ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು

ಡಾ.ವಿಜಯ್ ಪೂಣಚ್ಚ ತಂಬಂಡ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ.ಕೆ.ಮೋಹನ್‌ಕೃಷ್ಣ ರೈ,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

ಲೇಖಕರು
. ಡಾ.ಆ್ಯಂಟನಿ ಪಾಲಾಟಿ,
ವಿಶ್ರಾಂತ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು

. ಡಾ.ಉದಯಕುಮಾರ ಇರ್ವತ್ತೂರು,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು,
ಮಂಗಳೂರು

. ಡಾ.ವಿ.ಎಸ್.ಎಲಿಜಬೆತ್,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

. ಡಾ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

. ಡಾ.ಎನ್.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ,
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

. ಡಾ.ಎಸ್.ಎ.ಜಾವೇದ್,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಶಂಕರಘಟ್ಟ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

. ಜುಬೇರ್,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು,
ಪುತ್ತೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

. ಸಿ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ,
ಇ.ಎಂ.ಎಸ್.ಭವನ,
ಎ.ಕೆ.ಗೋಪಾಲನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿ(ರಿ),
ನಂ.೩೭, ೪ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,
ಬಿ.ಎನ್.ಇ.ಎಸ್.ಕಾಲೇಜು ಎದುರು,
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

. ನಾಬರ್ಟ್,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು,
ಪುತ್ತೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

೧೦. ಸಿ.ಆರ್.ಭಟ್
ನಂ.೪, ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್,
ಶ್ರೀದೇವಿನಗರ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ,
ಧಾರವಾಡ

೧೧. ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ನೃಪತುಂಗ ಕಾಲೇಜು,
ಸೇಡಂ

೧೨. ಡಾ.ಬಿ.ಸಿ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ದಾವಣಗೆರೆ

೧೩. ಡಾ.ಕೆ.ಮೋಹನ್‌ಕೃಷ್ಣ ರೈ,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

೧೪. ಶ್ರೀಮತಿ ರೀನಾ ಪೂಣಚ್ಚ,
ನಂ.೬೮೦, ೫ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಶಿವಾನಂದ ನಗರ,
ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು

೧೫. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಪೂಣಚ್ಚ,
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.ಡಿ ೧/೨,
ವಿಜಯಕಿರಣ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

೧೬. ಡಾ.ರೇಚಲ್ ಕುರಿಯನ್,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗ,
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜ್ಞಾನಸಹ್ಯಾದ್ರಿ,
ಶಂಕರಘಟ್ಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

೧೭. ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ.ಲೋಕೇಶ್,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ,
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು

೧೮. ಎನ್.ಕೆ.ವಸಂತರಾಜ್,
೪೦೫, ೧ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,
ಡಾಲರ್ಸ್‌ಕಾಲೋನಿ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ,
೪ನೆಯ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು

೧೯. ಡಾ.ಎನ್.ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್,
ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಸಹ್ಯಾದ್ರಿ,
ಶಂಕರಘಟ್ಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

೨೦. ಡಾ.ಶೇಖ್ ಮಸ್ತಾನ್,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

೨೧. ಡಾ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು,
ಮಂಗಳೂರು

೨೨. ಡಾ.ಜೆ.ಎಸ್.ಸದಾನಂದ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಜ್ಞಾನಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಶಂಕರಘಟ್ಟ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

೨೩. ಡಾ.ಜಿ.ಸರ್ವಮಂಗಳ,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗ,
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಸಹ್ಯಾದ್ರಿ,
ಶಂಕರಘಟ್ಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

೨೪. ಡಿ.ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ,
ತುಂಗಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

೨೫. ಡಾ.ಹನುಮ ನಾಯಕ,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ,
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಅನುವಾದಕರು
. ಆರ್.ಎಲ್.ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ,
# ೧೦೦೫, ೨ನೆಯ ಮಹಡಿ,
೨ನೆಯ ಕ್ರಾಸ್, ೯ನೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ, ಮೈಸೂರು

. ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಕುಮುದವಲ್ಲಿ,
ಸಿ.ಹೆಚ್.೭೩, ೭ನೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು

. ಪ್ರೊ.ಮಹದೇವ,
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗ,
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು

. ಡಾ.ಎಸ್.ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗ,
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

* * *