೧. ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ,
‘ಸಂವೇದನೆ’ ,ನಂ. ೨೭೫, ೧೧ನೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್, ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೭೮

೨. ಪ್ರೊ. ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬

೩. ಡಾ. ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜಶೇಖರ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು-೦೬

೪. ಡಾ. ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ,
ಲೇಖಕರು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

೫. ಡಾ. ಹಿ.ಶಿ. ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ,
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಹೊಂಬಾಳೆ, ನಂ. ೨೨೨, ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಾಪೂಜಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು-೨೭

೬. ಡಾ. ಮನಜ,
ಇ-೪೭, ಮೊದಲ ಹಂತ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಜೆ.ಟಿ.ಬಡವಾಣೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು-೨೩

೭. ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್,
ನಂ.೮೯, ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-೭೮

೮. ಡಾ. ಜಯಂತಿ ಮನೋಹರ,
ನಂ. ೧೦೯, ಸುರಭಿ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಲೇಔಟ್, ಸಂಜಯ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೯೩

೯. ಡಾ. ಬಿ. ತಾರಾಮತಿ,
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ