Categories
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2014 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ

ರೆ. ಫಾದರ್ ಡಾ. ಪಿ.ಜೆ. ಜೇಕಬ್

ರೆ. ಫಾದರ್ ಡಾ. ಪಿ.ಜೆ. ಜೇಕಬ್ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರನ್ನು ಸರ್ವರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಡಾ. ಪಿ.ಜೆ. ಜೇಕಬ್ ತಮ್ಮದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೃಕ್ಷ ಎಂಬ ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಬಹುಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರು ಡಾ. ಪಿ.ಜೆ.ಜೇಕಬ್,