Categories
ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತು ಕಥೆಗಳು

ಕೃತಿ – ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತು ಕಥೆಗಳು, ಹುಲಿಯ ಗುಹೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿಯ ಪಯಣ, ದೋಸ್ತಿ (ಮಕ್ಕಳ ಕತೆಗಳು), ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಕತೆಗಳು, ಮಾದ ಮತ್ತು ಹುಲಿ, ಸೋದರರ ಸಾಹಸ, ಮಹಾ ಸಾಹಸಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ.

ಲೇಖಕರು – ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮಭಟ್ಟ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *