೧.         ದಲಿತ ರಂಗಭೂಮಿ, ಡಾ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಫಡಕೆ

೨.         ನಿಗ್ರೋ ವಾಙ್ಮಯ, ಡಾ. ಜನಾರ್ದನ ವಾಘಮೋರೆ

೩.         ಆಸ್ಮಿತಾದರ್ಶ, ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆ (ಸಂ. ಡಾ. ಪಾನತಾವಣೆ)

೪.         ವಿದ್ರೋಹಾಚೆ ಪಾಣಿ ಪೆಟಲೆ ಆಹೇ, ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ಪಾನತಾವಣೆ

೫.         ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ

೬.         ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದನಾ ಆಣೆ ವಿದ್ರೋಹ, ಡಾ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಫಡಕೆ.

೭.         ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಗಜವಿ ಯಾಂಚಾ ನಾಟಕಾಚಾ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರಮೋದ ಕಾಂಬಳೆ