩

ಗದ್ದರ್ ೬೩, ೬೪, ೬೫, ೧೮೩, ೧೮೬, ೧೯೬, ೬೩೯

ಗದ್ದರ್ ಪತ್ರಿಕೆ ೧೯೭

ಗರಮ್ ದಳ ೧೯೯

ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ೩೨೧, ೪೯೪, ೬೨೬,

ಗಾಂಧೀಜಿ ೮,೯, ೬೯, ೭೨-೯೫, ೯೬-೧೧೦, ೧೪೪, ೧೫೪, ೧೫೭, ೧೮೨, ೧೮೯, ೧೯೨, ೧೯೭, ೨೦೪, ೨೦೫, ೨೧೪, ೨೧೯, ೨೨೬,೨೩೧, ೨೩೪, ೨೩೫, ೨೬೧, ೨೮೪, ೨೮೫, ೨೮೭, ೨೯೨, ೩೦೭, ೩೦೯, ೩೨೦, ೩೨೭, ೩೩೫, ೩೫೪, ೩೭೯, ೩೯೧, ೪೦೦, ೪೧೭, ೪೨೩, ೪೪೪, ೫೭೬, ೬೧೦, ೬೧೨, ೬೨೬, ೬೭೫

ಗಾಂಧೀವಾದ ೨೪೦, ೨೪೮, ೬೪೮, ೬೬೭, ೬೭೦

ಗಿಲ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ೫೮೨, ೬೩೯

ಗುಂಟೂರು ೨೩೯

ಗುಜರಾತ್ ೪೭೬, ೬೪೦೬೫೬

ಗುಜರಾತಿ ೩೯೪

ಗುಜ್ರಾಲ್ ಐ.ಕೆ. ೬೬೦, ೬೬೧, ೬೬೭

ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ೬, ೪೪೪

ಗುರುದ್ವಾರ ೬೩೮

ಗುರುಮುಖ ನಿಹಾಲ್‌ಸಿಂಗ್ ೧೯

ಗುರುವಾಯೂರು ೪೦೦

ಗುರ‍್ನಾಥಂ ವೈ ೪೧೨

ಗುಲಬರ್ಗಾ ೨೫೮ಮ ೪೨೮

ಗುಹಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ೨೯೫

ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ೫೯೧

ಗೂರ್ಖಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ೫೯೭

ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ವಾಡು ೨೬೪, ೨೬೫, ೨೬೮

ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ೬೩೨

ಗೈಲ್ ಒಮ್‌ವೆಟ್ ೧೭೫

ಗೋಕಾಕ್ ವಿ.ಕೃ ೪೩೨

ಗೋಖಲೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ೨೪, ೨೬, ೫೪, ೭೨, ೭೪, ೯೭

ಗೋಡ್ಸೆ, ನಾಥುರಾಮ್ ೯೫, ೧೯೨

ಗೋತಬಯಾ ೫೮೬

ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿ.೬೧೪

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ೬೨೦

ಗೋಪಾಲ ಎಸ್.೨೨೦

ಗೋಪಾಲನ್ ಎ.ಕೆ. ೪೦೧, ೬೨೦, ೬೨೬

ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ೪೩೨

ಗೋವಿಂದ ಪೈ ೪೩೨

ಗೋವಿಂದವಲ್ಲಭ ಪಂತ್ ೮೬

ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣ ಚಳವಳಿ ೩೯

ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇದ ೨೭೯, ೨೮೨,

ಗೋಳ್ವಾಲ್ಕರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ೧೯೦, ೨೮೫, ೫೧೭

ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ೩೨೫

ಗ್ರಾಂಸಿ ೧೨

ಗ್ಯಾನಿಜೈಲ್‌ಸಿಂಗ್ ೫೮೧

ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರಪಾಂಡೆ ೨೭೬

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ೭೯, ೯೫, ೫೭೬, ೬೧೦

ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ೨೦೯

 

ಘಾನ ೫೩೧

ಘೋಷ್ ಐ.ಸಿ. ೬೧೯

 

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ೧೧

ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ೫೧೪

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ೬೬೭

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಜಾದ್ ೮೧, ೮೯, ೧೯೭, ೧೯೮, ೧೯೯, ೨೦೧, ೨೦೪, ೬೭೧

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಸ್. ೧೭೫, ೪೭೮

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕುಮಾರತುಂಗ ೫೮೬

ಚಂಪಾರಣ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ೭೩

ಚೆಂಗೀಸ್‌ಖಾನ್ ೨೦೯, ೨೧೩

ಚಟರ್ಜಿ ಜೆ.ಸಿ ೧೯೯

ಚಮನ್‌ಲಾಲ್ ೨೦೩

ಚರಣಸಿಂಗ್ ೬೪೩

ಚರಿತ್ರೆ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ೨೦

ಚರ್ಚಿಲ್ ೧೦೨

ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ೩೨೫

ಚಾರುಮಜುಮ್‌ದಾರ್ ೬೩೧, ೬೩೨, ೬೩೩

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಜ.ಒ. ೧೮೩

ಚಾರ್ವಾಕ ೬೭೯

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ೪೨೮

ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ ೮೧

ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ೨೧೪

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ೪೨೮

ಚಿದಂಬರಂ ೫೦೪

ಚಿರಂಜೀವಿ ೬೫೨

ಚಿರ‍್ನಾರ್ ವಿಚಾಋಣೆ ೩೩೦

ಚೀನಾ ೬೨, ೩೭೭, ೩೭೯, ೩೮೦, ೩೮೨, ೩೮೪, ೩೮೬, ೪೩೬, ೪೮೩, ೫೨೦, ೫೩೦, ೫೩೧, ೫೭೯, ೬೩೧, ೬೬೪, ೬೬೫

ಚೀನಾ ಏಜೆಂಟರು ೬೨೭

ಚೀನಾ ಕ್ರಾಂತಿ ೬೩೧, ೬೩೨

ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೩೬೮-೩೭೦

ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಎಸ್. ೧೫೮, ೨೨೬

ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ೫೯೨

ಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ೪೮೦

ಚೋಟಾನಾಗಪುರ ೫೯೧, ೫೯೨

ಚೌ ಎನ್ ಲಾಯ್ ೩೭೯

ಚೌರಿಚೌರ ೧೯೭

ಚೌಹಾನ್ ವೈ.ಬಿ. ಸಮಿತಿ ೩೬೬

 

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ್ ಹೋರಾಟ ೫೯೧, ೫೯೩

 

ಜಗಜೀವನ್‌ರಾಮ್ ೬೪೩

ಜತಿನ್ ದಾಸ್ ೧೯೭

ಜತಿನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ೬೫

ಜತೀಂದ್ರನಾಥ ಮುಖರ್ಜಿ ೧೯೬

ಜನತಾದಳ ೬೫೪, ೬೫೫

ಜನತಾದಳ ಎಸ್ (ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್) ೬೫೩

ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ೪೯೩, ೬೩೮, ೬೪೪, ೬೪೫,೬೫೫

ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ೬೬೭

ಜನಮೋರ್ಚಾ ೬೫೫

ಜನರಲ್ ಡೈಯರ್ ೭೫

ಜನರಲ್ ಶರತ್ ಪೊನೆಸ್ಕಾ ೫೮೬, ೫೯೦

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ೫೪೬, ೫೪೭

ಜನಸಂಘ ೬೦೮,೬೨೦, ೬೩೮, ೬೪೧, ೬೪೫, ೬೬೭,೬೭೦

ಜನಾಂಗೀಯವಾದ ೪೦

ಜನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಾಪರೆಡ್ಡಿ ೨೫೯

ಜಪಾನ್ ೯೧, ೧೦೩, ೨೧೫, ೨೧೬, ೨೧೭, ೨೩೪, ೩೭೧, ೪೮೭,

ಜಮ್ಮು ೫೭೭, ೫೭೮

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೋರಾಟಗಳು ೫೭೮

ಜಯದೇವ್ ಕಪೂರ್ ೧೯೭

ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ೪೩೪

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ (ಜೆ.ಪಿ.) ೮೭, ೮೮, ೨೩೭, ೬೧೪-೬೨೦, ೬೪೦, ೬೪೨,೬೪೩, ೬೫೭

ಜಯಲಲಿತಾ ೫೮೭, ೬೩೬

ಜರ್ಮನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟ್ಸ್ ೬೭೨

ಜರ್ಮನಿ ೬೧, ೬೫, ೧೯೦, ೨೧೭, ೨೩೪, ೩೮೨, ೪೮೩, ೬೭೨, ೬೮೦

ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ೭೪, ೭೫, ೮೧

ಜವಹರ್ ರೋಜಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ೪೭೫

ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ೬೭೨

ಜಸ್ವಾಲ್ ಕೆ.ಪಿ. ೧೧

ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ೧೭೧, ೪೧೦

ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಕ್ಷ ೧೨೪, ೧೨೫, ೧೨೬, ೧೨೭, ೧೨೯, ೧೫೫-೧೫೭, ೧೬೭, ೧೭೨, ೩೯೦, ೪೧೦, ೬೩೪, ೬೩೫

ಜಾಗತೀಕರಣ ೩೮೬, ೪೬೧

ಜಾಗೀರ್‌ದಾರಿ ೨೫೮

ಜಾಗೃತ ಪತ್ರಿಕೆ ೧೫೨

ಜಾನ್ ಕಯೆ ೧೮೩

ಜಾನ್ ಮಾರಲೆ ೫೪

ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ೬, ೪೪೦

ಜಾನ್ ಹೆಟ್ನೆ ೧೭೫

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ೫೫೯, ೫೯೧

ಜಾಖಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ೫೯೨

ಜಾಖಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ (ಜೆ.ಎಂ.ಎಂ.) ೫೯೨-೫೯೪

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ೫೯೧, ೫೯೪, ೫೯೬

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ೫೯೨

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹೋರಾಟ ೫೯೧

ಜಾರ್ಜ್‌ ಥಾಮ್ಸನ್ ೧೬

ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ೬೬೪

ಜಿನೇವಾ ೬೩

ಜಿನೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ ೨೯೭

ಜಿನ್ನಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ೫೯, ೬೮, ೭೦, ೮೨, ೮೪, ೮೬, ೯೦, ೯೧, ೯೨, ೯೬, ೯೯, ೧೦೦, ೧೦೧, ೧೦೪, ೧೦೬, ೧೮೮, ೮೮೯,೨೮೩, ೨೮೪,೨೮೬, ೨೯೦-೩೦೪, ೬೮೩

ಜೀನ್‌ಡ್ರಿಜ್ ೪೩೭

ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವ ೬೫೫

ಜುಗಾಂತರ ೫೧, ೩೦೬

ಜಿ.ಪಿ. ಚಳವಳಿ

ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಸಮಿತಿ ೩೯೩, ೪೨೧, ೬೫೦

ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ವರದಿ ೪೨೨

ಜೇಮ್ಸ್ ಪೆಟ್ರಾಸ್ ೫, ೩೬

ಜೇಮ್ಸ್ ಮನೋರ್ ೧೬೬, ೧೭೧, ೧೭೫, ೧೭೬

ಜೈನರು ೧೪೮

ಜೈಪಾಲ್‌ಸಿಂಗ್ ೫೯೨

ಜೋಗೇಶ್‌ಚಂದ್ರ ಚಟಜಿ ೧೯೭, ೧೯೮,

ಜೋಶಿ ಎಸ್.ಎಮ್. ೮೮, ೬೧೮

ಜೋಷಿ ಜಿ.ವಿ ೬, ೨೬, ೪೪೧

ಜ್ಯೋತಿಬಸು ೬೨೦, ೬೨೭, ೬೫೩, ೬೬೦

ಜ್ಯೋತಿಭಾ ಫುಲೆ ೧೧೩-೧೨೨, ೧೫೨, ೧೬೩, ೧೯೫, ೩೫೪, ೩೯೦

ಜ್ಯೋಶಿ ಪಿ.ಸಿ. ೬೨೦, ೬೪೦, ೬೪೧

 

ಝಕ್ ೬೭೩

ಝಾ ಡಿ.ಎನ್. ೨೭೬

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ೧೮೫, ೨೭೭,೬೭೧

 

ಟಂಗುಟೂರಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಪಂತುಲು ೪೨೪

ಟರ್ಕಿ ೬೧, ೭೬

ಟ್ಯಾಮಿಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಟೈಗರ‍್ಸ ೫೮೫

ಟಿಪ್ಪು ೨, ೪೨೬

ಟಿಬೆಟ್ ೩೭೬

ಟೋಕಿಯೋ ೨೧೫

ಟೋಜೋ ೨೧೬

ಟ್ರೆವೆಲ್ಯಾನ್ ಜಿ.ಒ. ೧೮೩

 

ಡಚ್ಚರು ೨೧೮

ಡಫರಿನ್ ೨೦, ೨೧, ೩೮, ೩೯

ಡಾಂಗೆ ಎಸ್.ಎ. ೨೨೬, ೬೨೦

ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯಕ್ಟ್ ೬೫

ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ೬೭೦

ಡಿ.ಎಂ.ಕೆ. ೧೩೪, ೫೮೬

ಡೆಂಗ್ ಜಿಯೊ ಪೆಂಗ್ ೪೩೬

ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ೪೨೯

ಡೆರೋಝಿಯನ್ಸ್ ೧೬

ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ ೨೧೬

ಡೇವಿಡ್ ಪೊಪಲಪಿಳ್ಳೈ ೧೩

ಡೇವಿಡ್ ವಾಷ್‌ಬ್ರೂಕ್ ೪೪೦

ಡ್ರೀಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ೨೦೬

 

ಢಾಕ ೪೬, ೬೦, ೧೮೦, ೨೨೮

ಢಾಕಾ ಅನುಶೀಲನ್ ೧೯೬

 

ತಂಜಾವೂರು ೪೦೯

ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ ೩೦೫

ತಮಿಳರ ಹಕ್ಕು ೫೮೪

ತಮಿಳರು ೫೮೩, ೫೮೪, ೫೮೭, ೫೮೮, ೫೮೯, ೫೯೧

ತಮಿಳು ೧೩೦, ೩೯೨, ೪೦೮, ೪೦೯, ೪೧೬, ೪೨೭, ೪೨೮

ತಮಿಳು ಉಗ್ರರು ೫೮೫, ೫೮೮

ತಮಿಳು ಗೆರಿಲ್ಲಾಗಳು ೫೮೭

ತಮಿಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿ ಹೋರಾಟಗಳು ೫೭೮, ೫೮೩, ೫೮೫

ತಮಿಳು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ೫೮೫, ೫೯೦

ತಮಿಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಾಂಟ್ (ಟುಲ್ಫ್) ೫೮೪

ತಮಿಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ೧೫೭,೫೭೭

ತಮಿಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ (ಟಿ.ಎನ್.ಎ.) ೫೯೦

ತಮಿಳು ವಿಮೋಚನೆ ೫೭೭, ೫೮೩

ತಮಿಳುನಾಡು ೧೩೧, ೧೩೫, ೧೫೬, ೩೫೦, ೩೯೬, ೩೯೮, ೫೧೦, ೫೮೩, ೫೮೪, ೬೦೩, ೬೩೪, ೬೪೮

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ೪೦೭-೪೨೫

ತರಿಮೆಲ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ೬೩೧

ತಸ್ಲೀಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ೬೭೬

ತಾತ್ಯಾಟೋಪಿ ೧೮೫

ತಾರಾಚಂದ್ ೧೯

ತಾಲೀಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ೨೯೮, ೩೦೩

ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ೩೮೦

ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿ ೪೦೯

ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ೪೦೯

ತಿರುಪತಿ ೪೨೪

ತಿರುವಾಂಕೂರ್ ೧೬೦, ೨೫೮, ೩೯೯, ೪೦೧, ೪೦೨, ೪೦೩

ತಿರುವಾಂಕೂರು ಈಳವ ಸಭಾ ೧೬೦

ತಿಲಕ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ೭, ೪೩, ೪೭, ೪೯, ೬೬, ೬೮, ೬೯, ೭೫, ೧೫೪, ೧೭೯, ೨೮೩, ೩೪೪, ೪೩೦

ತ್ರೀವ್ರ ಎಡವಾದಿಗಳು ೫೯೫

ತೀವ್ರಗಾಮಿ ೪೬, ೫೩, ೫೪, ೫೫, ೭೫

ತೀವ್ರವಾದಿ ೭, ೪೦, ೪೧, ೪೨, ೬೬

ತುಮಕೂರು ೪೨೮

ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ೩೩೯, ೩೫೦೩೫೧, ೩೫೮, ೩೬೬,

ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ೬೩೦, ೬೩೧

ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತು ೩೮೧, ೩೮೨, ೪೩೫, ೪೩೬, ೫೨೨, ೫೪೨, ೫೬೩, ೫೬೪

ತೆಲಂಗಾಣ ೧೬೩, ೧೯೫, ೨೪೬, ೨೫೧-೨೭೨, ೪೧೫, ೬೨೩, ೬೫೧

ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ೫೯೧, ೫೯೨, ೫೯೭

ತೆಲಂಗಾನ ರೈತರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟ ೬೦೪, ೬೨೧, ೬೩೩

ತೆಲುಗು ೩೯೨, ೩೯೪, ೪೦೮, ೪೧೬, ೪೧೫, ೪೨೭, ೪೨೮, ೨೬೯

ತೆಲುಗು ಏಕೀಕರಣ ೪೩೨

ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ ೬೫೨, ೬೮೪

ತೇಭಾಗ ಹೋರಾಟ ೨೪೬, ೨೫೮, ೨೬೧, ೬೨೩

ತ್ರಿಪುರಾ ೬೨೫

 

ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಚಳವಳಿ ೬೭

ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ೬೭

ಥ್ಯಾಚರ್ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ೬೭೨

 

ದಂಡಿ ೮೩

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ೭೧, ೭೩, ೯೫, ೯೭, ೩೭೮

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೭೧, ೪೧೩, ೪೨೮

ದಕ್ಷಿಣ ಕೋರಿಯಾ ೫೩೦

ದತ್ತ ಬಿ.ಕೆ. ೧೯೯, ೨೦೩

ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತ್ ೬೫೫

ದಯಾನಂಮದ ಸರಸ್ವತಿ ೧೪೪

ದಯಾಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ೬೦೬

ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ೬೫೪

ದಲಿತ ಚಳವಲೀ ೫೭೮

ದಲಿತ ರಾಜಕಾರಣ ೩೫೩

ದಲಿತರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ೫೯೫

ದಲಿತರು ೫೯೮, ೫೯೫, ೫೯೬

ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ ೬, ೨೭, ೨೮, ೨೯, ೩೨, ೪೦, ೩೪೬

ದಾಸ್ ಸಿ.ಆರ್. ೭೭, ೭೮, ೧೯೭, ೨೨೬

ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ವೇಲಾಯುಧನ್ ೪೦೨

ದಿವಾಕರ ಆರ್. ಆರ್. ೪೩೧

ದೀನದಯಾಳು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ೫೭೧,೬೬೮

ದೀಪಂಕರ್ ಗುಪ್ತಾ ೧೭೮

ದೆಹಲಿ ೨, ೯೪, ೧೯೬, ೨೧೮, ೨೭೮, ೩೭೮, ೫೮೦

ದೇವರಾಜ ಅರಸು ೬೪೩

ದೇವಿಲಾಲ್ ೬೫೬

ದೇವೇಗೌಡ ಎಚ್.ಡಿ. ೬೫೪, ೬೫೫. ೬೫೯, ೬೬೦, ೬೬೭

ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾ.ಹ.೪೨೯

ದೇಶೀ ಭಾಷೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾಯಿದೆ ೨೨

ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೪೧೮

ದೇಸಾಯಿ ಎ.ಆರ್. ೧೧, ೨೭೮

ದೊಡ್ಡಿ ಕೊಮರಯ್ಯ ೨೬೨, ೨೬೩

ದ್ರಾವಿಡ ಕಜಗಮ್ ೧೩೧, ೧೩೩, ೧೩೫, ೧೫೭, ೧೫೮, ೪೧೧, ೬೩೪

ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ೧೨೪

ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಹೋಂ ೧೨೪, ೪೧೦

ದ್ರಾವಿಡ ಗಣರಾಜ್ಯ ೧೩೦

ದ್ರಾವಿಡ ಚಳವಳಿ ೧೨೨, ೧೭೭, ೪೧೪, ೬೦೩, ೬೩೪-೬೩೬, ೬೪೬

ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜ್ಯ ೧೩೦, ೧೩೪

ದ್ರವಿಡನಾಡು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ೧೩೦

ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಝಗಮ್ (ಡಿ.ಎಂ.ಕೆ.) ೬೩೪, ೬೩೫, ೬೪೩, ೬೫೮

ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಥಾನ ೬೩೪

ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ೪೧೦

ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ೮೮

 

ಧರ್ ಆಯೋಗ ೩೯೩, ೩೯೨, ೪೨೧, ೪೩೨

ಧರ್ ಎಸ್.ಕೆ. ೬೫೦

ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆ ೫೭೧, ೫೭೨

ಧಾರವಾಡ ೪೨೮, ೪೨೯, ೪೩೦