Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಲಾವ್‌ ತ್ಸು ವಿರಚಿತ ದಾವ್‌ ದ ಜಿಂಗ್‌

ಕೃತಿ:ಲಾವ್‌ ತ್ಸು ವಿರಚಿತ ದಾವ್‌ ದ ಜಿಂಗ್‌
ಲೇಖಕರು: – ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

One reply on “ಲಾವ್‌ ತ್ಸು ವಿರಚಿತ ದಾವ್‌ ದ ಜಿಂಗ್‌”

ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಯಾವ ಕವಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಓದುವಹಾಗೆ ವಿಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ