Categories
ಜಾನಪದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2014 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೇವಲ್

ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೇವಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಕಸುಬಾದ ಬುರಕಥೆ ಹೇಳುವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಸುಮಾರು ಏಳೂವರೆ ದಶಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಕುಮಾರರಾಮನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರಾಯನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೇವಲ್ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲವರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕವಾದ ವಚನಗಳು ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೇವಲ್ ಅವರು ನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.