(೧)       ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಚರಿತೆ : ದಿ || ಲೋಕನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.

(೨)       ಕೌಳವ : ಡಾ || ಪುಂಡಿಕ್ಯಾ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್.

(೩)       ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಕೊಡುಗೆ : ಡಾ || ವೈ. ಉಮಾನಾಥ ಶೆಣೈ.

(೪)       ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ : ಡಾ || ಪುಂಡಿಕ್ಯಾ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್

(೫)       ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಅಂದು-ಇಂದು : ಪಂ || ದೇವಕುಮಾರ ಜೈನ.

(೬)       ಮೂಡುಬಿದಿರೆ-ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ : ಡಾ || ಪಿ.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ.

(೭)       ಗುರುಗಳ ಬಸದಿ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂದಿರ : ಪಂ || ದೇವಕುಮಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.

(೮)       ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು : ಡಾ || ಪುಂಡಿಕ್ಯಾ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್.

(೯)       ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಇತಿಹಾಸ : ಡಾ || ಉಮಾನಾಥ ಶೆಣೈ

(೧೦)     ಶೆಟ್ಟರ ಬಸದಿಯ ಕೆಲವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು : ಡಾ || ಎಸ್.ಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ.