೧. ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ, ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ

೨. ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನ ಚಿನ್ನದ ದಿನಗಳು, ಡಾ. ಗಣೇಶ ಅಮೀನಗಡ.

೩. ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ, ಡಾ. ಎಚ್.ಕೆ ರಂಗನಾಥ

೪. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃತ್ತಿ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮರಾಠೆ

೫. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ

೬. ರಂಗಚಿಂತನೆ, ಸಂ.ಡಾ.ವಿಜಯಾ.

೭. ನಾಟಕ ರತ್ನ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ. ಬಿ. ಎನ್. ಚಿನ್ನಪ್ಪ.

೮. ಗರೂಡ ಸದಾಶಿವರಾಯ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿರಂಗ ಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಜಗಜಂಪಿ

೯. ಶ್ರೀಗರೂಡ ಸದಾಶಿವರಾಯರು, ಎನ್ಕೆ.

೧೦. ಬಾಗಿಲು- (ಪ್ರಧಾನ ಸಂ), ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ

೧೧. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಂಗ ಪರಪಂರೆ, ಡಾ. ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ.

೧೨. ನಾಟಕಕಾರ ಎಚ್.ಆರ್. ಭಸ್ಮೆ, ಸಿ.ಎಂ. ಜೋಶಿ.

೧೩. ರಂಗದ ಸುತ್ತ, (ಸಂ) ಸರೋಜಾ.ಇಟ್ಟಣ್ಣವರ.

೧೪. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಂಗಭೂಮಿ, ಡಾ.ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ.

೧೫. ಪ್ರಸನ್ನ, ಡಾ.ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

೧೬. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ, ಡಾ. ಎಚ್. ಕೆ. ರಂಗನಾಥ

೧೭. ರಂಗ – ವೃತ್ತಿರಂಗ, ಡಾ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೊರಕೇರಿ.