ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಧರ್ಮರಾಯ
ಭೀಮ
ಅರ್ಜುನ
ನಕುಲ
ಸಹದೇವ
ಶಲ್ಯ
ದ್ರೌಪದಿ
ಸಖಿಯರು ಮುಂತಾದವರು
ಕರ್ಣ
ದುರ್ಯೋಧನ
ದುಶ್ಶಾಸನ
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
ಕೃಪ
ಶಕುನಿ
ಸೈನಿಕರು