ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತ, ಕಲಾರಾಧಕ
ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ
ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಚೇತನ
ಯದುವಂಶದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ
ಇವರೇ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್
ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

[hana-flv-player video=”https://kanaja.karnataka.gov.in/videos/jcro.flv” width=”320″ height=”240″ description=”” player=”5″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”false” splashimage=”https://kanaja.karnataka.gov.in/videos/kro.jpg” /]