. ಪ್ರೊ. ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬

. ಪ್ರೊ. ಸಿ.ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್,
ನಂ. ೮೯, ೩ನೇ ಮೇನ್, ಡಾಲರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ೪ನೇ ಪೇಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು -೭೮

. ಪ್ರೊ. ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ,
ನಂ. ೨೮೮೩ ಹಿರಿಯಾಳ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ೨ನೇ ಮೇನ್ ಪಂಪಾಪತಿ ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು – ೯

. ಡಾ. ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್,
‘ಆಸರೆ’ ಕುಂಬಾರಗೇರಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು.

೫. ಪ್ರೊ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ,
ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ. ೧೩೮, ೧೭ ಸಿ ಮೇನ್, ವಿಜನಯನಗರ, ೩ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೪೦

೬. ಪ್ರೊ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು,
ನಂ. ೩ ‘ಚಿನ್ಮಯ’ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ಮೈಸೂರು

೭. ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ,
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಟ್ಟರೂ.

೮. ಬಸವರಾಜ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ,
ನಂ. ೭೩, ಇ ಆಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ಮೈಸೂರು – ೨೩

೯. ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ,
ಪ್ರವಾಚಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬

೧೦. ಡಾ. ಕೇಶವನ್ ಪ್ರಸಾದ್,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ನಾಗರಭಾವಿ, ೨ನೇ ಹಂತ ೯ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೭೨

೧೧. ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ತಲ್ವಾಡಿ,
೪೪೭, ೫ನೇ ಮೇನ್, ೯ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಭಾವಿ, ೨ನೇ ಹಂತ ೯ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೭೨

೧೨. ಡಾ. ವಸು,
ಪ್ರವಾಚಕರು, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೩. ಶ್ರೀ ಗಾದೆಪ್ಪ,
ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ಡನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

೧೪. ಪ್ರೊ. ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬

೧೫. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕನಪುರ,
ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಶಾಲನಗರ.

೧೬. ಪ್ರೊ. ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೇಮನೆ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿ.ಐ.ಐ.ಎಲ್.), ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – ೬

೧೭. ಪ್ರೊ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ನಾರಾಯಣ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿ.ಐ.ಐ.ಎಲ್.), ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – ೬